relikw

Uroczystość przyjęcia relikwii o. Pio w Krotoszynie z relacją poetycką p. Sabiny

Nazajutrz po wołczyńskim spotkaniu Grup Modlitwy Ojca Pio, 12 X br. w Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie odbyło się przekazanie relikwii Ojca Pio dla tejże parafii. W „krotoszyńskim klasztorku” od roku istnieje GMOP, kóra uczestniczy we wszystkich spotkaniach formacyjnych w diecezji i w kraju.

Wspólnota rozwija się duchowo i apostolsko dzięki trosce animatorów: p. Eli, p. Bożence i p. Oli wspieranych przez ks. Rolanda, obecnego asystenta grupy. Proboszcz parafii ks. kanonik Dariusz Kowalek zaprosił na tę uroczystość o. Tomasza Duszyca, kapucyna, krajowego asystenta GMOP, który przez całą niedzielę głosił Słowo Boże i ukazywał bliskość duchową Ojca Pio i św. Jana Pawła II (był to wówczas Dzień papieski).

Uroczyste wprowadzenie relikwii o. Pio

W niedzielę 12 października 2014 roku Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!” i do naszej parafii uroczyście zostały wprowadzone relikwie o. Pio. Relikwie dla naszej parafii odebrał ks. kanonik Dariusz Kowalek.   Uroczyste wprowadzenie relikwii nastąpiło podczas Eucharystii o godzinie 9:30.   Cieszymy się, że nasza parafia dostąpiła zaszczytu przywitania tak wspaniałego świętego, jakim jest o. Pio. Mamy nadzieję, że obecność tych relikwii pomoże nam jeszcze wierniej czcić kult o. Pio i polecać wszystkie nasze modlitwy za jego wstawiennictwem.

Niewątpliwie świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet nikomu niepotrzebną. Tolerują świętość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień innych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jej i za nią tęskni.   Powołanie do świętości nie jest jedynie zachętą. Powinniśmy to powołanie postrzegać jako niezbywalny wymóg bycia chrześcijaninem.

Na tyle bowiem jesteśmy chrześcijanami, na ile realizujemy w swoim życiu to Chrystusowe wezwanie do świętości. O tym, iż powołanie do świętości jest nie tylko zachętą, lecz obowiązkiem każdego człowieka ochrzczonego przypomina nam prawo naszego Kościoła.   Znane są doskonale wszystkie dary, którymi Bóg obdarzył o. Pio. Jednak nie tylko ze względu na nie z taką fascynacją wpatrujemy się w postać tego Świętego. Nie stygmaty, nie dar przewidywania przyszłości, nie pięknie odprawiana Eucharystia są tu najważniejsze. Spójrzmy na Niego, jako człowieka nieustannej, głębokiej, mistycznej modlitwy.

To chcemy podziwiać i tego chcemy się uczyć.   Wpatrując się w przykład, który zostawił nam Ojciec Pio, staramy się realizować swoje powołanie do świętości, które jest podstawowym powołaniem każdego człowieka. Staramy się w swoim życiu pełnić tylko wolę Bożą. Tego uczył w swojej duchowej szkole, Święty z San Giovanni Rotondo.   Ten dzień stał się dla mnie kolejnym wielkim przeżyciem

Święty o. Pio i święty Jan Paweł II

Obydwaj byli święci za życia, obydwóch wybrał sam Bóg, by głosić jego piękne Słowo.   Spotkali się jeden jedyny raz. Ojciec Pio serdecznie Go przyjął, w swych skromnych progach.   Wiedział On bowiem, iż kapłan Ten, Karol Wojtyła, zostanie, kiedyś, wielkim papieżem.   Obydwaj wypraszali łaski u Boga, Ojca Niebieskiego w Niebie. Obydwaj mieli serce pełne miłości i dobroci.   Święty Ojcze Pio i święty Janie Pawle, prosimy Was, miejcie nas w opiece swej. By nasze dusze dostąpiły Bożego Miłosierdzia.   Sabina Urbaniak Krotoszyn 12.10.2014 

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email