kaplan

Katecheza o Eucharystii i Dzień wierności – 22 stycznia

We Wcieleniu Słowo Boże jest posłuszne Ojcu, biorąc na siebie całą naszą ludzką kondycję, niosąc ją ze sobą aż
do śmierci na krzyżu. To właśnie w tym wiernym posłuszeństwie Jezus staje się Eucharystią, dziękczynieniem,
ponieważ w tym posłuszeństwie odkrywa troskę, uwagę i miłość Ojca. Pójść za Jezusem jako uczniowie, to
opierać się na Tym, który stał się ołtarzem, i stać się z Nim, w Nim i dla Niego ofiarą miłości. Każdego dnia w
prostocie miłości, w codziennych obowiązkach wykonywanych z miłością, będziemy jak Jezus, miłymi Ojcu,
jak niepokalane hostie miłości, ofiarowane dla uzdrowienia świata.

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email