podziekowanie

GMOP z Wołczyna ma nowy zarząd, przeczytaj sprawozdanie i podziękowanie z San G. Rotondo

{gallery}gmopwolczyn.jpg{/gallery}

20 października 2013 roku minęła 5-letnia kadencja działania Zarządu GMOP z Wołczyna w składzie:
1. Elżbieta Szyporta – Animator
2. Czesława Fic – Wiceanimator
3. Maria Matolicz – Sekretarz
Elżbieta Szyporta zakończyła swoją 10-letnią posługę animatora Grupy Modlitwy Ojca Pio w Wołczynie. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem działania GMOP nie mogła już kandydować w wyborach do nowego Zarządu.

Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:
1. Henryk Domagała – Animator
2. Ewa Hrynowiecka – Wiceanimator
3. Małgorzata Krzyształowicz – Sekretarz

Zapraszam do przeczytania wzorcowego sprawozdania działania Grupa Modlitwy Ojca Pio z Wołczyna za lata 2008-2013.


SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

GRUPY MODLITWY OJCA PIO W WOŁCZYNIE

PRZY PARAFII NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

ZA LATA 2008 – 2013
 Kanonizacja Ojca Pio w 2002 roku była inspiracją do powstania Grupy Modlitwy Ojca Pio przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wołczynie. Została erygowana przez Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierałę 17.10.2003r., natomiast 10.08.2004r. została przyłączona do Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy Ojca Pio z Pietrelciny, z siedzibą w Domu Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo, na podstawie Dyplomu Agregacji.
 
Obecnym Asystentem Duchowym Grupy mianowanym przez Biskupa Ordynariusza jest o. Waldemar Korba OFMCap. ? Proboszcz naszej wołczyńskiej parafii, poprzednim opiekunem był o. Czesław Wrona OFMCap.
 
Do Grupy Modlitwy należą członkowie z dwóch parafii: Wołczyn i Krzywiczyny /z dekanatu wołczyńskiego w Diecezji Kaliskiej/. W okresie ostatnich pięciu lat 8 osób odeszło do Pana, przyjęto 3 nowe osoby, 8 osób jest ciężko chorych. Obecnie Grupa Modlitwy liczy 46 członków i rzesze sympatyków i czcicieli.
 
Działalność Grupy Modlitwy opiera się na założeniach zawartych w następujących aktach prawnych:
 • Statucie zatwierdzonym listem z dnia 03.05.1986r. Nr 160.977/A, w imieniu Ojca Świętego przez Kardynała Agostino Casaroli Sekretarza Stanu,
 • Regulaminie zatwierdzonym pismem z dnia 7 lutego 2012r. N. 198.909, w imieniu Ojca Świętego przez Kardynała Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu,
 • Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II ? Christifideles laici ( n.30),
 • Rocznych Programach Duszpasterskich Kurii Diecezjalnej w Kaliszu,
 • Rocznych Programach Duszpasterskich Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wołczynie.
 
Pierwsze sprawozdanie z działalności Zarządu Grupy Modlitwy Ojca Pio w Wołczynie za lata 2003-2008 zostało przyjęte 23.10.2008 r. i przekazane do Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo.
 
20 października 2013 r. mija kolejna 5-letnia kadencja działalności Zarządu Grupy Modlitwy Ojca Pio przy Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wołczynie  (Diecezja Kaliska), wybranego 23.10.2008 r.
 
Skład osobowy Zarządu przedstawia się następująco:
1. o. Waldemar Korba Asystent Duchowy
2. Elżbieta Animator / od 20.09.2003r. /
3. Czesława       Wiceanimator
4. Maria   Sekretarz
 
Zgodnie z zamysłem Założyciela Świętego Ojca Pio, Grupa Modlitwy jest ? szkołą wiary, ogniskiem miłości i źródłem światła?, zapewniając swoim członkom rozwój duchowy i formację.
W 2010 roku na Kongresie Arcybiskup Michele Castoro ? Dyrektor Generalny Grup Modlitwy Ojca Pio podkreślił, że naszym programem jest Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. Nasza praca formacyjna powinna zmierzać drogą nowej ewangelizacji.
Wskazał Grupom Modlitwy priorytety formacyjne, które w okresie ostatniej 5-letniej kadencji nasza wspólnota podejmowała pod kierownictwem naszego parafialnego duszpasterza ? Proboszcza i jednocześnie asystenta duchowego o. Waldemara Korby OFMCap., kierując się następującymi myślami przewodnimi:

1)? Otoczmy życie modlitwą i troską? ? hasło roku liturgicznego 2008/2009,

2)?Bądźmy świadkami Miłości? – ?Miłość Serca Jezusowego? ? hasło roku liturgicznego 2009/2010,

3)? W Komunii z Bogiem przez Słowo? ? hasło roku liturgicznego 2010/2011

4)?Kościół naszym domem? ? ?Jezus Chrystus fundamentem Kościoła? ? hasło roku liturgicznego 2011/2012,

5)?Rok Wiary? ? ? Nasza wiara ? solą dla ziemi i światłem dla świata? – ?Eucharystia dar miłości? ? hasło roku liturgicznego 2012/2013.
 
