Nowy Regulamin dla Grup Modlitwy Ojca Pio – zapowiedź nowego dokumentu

{gallery}regulamin.JPG{/gallery}
Grupy Modlitwy Ojca Pio otrzymały nowy Regulamin. Jest on wspólny dla wszystkich tych grup, których istnieje obecnie ponad 3 tys. w 60 krajach świata. Najliczniejsze (2580) są oczywiście we Włoszech, ojczyźnie św. Ojca Pio z Pietrelciny. Drugie miejsce zajmują Stany Zjednoczone (103), a zaraz po nich Polska, gdzie jest ponad 81 takich grup. 26 lat temu otrzymały one Statut, zatwierdzony przez ówczesnego kardynała sekretarza stanu Agostino Casarolego. Zgodnie z nim każda grupa mogła ułożyć własny regulamin wewnętrzny. Obecnie, jako uzupełnienie nadal obowiązującego Statutu sprzed ponad ćwierć wieku, powstał wspólny dla nich wszystkich Regulamin. Kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone przekazał go Grupom Modlitwy, spotykając się z nimi 16 czerwca w 10. rocznicę kanonizacji Ojca Pio.


Nowy Regulamin Grup Modlitwy Ojca Pio uwzględnia aktualne potrzeby naszych czasów. Uczestnicy tego modlitewnego ruchu mają być gotowi do odpowiedzi na apele Papieża i biskupów o wychodzenie naprzeciw pilnym wyzwaniom nowej ewangelizacji.

W nawiązaniu do adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles laici Regulamin wskazuje dziedziny, w których wyraża się tożsamość tych grup założonych przez świętego kapucyna stygmatyka.

Pierwsza z nich to modlitwa osobista i wspólnotowa. Podkreślono znaczenie starannego przygotowania do liturgii i sakramentów, słuchania Słowa Bożego i kierowania się nauczaniem Kościoła.

Szczególną troską Grupy Modlitwy Ojca Pio mają objąć rodzinę. Winny zabiegać, by stawała się ona prawdziwym Kościołem domowym, była wielkodusznie otwarta na życie, pomagała młodym małżeństwom, dawała chrześcijańskie świadectwo, była bliska cierpiącym.

Wreszcie, gdy chodzi o społeczeństwo, Regulamin Grup Modlitwy Ojca Pio zaleca im praktykowanie czynnej miłości, zwracanie uwagi na świat kultury i media, dawanie świadectwa kulturze opowiadającej się za życiem.

[Tekst za: ak/ rv /Radio Watykańskie, 18.06.2012]

 

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email