piooo

Liturgia Słowa z Mszy świętej o Ojcu Pio

Czytania liturgiczne wprowadzają nas w misterium Eucharystii. Otwierają nasze serca na gotowość odpowiadania Panu Bogu całym swoim życiem, a także pozwalają nam lepiej poznać patronów dnia, którzy stali się naśladowcami Mistrza z Nazaretu.

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 9, 22-23) ? Prawdziwa mądrość.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

To mówi Pan: ?Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą, ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem.

Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Panem, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi – w tym to mam upodobanie? – wyrocznia Pana.

Oto słowo Boże.

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 15 (16), 1-2.5.7-8.11)

Refren: Tylko Ty, Panie, jesteś moim dobrem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: Tyś jest Panem moim.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Refren: Tylko Ty, Panie, jesteś moim dobrem.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren: Tylko Ty, Panie, jesteś moim dobrem.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz,*
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.

Refren: Tylko Ty, Panie, jesteś moim dobrem.

DRUGIE CZYTANIE (Ga 6, 14-18) Ja na ciele swoim noszę blizny Jezusa.


Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów.

Bracia: Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.


EWANGELIA (Mt 1, 25-30) – Tajemnice królestwa objawione prostaczkom.


+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Oto słowo Pańskie.

 

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email