tn_aa

Wołczyn 2012 – relacja z VI Diecezjalnego Spotkania Czcicieli i Grup Modlitwy Ojca Pio – FOTO

{gallery}wol.jpg{/gallery}
29 września 2012 roku wierni naszej diecezji zebrali się w Wołczynie, aby prowadzeni myślą Ojca Pio otwierać swe serca na miłość Bożą. Tematem VI Spotkania Czcicieli i Grupa Modlitwy Ojca Pio były słowa: „Moja wiara solą dla ziemi i światłem dla świata”. Prawie trzystu czcicieli Stygmatyka z Gargano uczestniczyło w ćwiczeniach duchownych w ostatnią sobotę września. Zachęcam do przeczytania relacji i obejrzenia fotografii z wołczyńskiego spotkania.


Spotkanie w Wołczynie zostało podzielone na cztery części:

Część pierwsza: Celebracja odnowienia sakramentu chrztu świętego

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w kościele św. Tereski od Dzieciątka Jezus celebracją wspaniałego nabożeństwa ponownego przyznania się do Chrystusa, który jest naszą światłością. Przypomniały nam o tym zapalone świece, które każdy z nas trzymał jako znak, że w naszym życiu pragniemy zawsze iść za Chrystusem. Wcześniej w rozbudowanej wersji pytań wyrzekliśmy się grzechu, szatana i wszystkiego, co od niego pochodzi (m. in.: złości, nienawiści, nieczystości, agresji, magii, korzystania z horoskopów, wróżenia z kart, jogi, medytacji wschodnich, pornografii, narkomanii, alkoholu, nieprzebaczenia) i wyznaliśmy wiarę w Boga żywego. Następnie ks. Waldemar Korba OFMCap. -główny celebrans tego nabożeństwa pokropił nas wodą święconą przypominając nam wodę chrzcielną, która obmyła nas z grzechu pierworodnego. Następnie kapłani udali się do wiernych, aby dokonać namaszczenia zmysłów, w modlitwie prosząc, aby zło nie miało dostępu przez te zmysły do duszy: „Przyjmij znak krzyża na czole, abyś rozważał dzieła Chrystusa. Przyjmij znak krzyża na uszach, abyś usłyszał Słowa Chrystusa. Przyjmij znak krzyża na oczach, abyś zobaczył dzieła Chrystusa. Przyjmij znak krzyża na wargach, abyś mówił jak Chrystus”. Po tym kapłani indywidualnie błogosławili wiernych mówiąc: „Kreślę znak krzyża Chrystusowego nad tobą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, abyś żył z Jezusem teraz i zawsze. Amen.” Wówczas każdy ucałował krzyż Franciszka z San Damiano, jako znak, że chce żyć według miłości jaką Jezus ukazał na krzyżu. nabożeństwo zakończyło się wspólnym odmówieniem modlitwy „Ojcze nasz”.

Część druga: Eucharystia

Koncelebrze kilkunastu kapłanów przewodniczył o. Tomasz Duszyc OFMCap., krajowy asystent Grup Modlitwy Ojca Pio. Uroczystą Mszę święta rozpoczęliśmy od poświęcenia nowego sztandaru Grupy Modlitwy Ojca Pio z Wołczyna. Nasi gospodarze w tym roku świętują 10. Rocznicę powstania grupy. Chorągiew ukazuje Stygmatyka zapatrzonego w słup światła, który ma oznaczać jego ciągłe przebywanie w Bożej obecności. W Liturgię Słowa i dziękczynienie po Komunii świętej byli zaangażowani przedstawiciele Grupy Modlitwy z Ostrowa Wielkopolskiego z Parafii św. Antoniego, a w procesję z darami wierni z młodej grupy modlącej się przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Kępnie. Piękną homilię wygłosił (mimo poważnych problemów z głosem) ks. Arkadiusz Wysota, w której ukazał nam misję patronów dnia – świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Opatówecki wikariusz zaznaczył, że Ojciec Pio pełnił w swym życiu zadania, które przypisujemy poszczególnym archaniołom i zachęcił nas, abyśmy w naszych rodzinach i grupach naśladowali naszego Patrona. Na zakończenie Mszy świętej wspólnie odmówiliśmy modlitwę do św. Michała Archanioła ułożoną przez Papieża Leona XIII, wzywając, by Archanioł mocny Bogiem uchronił nas przed atakami złego ducha. Po Świętej Uczcie udaliśmy się do Gimnazjum bł. Jana Pawła II na posiłek obiedni, który jak zawsze był bardzo smaczny i za który gorąco dziękujemy wspólnocie z Wołczyna i Krzywiczyn.

