Konspekt spotkania formacyjnego – sierpień 2011

{gallery}biblia.jpg{/gallery}
Spotkanie formacyjne proponujemy przeprowadzić w salce, gdzie panuje atmosfera ułatwiająca dzielenie i rozmowę. Ważna jest obecność kapłana, który osobiście może prowadzić spotkanie, bądź też powierzyć prowadzenie spotkania świeckiemu animatorowi, samemu będąc obecnym i czuwając nad wszystkim. Przebieg spotkania może być następujący.

Czytać Pismo Święte w Kościele i nim żyć – wobec różnych interpretacji Słowa Bożego

Rozpoczęcie

 Przywitanie, znak krzyża, modlitwa do Ducha Świętego.

 

Modlitwa słowem Bożym

Każdy z uczestników ma przed sobą księgę Pisma Świętego, ewentualnie kartkę z wydrukowanym odpowiednim fragmentem. Wybrana osoba odczytuje uroczyście fragment 2 Listu św. Piotra: 2P 1,16-21.

Następnie w modlitewnym skupieniu każdy może na głos jeszcze raz przeczytać jakieś wybrane zdanie, frazę z odczytanego fragmentu, takie, które szczególnie poruszyło jego serce. W ten sposób słowa Pisma Świętego rozbrzmiewają ponownie, urywanymi zdaniami, poprzez osobiste zaangażowanie przenikając do serc wszystkich uczestników.

Gdy taki sposób modlitwy zostanie już dobrze przyjęty w Grupie, podczas kolejnych spotkań do czytanych zdań można dołączać krótkie wezwania uwielbienia, prośby, przeproszenia, ucząc się w ten sposób spontanicznej modlitwy rodzącej się ze słuchania słowa Bożego.

Prowadzący w odpowiednim momencie kończy modlitwę słowem Bożym i przechodzi do kolejnego punktu spotkania.

Katecheza

Po modlitwie słowami Pisma Świętego, które są głównym tekstem dotykającym tematu spotkania, następuje katecheza. Zasadniczo wygłasza ją kapłan. Jeśli kapłan uzna, że w Grupie są odpowiednie osoby, które mogłyby przygotować i wygłosić katechezę, może wcześniej powierzyć im to zadanie. Sam oczywiście jest obecny i czuwa nad wszystkim. Powierzanie przygotowania i wygłoszenia katechezy członkom Grupy może być istotnym i cennym elementem formacji, ożywiającym ich wiarę i jeszcze bardziej pobudzającym do odkrywania swego miejsca w Kościele. Oczywiście wymaga ono nieustannego zaangażowania kapłana, który cały czas prowadzi taką osobę i rozeznaje owoce rodzące się w Grupie.

W przygotowaniu katechezy można posłużyć się poniższym tekstem oraz treścią najnowszej adhortacji apostolskiej Benedykta XVI ?Verbum Domini?, punkty 29-30. Adhortacja ta bardzo pięknie i głęboko rozwija temat rocznej pracy, który wskazuje w sposób szczególny na komunię z Bogiem realizowaną przez Jego Słowo. Katecheza nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.

Tekst katechezy dostępny w lipcowo-sierpniowym numerze „Głosu Ojca Pio” oraz w internecie: Czytać Pismo Święte w Kościele i nim żyć .

Dzielenie

Po wysłuchaniu katechezy następuje czas dzielenia się usłyszanym słowem. Jest to bardzo ważny moment spotkania formacyjnego. Pozwala on czynnie zaangażować się wszystkim członkom Grupy, łączy treści poruszane na spotkaniu z codziennym życiem, jest czasem świadectwa, w którym tworzą się w Grupie więzy oparte na wspólnym doświadczeniu wiary i spotkania z żywym Bogiem.

Aby dzielenie mogło właściwie spełnić swoją rolę, grupa dzielenia nie powinna być zbyt liczna, przyjmuje się, że nie powinna przekraczać ośmiu osób. Jeśli w spotkaniu bierze udział większa liczba uczestników, należy wcześniej pomyśleć o podziale na mniejsze grupki, tak by w trakcie spotkania, po skończonej katechezie sprawnie podzielić Grupę i rozpocząć dzielenie. Każda grupka powinna mieć wcześniej wybraną osobę, która poprowadzi dzielenie. Rolą prowadzącego jest rozpoczęcie i zakończenie dzielenia w małej grupie, stawianie pytań pomagających w dzieleniu, zachęcanie do świadectwa, dbanie o to, by każdy z uczestników małej grupy miał możność zabrania głosu.

Kapłan również bierze czynny udział w dzieleniu, przyłączając się do jednej z małych grup.

Dobrze jest wcześniej założyć sobie konkretny czas na dzielenie, jednakowy dla wszystkich małych grup, tak aby w miarę równocześnie zakończyć ten punkt spotkania. Dzielenie, w zależności od liczebności małych grup, powinno trwać od 30 do 45 minut.

Dzielenie można poprowadzić według następujących pytań do refleksji:

1. Co sprawia mi największą trudność w osobistej lekturze i zrozumieniu Pisma Świętego?
2. Gdzie znajduję pomoc w lepszym zrozumieniu Biblii?
3. Czy mogę podać przykład fragmentu Ewangelii, który był dla mnie niezrozumiały, a który teraz stał się bardziej jasny i bliski? Co było pomocne w tym procesie zrozumienia?

Zakończenie

Po zakończonym dzieleniu Grupa znów spotyka się w całości. Można przekazać niezbędne ogłoszenia i zakończyć spotkanie krótką modlitwą, np. dziesiątkiem różańca w intencjach Grupy oraz błogosławieństwem kapłana.

***

Każda Grupa Modlitwy, wspólnie z kapłanem, swoim kierownikiem duchowym, może sama przygotować dla siebie najwłaściwszy sposób przeprowadzenia takiego formacyjnego spotkania. Może też skorzystać z gotowych konspektów, które zostały przygotowane na cały rok i będą sukcesywnie publikowane na łamach dwumiesięcznika ?Głos Ojca Pio?, w specjalnym dodatku dla Grup Modlitwy oraz w internecie. Autorami konspektów są o. Bogusław Piechuta OFMCap i o. Tomasz Duszyc OFMCap.

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email