Konspekt spotkania formacyjnego – wrzesień 2011

{gallery}slowo.jpg{/gallery}
„Święci jako promienie wychodzące ze Słowa Bożego” to temat kolejnego spotkania formacyjnego przeznaczonego na miesiąc wrzesień. Zapraszamy do zgłębiania tego zagadnienia podczas miesięcznego spotkania Grup Modlitwy Ojca Pio. Konferencje przygotowują oo. kapucyni odpowiedzialni za formację grup: o. Tomasz Duszyc i o. Bogusław Piechuta.

Święci jako promienie wychodzące ze Słowa Bożego

Rozpoczęcie

Przywitanie, znak krzyża, modlitwa do Ducha Świętego.

Modlitwa Ewangelią

Każdy z uczestników ma przed sobą księgę Ewangelii, ewentualnie kartkę z wydrukowanym odpowiednim fragmentem. Wybrana osoba odczytuje uroczyście fragment Ewangelii wg św. Marka: Mk 4,1-20.

Następnie w modlitewnym skupieniu każdy może na głos jeszcze raz przeczytać jakieś wybrane zdanie, frazę z odczytanej perykopy, takie, które szczególnie poruszyło jego serce. W ten sposób słowa Ewangelii rozbrzmiewają ponownie, urywanymi zdaniami, poprzez osobiste zaangażowanie przenikając do serc wszystkich uczestników.

Gdy taki sposób modlitwy zostanie już dobrze przyjęty w Grupie, podczas kolejnych spotkań do czytanych zdań można dołączać krótkie wezwania uwielbienia, prośby, przeproszenia, ucząc się w ten sposób spontanicznej modlitwy rodzącej się ze słuchania słowa Bożego.

Prowadzący w odpowiednim momencie kończy modlitwę Ewangelią i przechodzi do kolejnego punktu spotkania.

Katecheza

Po modlitwie słowami Ewangelii, która jest głównym tekstem dotykającym tematu spotkania, następuje katecheza. Zasadniczo wygłasza ją kapłan. Jeśli kapłan uzna, że w Grupie są odpowiednie osoby, które mogłyby przygotować i wygłosić katechezę, może wcześniej powierzyć im to zadanie. Sam oczywiście jest obecny i czuwa nad wszystkim. Powierzanie przygotowania i wygłoszenia katechezy członkom Grupy może być istotnym i cennym elementem formacji, ożywiającym ich wiarę i jeszcze bardziej pobudzającym do odkrywania swego miejsca w Kościele. Oczywiście wymaga ono nieustannego zaangażowania kapłana, który cały czas prowadzi taką osobę i rozeznaje owoce rodzące się w Grupie.

W przygotowaniu katechezy można posłużyć się poniższym tekstem oraz treścią najnowszej adhortacji apostolskiej Benedykta XVI ?Verbum Domini?, punkty 48-49. Adhortacja ta bardzo pięknie i głęboko rozwija temat rocznej pracy, który wskazuje w sposób szczególny na komunię z Bogiem realizowaną przez Jego Słowo. Katecheza nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.

Tekst katechezy dostępny we wrześniowo-październikowym numerze „Głosu Ojca Pio” oraz w internecie: Święci jako promienie wychodzące ze Słowa Bożego.

Dzielenie

Po wysłuchaniu katechezy następuje czas dzielenia się usłyszanym słowem. Jest to bardzo ważny moment spotkania formacyjnego. Pozwala on czynnie zaangażować się wszystkim członkom Grupy, łączy treści poruszane na spotkaniu z codziennym życiem, jest czasem świadectwa, w którym tworzą się w Grupie więzy oparte na wspólnym doświadczeniu wiary i spotkania z żywym Bogiem.

Aby dzielenie mogło właściwie spełnić swoją rolę, grupa dzielenia nie powinna być zbyt liczna, przyjmuje się, że nie powinna przekraczać ośmiu osób. Jeśli w spotkaniu bierze udział większa liczba uczestników, należy wcześniej pomyśleć o podziale na mniejsze grupki, tak by w trakcie spotkania, po skończonej katechezie sprawnie podzielić Grupę i rozpocząć dzielenie. Każda grupka powinna mieć wcześniej wybraną osobę, która poprowadzi dzielenie. Rolą prowadzącego jest rozpoczęcie i zakończenie dzielenia w małej grupie, stawianie pytań pomagających w dzieleniu, zachęcanie do świadectwa, dbanie o to, by każdy z uczestników małej grupy miał możność zabrania głosu.
Kapłan również bierze czynny udział w dzieleniu, przyłączając się do jednej z małych grup.

Dobrze jest wcześniej założyć sobie konkretny czas na dzielenie, jednakowy dla wszystkich małych grup, tak aby w miarę równocześnie zakończyć ten punkt spotkania. Dzielenie, w zależności od liczebności małych grup, powinno trwać od 30 do 45 minut.

Dzielenie można poprowadzić według następujących pytań do refleksji:

1. Odblask których znanych mi fragmentów Ewangelii odnajduję w życiu Ojca Pio?
2. Jaką jestem glebą dla słowa Bożego? Co najbardziej przeszkadza mi w jego wypełnianiu?
3. Co mogę zrobić, by owocniej słuchać słów Pisma Świętego?

Zakończenie

Po zakończonym dzieleniu Grupa znów spotyka się w całości. Można przekazać niezbędne ogłoszenia i zakończyć spotkanie krótką modlitwą, np. dziesiątkiem różańca w intencjach Grupy oraz błogosławieństwem kapłana.

***

Każda Grupa Modlitwy, wspólnie z kapłanem, swoim kierownikiem duchowym, może sama przygotować dla siebie najwłaściwszy sposób przeprowadzenia takiego formacyjnego spotkania. Może też skorzystać z gotowych konspektów, które przygotowali: o. Bogusław Piechuta OFMCap i o. Tomasz Duszyc OFMCap.

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email