Część trzecia: Dzielenie się Słowem Bożym

Po raz pierwszy podjęliśmy szkołę rozważania Pisma Świętego w grupach. Kilkunastu animatorów z wołczyńskiej grupy poprowadziło nas ku otwarciu naszych serc i umysłów na natchnienia Ducha Świętego. Medytacja dotyczyła słów Chrystusa wypowiedzianych do uczniów: Wy jesteście solą (dla) ziemi… wy jesteście światłem (dla) świata” (por. Mt 5, 13-16). Wielu spośród nas odkryło, jak Słowo Boże jest blisko każdego z nas, jak dotyczy naszego życia, naszych spraw, radości i kłopotów. Zauważyliśmy również, ze brakuje nam odwagi, by pójść „na całość” i głosić Chrystusa zawsze i wszędzie. Modlitwa zakończyła się wspólnym uwielbieniem Boga, za to, że nie zostawia nas, mimo naszych słabości i niewierności, lecz podtrzymuje, gdy upadamy i wzywa do ciągłego nawracania się w wierze i miłości.

Część czwarta: Konferencje asystentów duchowych

Jako pierwszy zabrał głos o. Tomasz Duszyc. Na początku wskazał nasze zadania w perspektywie roku duszpasterskiego, który przeżywać będziemy rozważając hasło: „Być solą ziemi”. Następnie członek zarządu generalnego Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo wskazał na najważniejsze zmiany w Statucie, zawarte w nowym dokumencie jakim jest Regulamin Grup Modlitwy. Nowy dokument zachęca Grupy Modlitwy, aby spotykały się na formacji nie raz, lecz kilka razy w miesiącu. Ukazał też zmiany w nazewnictwie osób odpowiedzialnych za formację wspólnoty: kapłan w grupie to już nie dyrektor, ale asystent duchowy, a kierownik grupy od teraz nazywać się będzie animatorem. O. Tomasz zwrócił również uwagę na kadencyjność osób z zarządu grupy (animatora, zastępcy animatora i sekretarza). Regulamin zachęca, aby przybliżyć Ojca Pio młodzieży, np. przez wolontariat, by w konsekwencji ukazać głębię życia duchowego.

Jako drugi wykład wysłuchaliśmy prezentacji ks. Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta. Ks. Krzysztof przedstawił temat: „Sugestie biblijne i myśli Ojca Pio na Rok Wiary”. Po wstępnych informacjach nt. obchodzonego Roku Wiary i wypowiedziach Jezusa o Ewangelii i Jej głoszeniu, została ukazana rola Dobrej Nowiny w życiu pierwszych uczniów i listach św. Pawła. Refleksja została poszerzona o myśli św. Ojca Pio odnoszące się do tematu.

Po konferencji przedstawiciele Grup Modlitwy Ojca Pio z naszej diecezji złożyli na ręce p. Elżbiety, animatorki z Wołczyna podarunek z racji 10 lat istnienia i posługiwania ich wspólnoty.

Ostatnim punktem spotkania modlitewnego była adoracja Najświętszego Sakramentu w Godzinie Miłosierdzia, gdzie wołaliśmy wspólnie o miłosierdzie dla nas i całego świata. Prowadzący tę modlitwę ks. Michał Świgoniak z Grabowa, zachęcił nas, abyśmy się wsłuchiwali w bijące serca nasze dla Boga i trwali na modlitwie. Po błogosławieństwie oddaliśmy cześć relikwiom św. Ojca Pio i wyruszyliśmy w drogę powrotną do naszych domów, prosząc Boga, by rozpalał nasze serca do miłości Jego i naszych bliźnich.

