poziom

Sympozjum Józefologiczne o nowej ewangelizacji – zaproszenie do Kalisza

poziom

Kalisz ze względu na Sanktuarium i znajdujący się w nim Cudowny Obraz Świętego Józefa od wieków słynie jako miejsce szczególnej czci oddawanej Patriarsze z Nazaretu. W 1969 roku z inicjatywy bpa Antoniego Pawłowskiego założone zostało Polskiego Studium Józefologiczne. Program pracy studium zaaprobował w 1970 roku Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Od tamtego czasu co roku w Kaliszu odbywają się Ogólnopolskie Sympozja Józefologiczne. Dwukrotnie też Kalisz był gospodarzem Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego. 43. Sympozjum Józefologiczne odbędzie się w sobotę, 12 maja 2012 roku. Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM SYMPOZJUM.

43. Sympozjum Józefologiczne
Kalisz, sobota, 12 maja 2012 r.
Św. Józef i ?nowa ewangelizacja”

9.00 ? Eucharystia w Sanktuarium Świętego Józefa
Przewodniczy: J. E. Ks. Bp Stanisław Napierała

10.30 ? Sesja naukowa w Centrum Józefologicznym


1. Ks. mgr-lic. Stanisław Szupieńko, Artystyczna prezentacja postaci św. Józefa na tle barokowej myśli teologiczno-biblijnej (Kościół św. Józefa w Krzeszowie)

2. Ks. dr Jacek Stefański, Józefie, wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu (por. Mt. 2,13). Ale dlaczego do Egiptu?

3. Gilles de Christen, Les leçons de Joseph pour notre vie quotidienne (et ?tre de vrais témoins) [Lekcje Świętego Józefa dla naszego życia codziennego, aby być prawdziwym świadkiem]

4. Dominique Boyer-Lemoine, L’éducation dans la Foi comme premier pas vers la Nouvelle Évangélisation. [Wychowanie do wiary jako pierwszy krok ku Nowej Ewangelizacji]

5. Ks. dr Arkadiusz Wuwer, Teologiczne uzasadnienie paternalizmu społecznego

6. Ryszard Montusiewicz, Święty Józef w doświadczeniu wiary i w przekazywaniu wiary (kontekst biblijny i egzystencjalny)

Rozpoczęcie sympozjum będzie miało miejsce w Sanktuarium Świętego Józefa, gdzie o godzinie 9.00 pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały sprawowana będzie Eucharystia.

Charakterystyczne dla 43. Sympozjum Józefologicznego będzie to, że jego obrady po raz pierwszy odbędą się w Centrum Józefologicznym w Kaliszu (ul. Złota 144), w nowoczesnych, specjalnie dla tego typu działań przygotowanych aulach, które właśnie 12 maja zostaną poświęcone i oddane do użytku.

Wszelkie pytania dotyczące Sympozjum prosimy kierować na adres:
laton@amu.edu.pl
 
pion

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Sympozjum!!!

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email