pio80

Zaproszenie do modlitwy płynące z San Giovanni Rotondo

DO GRUP MODLITWY OJCA PIO NA ŚWIECIE
 
Drodzy opiekunowie duchowi i animatorzy Grup Modlitwy Ojca z Pietrelciny,
 
5 maja 1966 r., z okazji dziesiątej rocznicy inauguracji „Casa Sollievo della Sofferenza” (Dom Ulgi w Cierpieniu), Ojciec Pio zwracając sie po ojcowsku do Grup Modlitwy podkreślał, że razem z Casa Sollievo della Sofferenza są szkołą wiary, ogniskami miłości, w których Chrystus jest obecny za każdym razem gdy gromadzą się na modlitwę i na Eucharystystii”. „To modlitwa – mawiał Ojciec Pio – jest wspólną siła modlących się, która wspomaga świat, odnawia sumienia, podtrzymuję la „Casa”, która wspiera cierpiących, uzdrawia chorych, uświęca pracę, która nadaję znaczenia opiece medycznej, która daje otuchę i pogodzenie sie z cierpieniem, dzięki której udziela się uśmiech i błogosławieństwo Boże słabym”. Kończąc mówił: „Módlcie się dużo, moje dzieci i nieustannie, bo właśnie modlitwie powierzam to Dzieło, które Bóg zechciał i które się rowzwija dzięki Jego Opatrzności i wsyzstkich wiernych, ktorzy wspierają je”.
 
Z tego więc powodu, Grupa Modlitwy Ojca Pio działająca przy Casa Sollievo della Sofferenza, za zgodą Zastępy Dyrektora (dokt. Leandro Cascavilla) i Sekretarza Generalnego (P. Luciano Lotti), ponawia zapraszenie do udziału w modlitwie wszystie Grupy Modlitwy Ojca Pio na świecie, we własnych wspólnotach, 16 czerwca 2019 r. (z okazji 17 rocznicy kanonizacji O. Pio), aby prosić Boga w następujęcych intencjach:
 
– za papieża Franciszka, za Kościół Katolicki, za biednych, i za prześladowanych chrześcijan w świecie;
– za Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Franco Moscone, aby Pan Jezus , Matka Boza Łaskawa i Ojciec Pio wspomagali go w Jego nowej misji pasterskiej i napełniali go wszelkimi łaskami i błogosławieństwem;
– za wszystkie Grupy Modlitwy, aby były „pochodnią światła w świecie, szkołą wiary, ogniskami miłości”, jak pragnął św. Pio;
– za pokój na świecie, za rodziny i za rzącących państwami;
– za Casa Sollievo della Sofferenza;
– za chorych i cierpiących;
– za powołania do życia kapłańskiego i konsekrowanego.

Grupy, które pragną dołączyć się duchowo mogą zorganizować się we własnym zakresie modląc się według podanych intencji. Niemniej jednak, zachęcamy o powiadomienie nas o Waszym udziale pisząc na adres e-amil: centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it.
W przekonaniu o tym, że modlitwa wyprasza łaski potrzebne do zbawienia dla nas samych i świata pozdrawiamy franciszkańskim Pokój i dobro.
 
 
Grupa Modlitwy O. Pio „Casa Sollievo della Sofferenza”
 
San Giovanni Rotondo, 22 maja 2019
 
 
 
 

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email