{gallery}wolczyn12{/gallery}

 

29 września 2012 roku wierni naszej diecezji zebrali się w Wołczynie, aby prowadzeni myślą Ojca Pio otwierać swe serca na miłość Bożą. Tematem VI Spotkania Czcicieli i Grupa Modlitwy Ojca Pio były słowa: „Moja wiara solą dla ziemi i światłem dla świata”. Prawie trzystu czcicieli Stygmatyka z Gargano uczestniczyło w ćwiczeniach duchownych w ostatnią sobotę września. Zachęcam do przeczytania relacji i obejrzenia fotografii z wołczyńskiego spotkania.


Spotkanie w Wołczynie zostało podzielone na cztery części:
Część pierwsza: Celebracja odnowienia sakramentu chrztu świętego Nasze spotkanie rozpoczęliśmy w kościele św. Tereski od Dzieciątka Jezus celebracją wspaniałego nabożeństwa ponownego przyznania się do Chrystusa, który jest naszą światłością. Przypomniały nam o tym zapalone świece, które każdy z nas trzymał jako znak, że w naszym życiu pragniemy zawsze iść za Chrystusem. Wcześniej w rozbudowanej wersji pytań wyrzekliśmy się grzechu, szatana i wszystkiego, co od niego pochodzi (m. in.: złości, nienawiści, nieczystości, agresji, magii, korzystania z horoskopów, wróżenia z kart, jogi, medytacji wschodnich, pornografii, narkomanii, alkoholu, nieprzebaczenia) i wyznaliśmy wiarę w Boga żywego. Następnie ks. Waldemar Korba OFMCap. -główny celebrans tego nabożeństwa pokropił nas wodą święconą przypominając nam wodę chrzcielną, która obmyła nas z grzechu pierworodnego. Następnie kapłani udali się do wiernych, aby dokonać namaszczenia zmysłów, w modlitwie prosząc, aby zło nie miało dostępu przez te zmysły do duszy: „Przyjmij znak krzyża na czole, abyś rozważał dzieła Chrystusa. Przyjmij znak krzyża na uszach, abyś usłyszał Słowa Chrystusa. Przyjmij znak krzyża na oczach, abyś zobaczył dzieła Chrystusa. Przyjmij znak krzyża na wargach, abyś mówił jak Chrystus”. Po tym kapłani indywidualnie błogosławili wiernych mówiąc: „Kreślę znak krzyża Chrystusowego nad tobą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, abyś żył z Jezusem teraz i zawsze. Amen.” Wówczas każdy ucałował krzyż Franciszka z San Damiano, jako znak, że chce żyć według miłości jaką Jezus ukazał na krzyżu. nabożeństwo zakończyło się wspólnym odmówieniem modlitwy „Ojcze nasz”.

Część druga: Eucharystia

Koncelebrze kilkunastu kapłanów przewodniczył o. Tomasz Duszyc OFMCap., krajowy asystent Grup Modlitwy Ojca Pio. Uroczystą Mszę święta rozpoczęliśmy od poświęcenia nowego sztandaru Grupy Modlitwy Ojca Pio z Wołczyna. Nasi gospodarze w tym roku świętują 10. Rocznicę powstania grupy. Chorągiew ukazuje Stygmatyka zapatrzonego w słup światła, który ma oznaczać jego ciągłe przebywanie w Bożej obecności. W Liturgię Słowa i dziękczynienie po Komunii świętej byli zaangażowani przedstawiciele Grupy Modlitwy z Ostrowa Wielkopolskiego z Parafii św. Antoniego, a w procesję z darami wierni z młodej grupy modlącej się przy Parafii Matki Bożej Różańcowej w Kępnie. Piękną homilię wygłosił (mimo poważnych problemów z głosem) ks. Arkadiusz Wysota, w której ukazał nam misję patronów dnia – świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Opatówecki wikariusz zaznaczył, że Ojciec Pio pełnił w swym życiu zadania, które przypisujemy poszczególnym archaniołom i zachęcił nas, abyśmy w naszych rodzinach i grupach naśladowali naszego Patrona. Na zakończenie Mszy świętej wspólnie odmówiliśmy modlitwę do św. Michała Archanioła ułożoną przez Papieża Leona XIII, wzywając, by Archanioł mocny Bogiem uchronił nas przed atakami złego ducha. Po Świętej Uczcie udaliśmy się do Gimnazjum bł. Jana Pawła II na posiłek obiedni, który jak zawsze był bardzo smaczny i za który gorąco dziękujemy wspólnocie z Wołczyna i Krzywiczyn.