Praca formacyjna naszej wspólnoty opierała się na ww. hasłach i priorytetach wskazanych przez Dyrektora Generalnego Grup Modlitwy Ojca Pio:

 
I Powołanie do świętości

Członkowie Grupy Modlitwy swoją postawą i życiem w rodzinie, w miejscach pracy, w lokalnym środowisku, przy parafii czynili dobro, wypełniali swoje powinności, realizując tym samym swoje powołanie do świętości.


 
II Modlitwa

Modlitwa dla każdego z naszej wspólnoty jest narzędziem, które zostało nam dane do dyspozycji abyśmy wrócili do źródeł tryskających ku życiu wiecznemu. Staraliśmy się być szkołą modlitwy w naszej parafii poprzez:
 • odmawianie Liturgii Godzin ? brewiarza dla świeckich,

 • prowadzenie nabożeństw pierwszoczwartowych w intencji kapłanów, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,

 • adorację Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca dla Wspólnoty ? modlitwy przebłagalno-dziękczynne, wstawiennicze  i uwielbianie Pana,

 • prowadzenie w każdy piątek tygodnia modlitwy różańcowej za chorych, w intencji ewangelizacji naszej parafii, szczególnie w intencji nawrócenia się dla grzeszników i tych, którzy odwrócili się od Boga, zagubili się i podali w różne nałogi alkoholizmu, narkomanii, internetu,

 • adoracje i modlitwy w kaplicy przyszłego hospicjum św. Józefa i św. Ojca Pio ? dzieła prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek w naszej parafii,

 • codzienna modlitwę ca lej wspólnoty we wszystkich intencjach i prośbach zanoszonych do Boga za wstawiennictwem naszego patrona Ojca Pio oraz za wszystkich tych, którzy nas o modlitwę prosili i tej modlitwy bardzo potrzebują,

 • udział w jerychach modlitewnych prowadzonych w naszej parafii, w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Triduum Paschalnym, szczególnie u chorych,

 • modlitwy z okazji Światowego Dnia Chorych,

 • prowadzenie modlitwy różańcowej, Drogi Krzyżowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz w Domu Opieki Społecznej dla osób chorych, cierpiących i niepełnosprawnych,

 • prowadzenie każdego 20. dnia miesiąca nabożeństw ku czci św. Ojca Pio,

 • prowadzenie nowenny do św. Ojca Pio,

 • prowadzenie Drogi Światła z Ojcem Pio,

 • modlitwy za ojczyznę, o jedność chrześcijan,

 • dzieło duchowej adopcji,

 • podejmowania się modlitwy za kapłanów tzw. ? Apostolat Margaretka?,

 • nabożeństwo do Chrystusa Króla,

 • włączanie się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej,

 • podejmowanie postów i modlitw, szczególnie w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.
 
Inną formą modlitwy prowadzoną przez naszą wspólnotę jest chrześcijańska formacja:
 • czuwania modlitewne w Krakowie Łagiewnikach ? czerwiec każdego roku,

 • czuwania modlitewne na Jasnej Górze i Przeprośnej Górce ? wrzesień każdego roku,

 • Dzień Skupienia dla GMOP w Diecezji Kaliskiej,

 • Rekolekcje ? Wakacje z Bogiem i Ojcem Pio,

 • Kongres Asystentów i Animatorów Grup Modlitwy Ojca Pio w Polsce,

 • Spotkanie Czcicieli i Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Kaliskiej ? od siedmiu lat jesteśmy organizatorami i gospodarzami tego spotkania, w 2013 roku udział w nim wzięło 400 osób,

 • aktywny udział w realizacji Programu Duszpasterskiego naszej parafii.
 
