tenlogo

13. Kongres w Tenczynie – relacja i zdjęcia

Trzynasty Ogólnopolski Kongres Odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio odbył się w dniach 12?14 października 2012 r., a zatytułowany był: ?Źródła światła i szkoły wiary w świecie”. W ten sposób włączyliśmy się w inaugurację Roku Wiary, który dzień wcześniej, w 50 rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II zainicjował papież Benedykt XVI.

 


Gośćmi specjalnymi tego Kongresu byli: ojciec Marciano Morra OFMCap -sekretarz generalny Grup Modlitwy i świadek życia Ojca Pio oraz Nicola Fiorentino -pracownik naukowy w Domu Ulgi w Cierpieniu z San Giovanni Rotundo.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną kolacją, po czym nastąpiło przywitanie gości i zawiązanie wspólnoty. Następnie udaliśmy się do kościoła parafialnego na uroczystą Eucharystię z udziałem gości z Włoch oraz kapłanów i animatorów odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy przybyłych z całej Polski. W kazaniu ksiądz o. Waldemar Korba OFMCap. z Wołczyna wskazał na owocne życie Apostołów, które było konsekwencją ich wiary ? przyjęcia w wierze prawdy, że Jezus za nich umarł i zmartwychwstał. Mówił o. Waldemar: „To też jest sygnał dla nas, że nie dlatego, że należymy do Grup Modlitwy Ojca Pio, że służymy innym ludziom, że nasze grupy się rozwijają itp., ale dlatego będziemy mieli udział w błogosławieństwie Abrahama, że uwierzyliśmy, że Pan Jezus za nas umarł. Jeżeli uwierzymy Bogu, to wszystko inne jest pomocą. Abraham najpierw uwierzył słowu, które kazało mu wyjść z ziemi egipskiej. Potem znów było słowo Boga, że potomstwo jego będzie liczne i dlatego, że uwierzył, to co prawie niemożliwe stało się możliwe. I trzecia próba, nakaz złożenia w ofierze syna Izaaka. Wszyscy potrzebujemy modlić się o wiarę. Wiara zaczyna się tam, gdzie człowiek wychodzi poza poczucie bezpieczeństwa. Po drugie ważne jest, aby uwierzyć w obietnicę Zbawienia, że z Jego łaski jesteśmy zbawieni, i po trzecie pozwolić aby Bóg zabrał nam nawet to, co nam dał. To znaczy uwierzyć! Pan Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. Natomiast Ojciec święty Benedykt XVI ? wyrzuca złego ducha, który zamyka nam usta, abyśmy przestali się lękać dawać świadectwo wiary, abyśmy byli odważnymi i radosnymi świadkami wiary. Chciejmy zatem przyjąć sercem wiarę aby uczestniczyć w łasce Zbawienia i aby inni dowiedzieli się o tym, że Pan Bóg chce im przebaczyć!”

Następnego dnia po modlitwie porannej i śniadaniu odbyło się spotkanie na temat nowego Regulaminu Grup Modlitwy, które poprowadził sekretarz generalny ojciec Marciano Morra. Mówił o tym, że zarząd Grupy może sprawować władzę nie dłużej niż dwie kadencje. Następnie zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia ilości spotkań, najlepiej do czterech w miesiącu, tzn. spotkanie biblijne, modlitewne, katechetyczne, Adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia. Każda Grupa powinna dokonać swojego wyboru.

Bardzo ciekawe było wystąpienie Nicola Fiorentino, który mówił na temat pracy w Domu
Ulgi w Cierpieniu a związanej z metodą, w której wykorzystuje się komórki macierzyste. W pierwszych latach wdrażania tej metody, komórki były pobierane z embrionów. W wielu krajach eksperymentuje się na tych komórkach tzn. na ludzkim życiu, a we Włoszech jest to prawnie zabronione. Pionierem tej metody był włoski biolog, który powiedział, że to niemożliwe, aby człowiek mógł decydować, która komórka ma stać się człowiekiem, a która nie! On zaczął szukać odpowiednich komórek w organizmie dorosłego człowieka, a nie w embrionie, który dopiero zaczyna żyć! Był bardzo krytykowany przez naukowców całego świata. Później japoński lekarz zaczął przyglądać się tym komórkom pod mikroskopem, i kiedy wieczorem wrócił do domu, patrząc na swego syna stwierdził, że jest tylko jedna różnica między komórką oglądaną pod mikroskopem, a jego synem ? taka, że jego synowi pozwolono żyć! To spostrzeżenie jeszcze bardziej zmotywowało go do dalszych poszukiwań. Jego studia zostały opublikowane, a w minionym tygodniu Akademia Szwedzka ogłosiła nagrodę Nobla. W San Giovanni Rotondo utworzyła się więź pomiędzy ludźmi wierzącymi a naukowcami, zgodnie z życzeniem Ojca Pio, który mówił żeby Dom Ulgi w Cierpieniu był domem modlitwy i poszukiwań (naukowych). Jak widać wiara plus nauka może doprowadzić do wielkich dzieł!