Część trzecia: Dzielenie się Słowem Bożym

Po raz pierwszy podjęliśmy szkołę rozważania Pisma Świętego w grupach. Kilkunastu animatorów z wołczyńskiej grupy poprowadziło nas ku otwarciu naszych serc i umysłów na natchnienia Ducha Świętego. Medytacja dotyczyła słów Chrystusa wypowiedzianych do uczniów: Wy jesteście solą (dla) ziemi… wy jesteście światłem (dla) świata” (por. Mt 5, 13-16). Wielu spośród nas odkryło, jak Słowo Boże jest blisko każdego z nas, jak dotyczy naszego życia, naszych spraw, radości i kłopotów. Zauważyliśmy również, ze brakuje nam odwagi, by pójść „na całość” i głosić Chrystusa zawsze i wszędzie. Modlitwa zakończyła się wspólnym uwielbieniem Boga, za to, że nie zostawia nas, mimo naszych słabości i niewierności, lecz podtrzymuje, gdy upadamy i wzywa do ciągłego nawracania się w wierze i miłości.

Część czwarta: Konferencje asystentów duchowych

Jako pierwszy zabrał głos o. Tomasz Duszyc. Na początku wskazał nasze zadania w perspektywie roku duszpasterskiego, który przeżywać będziemy rozważając hasło: „Być solą ziemi”. Następnie członek zarządu generalnego Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo wskazał na najważniejsze zmiany w Statucie, zawarte w nowym dokumencie jakim jest Regulamin Grup Modlitwy. Nowy dokument zachęca Grupy Modlitwy, aby spotykały się na formacji nie raz, lecz kilka razy w miesiącu. Ukazał też zmiany w nazewnictwie osób odpowiedzialnych za formację wspólnoty: kapłan w grupie to już nie dyrektor, ale asystent duchowy, a kierownik grupy od teraz nazywać się będzie animatorem. O. Tomasz zwrócił również uwagę na kadencyjność osób z zarządu grupy (animatora, zastępcy animatora i sekretarza). Regulamin zachęca, aby przybliżyć Ojca Pio młodzieży, np. przez wolontariat, by w konsekwencji ukazać głębię życia duchowego.

Jako drugi wykład wysłuchaliśmy prezentacji ks. Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta. Ks. Krzysztof przedstawił temat: „Sugestie biblijne i myśli Ojca Pio na Rok Wiary”. Po wstępnych informacjach nt. obchodzonego Roku Wiary i wypowiedziach Jezusa o Ewangelii i Jej głoszeniu, została ukazana rola Dobrej Nowiny w życiu pierwszych uczniów i listach św. Pawła. Refleksja została poszerzona o myśli św. Ojca Pio odnoszące się do tematu.

Po konferencji przedstawiciele Grup Modlitwy Ojca Pio z naszej diecezji złożyli na ręce p. Elżbiety, animatorki z Wołczyna podarunek z racji 10 lat istnienia i posługiwania ich wspólnoty.

Ostatnim punktem spotkania modlitewnego była adoracja Najświętszego Sakramentu w Godzinie Miłosierdzia, gdzie wołaliśmy wspólnie o miłosierdzie dla nas i całego świata. Prowadzący tę modlitwę ks. Michał Świgoniak z Grabowa, zachęcił nas, abyśmy się wsłuchiwali w bijące serca nasze dla Boga i trwali na modlitwie. Po błogosławieństwie oddaliśmy cześć relikwiom św. Ojca Pio i wyruszyliśmy w drogę powrotną do naszych domów, prosząc Boga, by rozpalał nasze serca do miłości Jego i naszych bliźnich.

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email