Wiara, która działa przez miłość – spotkanie formacyjne na październik’ 2013

{gallery}bieda.jpg{/gallery}

Podczas kolejnego już spotkania pragniemy doświadczyć ważnej prawdy w naszym życiu, mianowicie tego, że wiara objawia się nam w postaci miłości. Poprzez Słowo Boże i przykład Ojca Pio życzę każdemu z Was odkrycia miłości Boga, któremu wierzymy oraz odkryjmy, że naszą misją (niezależnie kim jesteśmy) jest dawanie świadectwa naszej wiary, nie na sposób dewocyjny, ale poprzez konkretną miłość chrześcijańską w naszym środowisku życia.

Ojciec Pio i jego czynna miłość

Rozpoczęcie

Przywitanie, znak krzyża, modlitwa do Ducha Świętego.


Modlitwa Ewangelią

Pomocą w modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym może być MEDYTACJA BIBLIJNA. Tekst medytacji można rozdać członkom grupy jakiś czas przed spotkaniem do osobistego rozważenia.

Każdy z uczestników ma przed sobą księgę Ewangelii, ewentualnie kartkę z wydrukowanym odpowiednim fragmentem. Wybrana osoba odczytuje uroczyście fragment Ewangelii wg św. Jana: J 12,1-8.

Następnie w modlitewnym skupieniu każdy może na głos jeszcze raz przeczytać jakieś wybrane zdanie, frazę z odczytanej perykopy, takie, które szczególnie poruszyło jego serce. W ten sposób słowa Ewangelii rozbrzmiewają ponownie, urywanymi zdaniami, poprzez osobiste zaangażowanie przenikając do serc wszystkich uczestników.

Gdy taki sposób modlitwy zostanie już dobrze przyjęty w Grupie, podczas kolejnych spotkań do czytanych zdań można dołączać krótkie wezwania uwielbienia, prośby, przeproszenia, ucząc się w ten sposób spontanicznej modlitwy rodzącej się ze słuchania słowa Bożego.

Prowadzący w odpowiednim momencie kończy modlitwę Ewangelią i przechodzi do kolejnego punktu spotkania.


Katecheza

Po modlitwie słowami Ewangelii, która jest głównym tekstem dotykającym tematu spotkania, następuje KATECHEZA. Zasadniczo wygłasza ją kapłan. Jeśli kapłan uzna, że w Grupie są odpowiednie osoby, które mogłyby przygotować i wygłosić katechezę, może wcześniej powierzyć im to zadanie. Sam oczywiście jest obecny i czuwa nad wszystkim. Powierzanie przygotowania i wygłoszenia katechezy członkom Grupy może być istotnym i cennym elementem formacji, ożywiającym ich wiarę i jeszcze bardziej pobudzającym do odkrywania swego miejsca w Kościele. Oczywiście wymaga ono nieustannego zaangażowania kapłana, który cały czas prowadzi taką osobę i rozeznaje owoce rodzące się w Grupie.


Dzielenie

Po wysłuchaniu katechezy następuje czas dzielenia się usłyszanym słowem. Jest to bardzo ważny moment spotkania formacyjnego. Pozwala on czynnie zaangażować się wszystkim członkom Grupy, łączy treści poruszane na spotkaniu z codziennym życiem, jest czasem świadectwa, w którym tworzą się w Grupie więzy oparte na wspólnym doświadczeniu wiary i spotkania z żywym Bogiem.

Aby dzielenie mogło właściwie spełnić swoją rolę, grupa dzielenia nie powinna być zbyt liczna, przyjmuje się, że nie powinna przekraczać ośmiu osób. Jeśli w spotkaniu bierze udział większa liczba uczestników, należy wcześniej pomyśleć o podziale na mniejsze grupki, tak by w trakcie spotkania, po skończonej katechezie sprawnie podzielić Grupę i rozpocząć dzielenie. Każda grupka powinna mieć wcześniej wybraną osobę, która poprowadzi dzielenie. Rolą prowadzącego jest rozpoczęcie i zakończenie dzielenia w małej grupie, stawianie pytań pomagających w dzieleniu, zachęcanie do świadectwa, dbanie o to, by każdy z uczestników małej grupy miał możność zabrania głosu.

Kapłan również bierze czynny udział w dzieleniu, przyłączając się do jednej z małych grup.

Dobrze jest wcześniej założyć sobie konkretny czas na dzielenie, jednakowy dla wszystkich małych grup, tak aby w miarę równocześnie zakończyć ten punkt spotkania. Dzielenie, w zależności od liczebności małych grup, powinno trwać od 30 do 45 minut.

Dzielenie można poprowadzić według następujących pytań do refleksji:

1. Jak w s?wietle opisu uczty w Betanii rozumiem słowa s?w. Jana: ?Kto nie miłuje brata swego, kto?rego widzi, nie moz?e miłowac? Boga, kto?rego nie widzi”?

2. W jaki sposo?b w z?yciu Ojca Pio wiara działała przez miłos?c??

3. Do czego wzywa mnie Pan Bo?g poprzez historie? Marii?


Zakończenie

Po zakończonym dzieleniu Grupa znów spotyka się w całości. Można przekazać niezbędne ogłoszenia i zakończyć spotkanie krótką modlitwą, np. dziesiątkiem różańca w intencjach Grupy oraz błogosławieństwem kapłana. 


Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email