 
III Eucharystia
 
Eucharystia jest bramą nieba, która otwiera się na ziemi. Jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Członkowie naszej wspólnoty aktywnie uczestniczą w eucharystiach niedzielnych, ale także w eucharystiach w ciągu tygodnia, szczególnie w pierwsze czwartki, piątki i soboty miesiąca. Większość z naszej wspólnoty codziennie uczestniczy w zgromadzeniu eucharystycznym, słuchając Słowa Bożego, karmiąc się Ciałem i Krwią Chrystusa. Poprzez udział w eucharystiach, staliśmy się prawdziwymi źródłami światła, wskazując innym drogę radosnego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym. Ponadto zgłębialiśmy ten sakrament w 2013 roku poprzez oglądanie filmów religijnych na ten temat oraz poprzez comiesięczne rozważanie tajemnicy Eucharystii.
 
 
IV Sakrament pokuty
 
Dla każdego dziecka duchowego Ojca Pio pojednanie z Bogiem w sakramencie pokuty jest priorytetem do stawania się uczniem Chrystusa. Wiele osób z naszej wspólnoty korzysta z porady stałego spowiednika, a także posiada swojego kierownika duchowego, co zalecał swoim córkom i synom duchowym Ojciec Pio.


V Słuchanie Słowa Bożego
 
Ojciec Pio pouczał: ?Pilnie badaj życie Jezusa Chrystusa i Jego świętą naukę, a następnie naśladuj Jego świetlany przykład, który On nam daje za wzór w Piśmie Świętym. By móc naśladować Jezusa, trzeba nieustannie rozważać Jego życie zawarte w Słowie. Czytając Pismo Święte szukamy Boga; Rozmyślając ?odnajdujemy Go; Modląc się pukamy do drzwi Jego Serca; Kontemplując ? doświadczamy w sobie duchowej odnowy.?    
                            
Idąc za głosem i nauką naszego patrona Ojca Pio nasza Grupa Modlitwy podjęła się zadania kroczenia drogą nowej ewangelizacji, poprzez:
 • Lectio divina – spotykanie się z żywym Bogiem na godzinach biblijnych, gdzie czytamy Jego Słowo, modlimy się tym Słowem, rozważamy, medytujemy i dzielimy się tym Słowem , by móc na co dzień nim żyć,

 • modlitwę brewiarzową – przepiękną modlitwę Kościoła, modlitwę psalmami, którą rozpoczynamy każde spotkanie formacyjno-modlitewne. Dla wielu osób z naszej wspólnoty codzienną modlitwą jest właśnie Liturgia Godzin i czytanie Pisma Świętego,

 • udział w kursach ewangelizacyjnych takich jak:
  • Kurs Izajasz ? który wprowadził nas w świat Biblii ? pokazując jej narodziny i proces kształtowania się , natchnienie i języki w niej obecne oraz pomógł nam nawiązać osobiste relacje ze Słowem zawartym w Piśmie Świętym,

  • Seminarium Odnowy Wiary ? pogłębiliśmy swoje życie duchowe, rozpoznając dary Ducha Świętego i odkrywając piękno modlitwy z Pismem Świętym,

  • Kurs Alfa ? na którym pogłębiliśmy naszą wiarę chrześcijańską,

  • udział Animatora Grupy w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Ruchu Światło ?Życie

  • pogłębianie znajomości życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, słuchając katechez nt.:

   • ?Naśladowanie Chrystusa? Tomasza a Kempis – skarbnicy myśli, rad duchowych i zasad moralnych, które przygotowują nas na głębokie otwieranie się naszych serc, dusz   i umysłów na działania Słowa Bożego,

   • ? Nauki Ojca Pio?: Cnota, Fiat, Pokora, Jezus Chrystus, Człowiek, Anioł Stróż, Modlitwa, Eucharystia, Świętość, Ćwiczenia dla ducha, Pogoda ducha, Kalwaria, Ufność, Zycie duchowe, Sługa, Zwycięstwo,

   • oglądając filmy o tematyce religijnej takie jak:

    • Ewangelia św. Jana ? Opowieść o Zbawicielu,
    • Rekolekcje o Miłości Bożej,
    • Czy Bóg mówi jeszcze do ludzi,
    • Chrzest w Duchu Świętym
    • Czym jest spoczynek w Duchu Świętym,
    • Tajemnica Eucharystii,
    • O życiu Ojca Pio.
    • osobiste Seminarium Wiary z „Głosem Ojca Pio”
           Bogu niech będą dzięki, że z odwagą kroczymy drogą nowej ewangelizacji.
 VI Głoszenie Słowa Bożego

?Oto ja, poślij mnie?! ? to słowa z księgi proroka Izajasza, wzywające także nas – Grupy Modlitwy Ojca Pio do brania udziału w nowej ewangelizacji. Ewangelizacji, która wspiera duchowo rozwój członków wspólnoty, szczególnie parafialnej, aby każdy z nich mógł usłyszeć skierowany do niego głos Boga, przygotować się do zadań, do których został wezwany i z całym zaangażowaniem umysłu i serca podjąć powierzoną mu misję.

