piooooo

Propozycja czuwania modlitewnego przed liturgicznym wspomnieniem św. Ojca Pio

Grupy Modlitwy Ojca Pio z Pietrelciny

Musisz pragnąć zbawienia braci

Jak co roku, nasz dyrektor generalny, o. Franco Moscone, proponuje nam temat do refleksji, który będzie nam towarzyszył podczas naszych katechez. Posłuchajmy razem jego wprowadzenia w rok duszpasterski2020/2021Drodzy bracia i siostry z Grup Modlitwy Ojca Pio,zaczynamy nowy rok duszpasterski, którego tematem są słowa „…musisz pragnąć zbawienia braci”. Jest to zdanie zaczerpnięte z listu, który Ojciec Pio napisał do duchowej córki, Małgorzaty Tresca, w 1919roku. Małgorzata pochodziła z Barletty w Apulii, przeżyła długi okres cierpienia i izolacji z powodu przeszkód w pragnieniu poświecenia się Panu w życiu zakonnym stawianych przez rodzinę. W styczniu1919 roku została przyjęta do nowicjatu rzymskiego Sióstr Brygidek – Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy – do którego kilka lat wcześniej wstąpiła również Siostra Pia, siostra rodzona Ojca Pio.Zaangażowanie w dostosowanie się do nowego życia i wewnętrzne oczyszczenie, które Jezus dokonywał w niej, prowadziło ją do porywów miłości bardzo podobnych, które przeżywał jej duchowy ojciec: pragnęła oderwać się od wszystkiego i zjednoczyć się na zawsze z Jezusem, niebiańskim Oblubieńcem.Ojciec Pio stara się złagodzić to jej pragnienie, czyniąc je bardziej zgodnym z rzeczywistością wybranego powołania i towarzyszy swojej duchowej córce na drodze całkowitego oddania się Bogu: „Twoja misja nie jest jeszcze spełniona i bardziej niż być pochłonięta Bogiem, musisz pragnąć zbawienia braci.”Pomimo, iż list ten liczy już sobie ponad sto lat, zaproszenie Ojca Pio i kontekst, w którym pisze te słowa są w pełni aktualne i przydatne w dzisiejszym życiu duchowym. Jako wierzący i również jako Grupy Modlitwy,często mówimy o zaangażowaniu misyjnym, ale ryzykujemy, że zatrzymamy się na inicjatywach, które nie wiele nas będą kosztować i które w niewielkim stopniu zaangażują naszą osobistą historię. Tak samo jak w czasach,gdy żyła Małgorzata Tresca, tak również i w naszych, misja rozpoczyna się z głębi serca, kiedy rzeczywiście doświadcza się trudności i samotności na drodze życia: to wtedy w pełni podziela się pragnienie Chrystusa, i staje się naszym krzyk Pana na krzyżu: Pragnę (J 19,20). Tylko dzieląc Jego pragnienie odzieramy się z nas samych i czynimy naszymi uczucia, jakie były w Chrystusie Jezusie (Flp 2,5). Doświadczając tego pragnienia,będziemy zdolni w pełni zrozumieć radę Ojca Pio, skierowaną do swojej córki duchowej: „pragnąć zbawienia braci”… i usłyszymy tę radę skierowaną również do każdego z nas, jako że od Ojca Pio otrzymujemy motywację i pomoc do życia w pełni naszą wiarą w Kościele.

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email