Następnie udaliśmy się do kościoła parafialnego na Eucharystię, po której zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Po obiedzie poszliśmy na spacer, aby podziwiać piękne okolice i chwalić Boga za cud stworzenia! O godzinie 14.30 spotkaliśmy się w sali Ojca Pio, aby wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Kolejnym spotkaniem była medytacja Słowa Bożego, którą poprowadził ojciec Henryk Cisowski, a zatytułowana była: ?Sól ziemi i światłość świata”. Obraz soli i światła pod korcem przytacza Ojciec Święty na rozpoczynający się Rok Wiary. Sól jest bardzo cenna i potrzebna, nadaje smak, chroni przed zepsuciem. Jest też symbolem mądrości oraz ofiarności… Sól także uzdrawia i oczyszcza! Sól i światło są w odniesieniu do świata. Uczeń Chrystusa nie żyje dla siebie, ale dla świata. Wspólnota to nie każdy na własną rękę, ale społeczność! Jak bez soli potrawa nie ma smaku, tak świat nie ma sensu bez chrześcijan! Jak nie ma czym zastąpić soli, tak nie ma czym zastąpić chrześcijan w świecie. Chrześcijanin odbija światło ? sam oświecony Chrystusem staje się światłem dla świata. Zestawienie tych dwóch obrazów staje się misją człowieka wierzącego. Nie od nas zależy zbawienie świata, ale to jest nasza misja. Mamy być czytelnym znakiem Boga w świecie! Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło było umieszczone pod korcem.

Na trzecim spotkaniu tego dnia, wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu pt.: „I Ty możesz odkryć piękno wiary” wygłoszonego przez teologa duchowości o. dra Tadeusza Starca ? autora ksiązki pod takim właśnie tytułem. Swoje rozważanie rozpoczął od przytoczenia słów Jezusa skierowanych do Szymona podczas połowu na jeziorze Genezaret. / Łk. 5,1-11 / Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów, a następnie pokornej odpowiedzi Szymona: Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny… I znów słowa Jezusa: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Święty Łukasz wskazuje tutaj na głęboką przemianę Szymona Piotra. Jeżeli jesteśmy w głębi wiary, dobra materialne tracą znaczenie, a coraz głębszego znaczenia nabiera dla nas Osoba Jezusa. Człowiek prawdziwie wierzący, tęskni do komunii z Bogiem. Ojciec Tadeusz tak pisze w swojej książce: ?Rozważając to, co się stało w historii Piotra, możemy powiedzieć, że Jezus chce, byśmy wypłynęli prawdziwie na głębię wiary. Łukasz zapisał to, co Jezus skierował do jednego ze swoich uczniów, a dziś my możemy słuchać tego słowa. Taka jest natura Słowa Bożego ? jest ono skierowane do każdego człowieka. Słowo Pana dociera do nas, byśmy mogli uczynić to, co uczynił Piotr ? byśmy wypłynęli na głębię wiary. Jezus nie chce, byśmy kurczowo trzymali się brzegu”. Doktor braci kapucynów mówił: „Czas, który przeżywamy, jest czasem zmagań i walk, jakie przychodzi nam prowadzić, gdy z powodu Słowa, jakie do nas dociera, chcemy odchodzić od wielu propozycji tego świata, które były i będą bardzo liczne. To odchodzenie nie jest wywołane pogardą, lecz światłem, które pozwala nam w innych barwach widzieć życie człowieka. Ostatecznie to odejście jest jednocześnie wejściem w propozycje wiary, czyli propozycje, które przynosi ze sobą Jezus. Propozycje Jezusa są nam objawione, one nie są przez kogoś wymyślone, one mają swoje źródło w Bogu.”

Po kolacji przeszliśmy do kościoła parafialnego gdzie ojciec Bogusław Piechuta poprowadził nabożeństwo różańcowe z wyznaniem wiary.

Po tym nabożeństwie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i przeszliśmy do kaplicy w Domu Rekolekcyjnym, gdzie w wielkim skupieniu rozpoczęliśmy całonocną Adorację Najświętszego Sakramentu, która jak co roku była dla nas wielkim przeżyciem. Cały czas uczymy się trwania w ciszy przed Panem, aby móc usłyszeć Jego słowa skierowane do każdego z nas.

Niedzielę rozpoczęliśmy modlitwą poranną, po której nastąpiło zakończenie całonocnej adoracji oraz otrzymaliśmy błogosławieństwo eucharystyczne. Po opuszczeniu kaplicy udaliśmy się na śniadanie, a następnie na kolejne spotkanie w sali Ojca Pio.

Spotkanie zatytułowane ? Źródła światła i szkoły wiary w świecie jako wprowadzenie w nowy rok formacyjny” poprowadził ojciec Tomasz Duszyc ? asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio oraz redaktor naczelny „Głosu Ojca Pio”. Na wstępie powiedział, że szkoła to środowisko gdzie wzrastamy, po to, aby potem promieniować… Zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia liczby spotkań Grup Modlitwy w parafiach oraz na zaangażowanie Grup w czynną miłość. Następnie przedstawił nam program spotkań wyjazdowych w roku 2013. Tak, jak co roku odbędą się diecezjalne dni skupienia, całonocne czuwanie w Łagiewnikach. Przedstawił również propozycję przeniesienia Kongresu dla Odpowiedzialnych z Tenczyna do Częstochowy połączonego z czuwaniem i modlitwą na Przeprośnej Górce. Daje to możliwość uczestniczenia w Kongresie większej liczbie członków Grup Modlitwy oraz stwarza wiele innych korzyści duchowych.

Następnie odbyła się konferencja panelowa, na której można było zadawać pytania bezpośrednio prowadzącym spotkania.

O godzinie 11-tej w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Eucharystia, podczas której dziękowaliśmy Dobremu Bogu za tegoroczny Kongres oraz prosiliśmy, aby słowa, które zostały do nas skierowane, głęboko zakorzeniły się w naszych sercach i abyśmy potrafili być wiernymi świadkami Bożej Miłości.

Wspólny obiad zakończył Trzynasty Ogólnopolski Kongres Odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio. Kochanym Gospodarzom – braciom kapucynom krakowskiej prowincji dziękujemy za gościnność, przekazaną wiedzę, wspólną modlitwę, a szczególnie za wielkie serca oraz zapewniamy o pamięci w modlitwie.

Liliana Waliszka z Jarocińskiej Grupy Modlitwy

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email