Jednym z ważnych aspektów Chrystusowej ?metody? włączania ludzi w dzieło ewangelizacji jest ustanowienie Dwunastu oraz wyznaczenie siedemdziesięciu dwóch. To dwie najbardziej wyróżnione grupy uczniów Chrystusa. Oni stali się Jego szczególnymi współpracownikami. Takie grupy powinny powstawać w każdej wspólnocie parafialnej. Nasza Grupa Modlitwy odpowiadając na apel Chrystusa, by stać się jednymi z tych chociaż ?siedemdziesięciu dwóch? podjęła się także głoszenia Słowa Bożego poprzez:
 • prowadzenie w 2010 roku konferencji na Kongresie Asystentów i Animatorów Grup Modlitwy Ojca Pio w Tenczynie nt. ? Nowa Ewangelizacja w Grupach Modlitwy Ojca Pio? oraz dzielenie się doświadczeniami obecności Boga i działania Ducha Świętego w naszym życiu,

 • dzielenie się Słowem Bożym i doświadczeniami z udziału w różnych formach ewangelizacji z uczestnikami IV Spotkania Czcicieli i Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Kaliskiej w październiku 2010 roku,

 • prowadzenie w 2012 roku katechezy na Seminarium Wiary w Wołczynie nt. Wiara ? spotkanie z żyjącym Bogiem i żyjącym bratem?,

 • prowadzenie ćwiczeń duchowych ? medytacji Słowa Bożego z uczestnikami VI Spotkania Czcicieli i Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Kaliskiej we wrześniu 2012 roku,

 • ewangelizowanie chorych przez peregrynację do ich domów relikwii Ojca Pio wraz z Pismem Świętym oraz błogosławieństwem Proboszcza parafii ? Asystenta Duchowego naszej wspólnoty,

 • prowadzenie ewangelizacji na ulicach naszego miasta we wrześniu 2012 roku ? zapraszanie na kurs Alfa.

 • dzielenie się Słowem Bożym w naszych grupach, wspólnotach, rodzinach i miejscach pracy.
Chwała Panu za to, że otwieramy serca na działanie Słowa Bożego i stajemy się prawdziwymi świadkami wiary w Jezusa Chrystusa.
 


VII Świadectwo Miłości

Ojciec Pio często mawiał: ?W każdym chorym jest Jezus, który cierpi. W każdym ubogim jest Jezus, który kona. W każdym ubogim chorym jest Jezus, który cierpi i kona podwójnie?.

Idąc za głosem naszego patrona Ojca Pio oraz naśladując postawę Miłosiernego Samarytanina, pochylonego nad cierpiącym człowiekiem, nasza Grupa Modlitwy już od wielu lat, szczególnie taki czas jak Światowy Dzień Chorego, Święta Bożego Narodzenia oraz Niedzielę Palmową ? czas przed Wielką Nocą Zmartwychwstania Pańskiego, spędza wśród chorych i cierpiących.

W naszej parafii są takie dwa szczególne miejsca: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wołczynie oraz Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach, gdzie można spotkać Chrystusa w chorym, cierpiącym, niepełnosprawnym, samotnym i niejednokrotnie zapomnianym przez bliskich. Są to miejsca, w których nasi Ojcowie Kapucyni pełnią posługę kapelanów, ucząc nas jak służyć i okazywać miłość bliźniemu. Otaczamy szczególną troską duchową te osoby poprzez modlitwę eucharystyczną, różańcową, przyjęcie przez nich sakramentów: pojednania, komunii świętej, namszczenia olejami świętymi. Dostarczamy prasę katolicką, dzielimy się z tymi osobami dobrym słowem, uśmiechem, okazywaniem czułości i miłości, a także obdarowywaniem ich drobnymi upominkami z różnych okazji. Bo każdy najmniejszy upominek, dobre słowo skierowane do chorego, wypowiedziane jego imię, dotknięcie dłoni, przytulenie do serca lub pocałunek, sprawiają, że pojawia się na ich twarzy uśmiech, uśmiech, który ożywia nie tylko ich serca i duszę, ale ciało to schorowane i obolałe. Jak niewiele potrzeba tych ludziom, by iskierka radości zagościła w ich sercach. Każdego dnia z wielkim utęsknieniem czekają na Chrystusa, obecnego podczas każdej eucharystii, Chrystusa, który karmi Swoim Ciałem ich serca i dusze, przepełnione gorliwą wiarą. Powinniśmy uczyć się prawdziwej i wytrwałej wiary właśnie od chorych i cierpiących.

