Study-of-Prayer_BANNER-1-scaled

Intencje modlitewne Grup Modlitwy Ojca Pio na 2024 rok

STYCZEŃ 2024

Grup Modlitwy: Aby Pan Bóg dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata, zwłaszcza Ukrainie i Bliskiemu Wschodowi.

LUTY 2024

Grup Modlitwy: Aby sympatycy, czciciele i członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio wczytywali się w Słowo Boże, przyjmowali sakramenty święte i angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym w swoich parafiach i środowiskach.

MARZEC 2024

Grup Modlitwy: Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii, a chrześcijanie Zachodu, otwierając się na działanie Ducha Świętego odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary w Kościele Katolickim.

KWIECIEŃ 2024

Grup Modlitwy: Aby nasi kapłani, proboszczowie i duchowi opiekunowie Grup Modlitwy Ojca Pio byli otwarci na działania Ducha Świętego i wielkodusznie współpracowali na łaska Boża w misji ewangelizacyjnej naszej parafii i Ojczyzny.

MAJ 2024

Grup Modlitwy: Aby katolicy w Polsce bardziej zdecydowanie przeciwstawiali się wszelkim atakom, które godzą w naszą wiarę, wartości chrześcijańskie i tradycję narodową oraz za rządzących Ojczyzną, aby troszczyli się o pomyślność Rzeczypospolitej i wszystkich Polaków.

CZERWIEC 2024

Grup Modlitwy: Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go na drodze kapłaństwa i życia zakonnego w naszej Ojczyźnie oraz za kapłanów i osoby konsekrowane, aby wiernie trwali przy Bogu w Kościele na obranej drodze życia.

LIPIEC 2024

Grup Modlitwy: O uświęcenie i potrzebne łaski dla kapłanów, a szczególnie w intencji naszego biskupa, proboszcza i opiekuna duchowego Grup Modlitwy.

SIERPIEŃ 2024

Grup Modlitwy: Aby każdy członek Grupy Modlitwy umiał zachęcić innych do wspólnoty wyrażając piękno swojej przynależności do grona duchowych dzieci św. Ojca Pio.

WRZESIEŃ 2024

Grup Modlitwy: Aby środki przekazu w Polsce były Bożym narzędziami w służbie prawdy, pokoju i ewangelizacji dzieci i młodzieży.

PAŹDZIERNIK 2024

Grup Modlitwy: Aby czciciele i członkowie Grupy Modlitwy, za przykładem św. Ojca Pio, pozwolili prowadzić się Duchowi Świętemu w Kościele Katolickim.

LISTOPAD 2024

Grup Modlitwy: O zbawienie wieczne dla zmarłych czcicieli św. Ojca Pio, członków Grup Modlitwy, obrońców naszej Ojczyzny i wiary.

GRUDZIEŃ 2024

Grup Modlitwy: Za wstawiennictwem św. Ojca Pio i świętych naszego narodu módlmy się za polskie rodziny i młodzież o wierne trwanie przy chrześcijańskich wartościach i odważną ich obronę.

Jedna odpowiedź

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email