czysciec

Kontakt Ojca Pio z duszami czyśćcowymi – audycja ks. Krzysztofa


Pio napisał do swego kierownika duchowego: ?Kiedy dusza cierpi, chętnie wziąłbym na siebie wszystkie jej utrapienia byle tylko zobaczyć ją zbawioną”! Te dusze błagają o naszą pomoc, a gdy dzięki naszym modlitwom zostaną uwolnione z czyśćca pozostają nam wdzięczne i za nas zanoszą modlitwy do Boga. O. Pio, który ofiarował swoje bóle, modlitwy i cierpienia za uwolnienie dusz będących w stanie oczyszczenia, doznawał ich wielkiej wdzięczności.
My również wspierajmy zmarłych naszymi modlitwami, Eucharystią, ofiarowanymi za ich zbawienie odpustami i postami.

Posłuchaj audycji

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email