formularz

Formularz Mszy świętej o Ojcu Pio

Podczas Mszy Św. w najgłębszy sposób jest nam objawiona tajemnica miłości Boga do Kościoła i do każdego z nas osobiście. Nigdzie – tak jak w Eucharystii – nie możemy głębiej spotkać się z Panem Jezusem i Bożą miłością. W tym miejscu koncentruje się cała nasza wiara. Niech celebracja Eucharystii z formularza o św. Ojcu Pio poprowadzi nas do zjednoczenia z Bogiem.

 

Tekst łaciński został zatwierdzony przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
Prot. N. 887/02/ L.


ŚW. PIO Z PIETRELCINY, KAPŁANA
Wspomnienie obowiązkowe

23 września

Pio, Francesco Forgione, urodził się 25 maja 1887 r. w Pietrelcina, w diecezji Benevento. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wstąpił 6 stycznia 1903 r. jako kandydat na kapłana. Święcenia kapłańskie przyjął 10 sierpnia 1910 r. w katedrze w Benevento. Dnia 28 lipca 1916 r. przybył do klasztoru w San Giovanni Rotondo położonego u wzgórza Gargano, gdzie z małymi przerwami, przebywał aż do śmierci, to jest do 23 września 1968 r. W piątek 20 września 1918 r. w chórze starego kościółka, podczas modlitwy przed Ukrzyżowanym, otrzymał stygmaty, które otwarte i krwawiące, nosił przez pół wieku. Zorganizował ?Grupy modlitwy? i przyczynił się do powstania nowoczesnego szpitala, któremu nadał nazwę ?Dom Ulgi w Cierpieniu?.

Papież Jan Paweł II dnia 2 maja 1999 r. zaliczył go do grona błogosławionych, natomiast 16 czerwca 2002 do grona świętych. Święty Pio pozostawił piękne świadectwo umiłowania Eucharystii, której był wiernym i pokornym sługą. Zasłynął jako wytrawny kierownik dusz. Przez jego wytrwałą posługę w konfesjonale, Bóg okazał współczesnemu światu wspaniałość dzieł Swego Miłosierdzia.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Co do mnie, nie daj Boże, * bym się miał chlubić z czego innego, * jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, * a ja dla świata.

KOLEKTA

Wszechmogący wieczny Boże, Ty świętego Pio, kapłana, obdarzyłeś łaską uczestnictwa w krzyżu Twojego Syna i przez jego posługę ukazałeś wspaniałość dzieła Twego miłosierdzia, + spraw za jego wstawiennictwem, * abyśmy trwale włączeni w cierpienie Chrystusa, szczęśliwie mogli osiągnąć chwałę Zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 
MODLITWA NAD DARAMI

Przyjmij, Panie dary, które Ci składamy we wspomnienie świętego Pio + i spraw, byśmy uczestnicząc w tych świętych tajemnicach, * zasłużyli na otrzymanie zbawiennych owoców odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 
ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Pan mnie posłał, abym głosił dobra nowinę ubogim i obwieszczał rok łaski Pańskiej.

 
MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, który nakarmiłeś nas na świętej uczcie, + spraw, byśmy krocząc śladami świętego Pio z Pietrelciny * służyli Ci z wytrwałym oddaniem i niestrudzoną miłością poświęcali się dla dobra wszystkich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email