pio-pietrelcina

Litania do św. Ojca Pio

Litania jest jedną z form modlitwy w Kościele i wyraża prośbę i błaganie skierowane do Boga poprzez wstawiennictwo świętych, czy też bezpośrednio do Osób Trójcy Świętej. Może być odmawiana lub śpiewana. Jest rodzajem dialogu kapłana (prowadzącego) i wiernych wznoszących głos do Boga. Niech wołanie do św. Ojca Pio i rozważanie jego przymiotów stanie się naszym otwarciem na Bożą obecność.

 

Litania pierwsza

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Ojcze Pio, módl się za nami
Wierny natchnieniom Ducha Świętego,
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu,
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami,
Ozdobo zakonu franciszkańskiego,
Niosący światu dobro i pokój,
Wybrane naczynie świętości i łaski,
Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
Postrachu duchów piekielnych,
Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego,
Nauczający bardziej przykładem niż słowem,
Wzorze miłości Boga i bliźniego,
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
Opiekunie cierpiących,
Pociecho nieszczęśliwych,
Znoszący upokorzenia z cierpliwością,
Mężny wśród przeciwności,
Wzorze franciszkańskiego ubóstwa,
Wzorze czystości kapłańskiej,
Mężu doskonałego posłuszeństwa,
Miłośniku życia ukrytego,
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
Możny nasz orędowniku u Boga.

Módl się za nami św. Ojcze Pio
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.


Litania druga

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, wierny sługo Boży, módl się za nami
Czcicielu Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego,

Wytrwale szukający woli Boga,
Wierny swemu powołaniu,
Ozdobo kapłanów,
Wzorze posłuszeństwa, ubóstwa i czystości,
Miłośniku wynagradzającego umartwienia,

Pobożny celebransie Mszy Świętej,
Uważny słuchaczu Słowa Bożego,
Posłuszny wykonawco natchnień Ducha Świętego,
Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej,
Ufny naśladowco Świętego Józefa,
Wierny synu Świętego Franciszka z Asyżu,
Wzorze posługiwania ludziom,
Niezmordowany spowiedniku Ludu Bożego,
Nadziejo pokutujących,
Nadziejo chorych duchowo i fizycznie,
Nadziejo rozpaczających,
Serdeczny przyjacielu dzieci,
Troskliwy wychowawco młodzieży,
Nauczycielu modlitwy i pracy,
Siewco miłości Boga i bliźniego,
Orędowniku nasz w niebie,


Ojcze Pio zakochany w Bogu, bądź dla nas przykładem
Upodobniony do Jezusa Chrystusa,
Miłujący Matkę Boga i świętych,
Rozmawiający ufnie ze swoim Aniołem Stróżem,
Toczący walkę z szatanem,
Znoszący w cichości swe cierpienia,
Pomagający biednym rodzinom,
Ofiarujący się za zmarłych cierpiących w czyśćcu,
Modlący się całym swoim życiem,
Troszczący się o chorych,
Tęskniący za Bogiem,
Adorujący nieustannie Pana,
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Ojcze Pio
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i w pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z Jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

12 odpowiedzi

  1. Kochany Ojcze Pio Bądź Aniolem Strózem moim i moich Bliskich . Weź w opiekę Sandrę I Wiktorię i postaw na Ich drodze dobrych ludzi i Przyjaciela I opiekuna bo same mają ciężko..Ojcze Pio dziękujemy..Trójco Święta uwielbiamy Cię

  2. Kochany Ojcze proszę by skruszały serca Grażynie i Mariuszowi jeszcze dziś!Błagam Ciebie by na drodze Mojej Córki pojawili się dobrzy ludzie i niech wyjdzie z mąż zz dobrego ,religijnego mężczyznę .Jezu Ufam Tobie ..Proszę o szczesliwy, nowy tydzień i cały rok…Słodkie serce Królowej Różańca Świętego Ufam Tobie

  3. Cudowny,Ojcze Pio Bądź moim Aniolem Stróżem I Weź w opiekę Sandrę I Wiktorię by mogły by porozumiewać ..Proszę by Wiktoria odzyskała dar mowy I skończyły się nerwowe napady. Błagam o pomoc. Któż jak Bóg

  4. Kochany Św. Ojcze Pio dziękuję za opiekę i łaski które zsyłasz na moją rodzinę. Proszę Cię o wysłuchanie moich próśb i uzdrowienie ciała i duszy mojej mamy, aby żyła jeszcze wiele lat i towarzyszył jej uśmiech na twarzy oraz kochające ją wnuki obok niej, jeśli będzie mi dane je mieć. Dziękuję.

  5. Kochany Ojcze Ojcze Pio zwracam się do Ciebie z gorącą prośbą spraw aby sytuacja w której się znalazła moja rodzina rozwiązała się dobrze,aby wszystko się wyjaśniło chciałabym aby w mojej rodzinie zapanował w końcu spokój. Wysłuchaj mojej prośby

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email