Ale nie tylko w tych dwóch miejscach są chorzy i cierpiący, mamy ich także w naszych domach, osoby bliskie naszym sercom, nasze babcie, dziadkowie, mamy i ojcowie, rodzeństwo, osoby z naszych grup i wspólnot. O nich szczególnie pamiętaliśmy i służyliśmy im z wielkim oddaniem i miłością.

W Roku Wiary, który przeżywamy wzmogliśmy diakonię miłości w naszej wspólnocie tak by każdy stał się miłosiernym samarytaninem dla drugiego, dla człowieka, który jest obok nas.
 

 
Podsumowanie 5-letniego okresu działania Zarządu Grupy Modlitwy Ojca Pio w Wołczynie
 
Zarząd Grupy Modlitwy Ojca Pio troszczył się i dbał o prawidłową formację duchową Grupy, jej uczestnictwo na drodze nowej ewangelizacji oraz poświęcaniu się dziełom miłości, zwłaszcza w stosunku do tych najbardziej potrzebujących ? ubogich, samotnych, chorych, cierpiących i niepełnosprawnych.
 
Pełniąc posługę Animatora Grupy Modlitwy Ojca Pio przez okres 10 lat, pragnę wyrazić słowa wdzięczności, dziękując:
 • całej Grupie Modlitwy Ojca Pio, Jego Czcicielom i Sympatykom za wspólną modlitwę i pielgrzymowanie, pokonywanie trudów i przeciwności, wzajemny szacunek i okazywanie sobie dobroci i miłości, za cierpliwość, za otwarte serca na potrzeby bliźnich, za wszystkie uczynki miłości i miłosierdzia,

 • asystentowi krajowemu o. Tomaszowi Duszycowi, asystentowi diecezjalnemu ks. Krzysztofowi Ślicznemu oraz Ks. Kanonikowi Bernardowi za współpracę oraz udzielanie cennych wskazówek kroczenia drogą naszego patrona Ojca Pio do doskonałej świętości,

 • wszystkim Braciom Kapucynom pracującym w tym okresie w naszej Parafii, Siostrom Elżbietankom, Zarządowi Grupy Modlitwy ? za duchowe wsparcie, pomoc w prowadzeniu Grupy, za wspólną troskę o pełną formację życia chrześcijańskiego Grupy,

 • naszemu asystentowi duchowemu o. Waldemarowi Korbie za 5-letni okres duchowego kierowania Grupą Modlitwy, za cierpliwość i wyrozumiałość, za okazaną miłość i dobroć. Dziękuję, że w duchu franciszkańskim uczył nas pokory, miłości i służenia bliźnim. Dziękuję, że rozkochał nas w Słowie Bożym i w modlitwie do Ducha Świętego. Nauczył nas modlitwy wytrwałej, gorliwej, szczerej i spontanicznej. Dziękuję, że zakorzenił w naszych sercach wiarę i miłość do Jezusa Chrystusa.
 
Bóg zapłać wszystkim córkom i synom duchowym Ojca Pio, których poznałam i z którymi pracowałam, za wspólne kroczenie drogą naszego patrona Ojca Pio – drogą nowej ewangelizacji, prowadzącą nas do naszego Pana Jezusa Chrystusa Zbawiciela!
 
Niech słowa św. Pawła będą uwieńczeniem mojej 10-letniej posługi ewangelizacyjnej: ? W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem?. /2Tm 4,7/
 
 

Z franciszkańskim pozdrowieniem
 ?Pokój i Dobro”

Animator
Grupy Modlitwy Ojca Pio w Wołczynie

Elżbieta Szyporta
 
 
Sprawozdanie zostało przyjęte na spotkaniu Grupy Modlitwy Ojca Pio w Wołczynie
podczas Kapituły Wyborczej w dniu 20 października 2013 r.
 
 
Zatwierdził:
 
Asystent Duchowy ? Proboszcz Parafii                                      Asystent Diecezjalny
 
    o. Waldemar Korba OFMCap.                                              Ks. Krzysztof Śliczny
 


+++

Grupa wołczyńska otrzymała także z San Giovanni Rotondo podziękowanie za przesłane sprawozdanie, które poniżej załączam. podziekowanie

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email