KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Najstarsza Grupa Modlitwy z naszej diecezji świętuje 10. rocznicę powstania

Warto zaznaczyć, że przy Parafii św. Wojciecha i św. Stanisława w Burzeninie (dekanat złoczewski) istnieje najstarsza Grupa Modlitwy Ojca Pio w Diecezji Kaliskiej. W niedzielę 6 maja 2012 r. wspólnota z Burzenina świętowała 10 rocznicę swojego powstania.

Wśród zaproszonych gości byli: o. Bogusław Piechuta – inicjator i przyjaciel wspólnoty, o. Tomasz Duszyc – ogólnopolski koordynator GMOP i ks. Krzysztof Śliczny – diecezjalny koordynator wspólnot Ojca Pio, który poświęcił nowy sztandar grupy.

Powitał licznie zebranych proboszcz parafii burzenińskiej – ks. kan. Roman Krzyżaniak, w tym również swojego poprzednika i założyciela grupy – ks. kan. Stanisława Pietraszewskiego.

10-lecie Grupy Modlitwy Ojca Pio z Burzenina (2002 – 2012)

Naszym asystentem duchowym jest ks. Kanonik Roman Krzyżaniak.
Twórcami grupy są O. Bogusław Piechuta i ks. Kanonik Stanisław Pietruszewski.

Na pierwsze kwietniowe spotkanie w 2002 roku przybyło 20 osób z wypełnionymi deklaracjami. Ksiądz Stanisław Pietruszewski zapoznał nas ze statutem i zadaniami grup modlitwy. Ustaliliśmy, że będziemy spotykać się 23-go każdego miesiąca.

Wybraliśmy zarząd, który funkcjonuje do dziś:
I animator – Marianna Domagalska
II animator – Zofia Pertkiewicz, która prowadzi księgę intencji i zajmuje się również rozprowadzaniem darów z Caritas
Sekretarzem – kronikarzem i bibliotekarzem jest Teresa Kozłowska
Marianna Raj i Elżbieta Kluza to lektorki
Barbara Juśkiewicz – psalmistka

Obecnie grupa liczy 45 osób. Opracowaliśmy statut wewnętrzny.
Prowadzimy wypożyczanie książek o tematyce religijnej, głównie o Ojcu Pio. Nasz księgozbiór liczy 236 książek.

Do statutu dopisaliśmy punkt dotyczący dobroczynnych ofiar do skarbonki po każdej katechezie. Comiesięczne spotkania poprzedzone są udziałem we Mszy św., podczas której czytanie, psalm i modlitwa powszechna są prowadzone przez osoby z grupy.

Na koniec czcimy relikwie św. Ojca Pio, które znalazły się w naszej świątyni dzięki Ojcu Bogusławowi i ks. Sławojowi Pryt (duszpasterzowi z Kanady) i ks. Stanisławowi Pietruszewskiemu.

Śpiewamy również pieśni o Ojcu Pio.

W czerwcu z okazji Rocznicy Kanonizacji Ojca Pio i we wrześniu w rocznicę śmierci świętego odprawiamy Nowennę do Ojca Pio .
W modlitwach biorą udział również parafianie, którzy do grupy nie należą.

Uczestniczymy w modlitwach różańcowych, nabożeństwach majowych, w drodze krzyżowej, uroczystościach odpustowych.
13 września każdego roku grupa prowadzi Nabożeństwo Fatimskie.

Dwukrotnie zorganizowaliśmy akcję „Zapal światło tam gdzie go nie ma”( dla Afryki), której inicjatorem był brat Benedykt Pączka z Krakowa.

Wspólnie z Grupą Modlitwy Ojca Pio z Brąszewic organizowaliśmy wyjazdy w czerwcu do Krakowa ? Łagiewnik na nocne czuwanie oraz do Częstochowy i na Przeprośną Górkę.
Trzykrotnie wspólnie zorganizowaliśmy Dni Skupienia.

W roku 2009 i 2010 w Travnej w Czechach, a w roku 2011 w Bierach koło Bielska Białej. Licznie uczestniczymy w Diecezjalnych Kongresach Grup Modlitwy Ojca Pio w Wołczynie oraz w Kongresach Grup Modlitwy Ojca Pio w Tenczynie.

04 marca 2010 roku grupa nasza została zarejestrowana w Międzynarodowym Centrum Grup Modlitwy w San Giovanni Rotondo.

Oprócz modlitwy prowadzimy działalność charytatywną.
Każdego roku przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia organizujemy pomoc dla rodzin najbardziej potrzebujących w formie talonów żywnościowych. By zdobyć środki na ten cel organizujemy loterie fantowe, kwesty.

Wykonujemy i rozprowadzamy palemki przed Niedzielą Palmową. Organizujemy też w Wielkim Poście „Dzień Jałmużny” w szkołach i przedszkolu na terenie naszej parafii. Uczniom klas ?O” dajemy obrazki Ojca Pio a przedszkolakom obrazki „wielkanocne”. Finansowo wspiera nas także ks. Roman nasz opiekun zdobywając pieniądze w czasie plenerów malarskich.

Pieniądze, które zbieramy po katechezie do skarbonki służą nam na prenumeratę ?Głosu Ojca Pio” do biblioteki, na zakup książek o Ojcu Pio i obrazki Ojca Pio, które dajemy dzieciom.

Tradycją stało się w naszej grupie składanie życzeń czcigodnym jubilatom z grupy z zamówieniem Mszy św. i ofiarowaniem symbolicznego upominku oraz pamięć o ważnych dniach i uroczystościach.

W tym roku kalendarzowym odbędą się wybory do nowego zarządu grupy.

Animator Grupy
Maria Domagalska

Wspólna modlitwa i praca ludzi ubogaca

Dziesięć lat wspólnej modlitwy i pracy
to dużo i mało,
Ale przez ten czas wielu z nas
z Burzenińskiej Parafii
Ciebie Ojcze Pio poznało i pokochało.
To dzięki Bogu i Tobie święty Ojcze Pio
wiary, nadziei, miłości i pokory
nam przybyło.
Uczymy się od Ciebie Ojcze tego,
że trzeba miłować Boga i bliźniego swego,
jak i siebie samego.
Święty Ojcze Pio modląc się
prosimy Cię o to, by Twej aureoli blask
oświecał nam drogę bogatą w czynienie dobra,
co zwać można cnotą.
Prosimy: uznawaj nas Ojcze Pio za grupę
Twych duchowych dzieci.
Wspieraj nas modlitwą i błogosław,
byśmy szczęśliwie ?wkroczyli” w następne dziesięciolecie.

06 maja 2012 r.
M.D. 

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email