Pio_zakonnik

Katecheza lutowa z San Giovanni Rotondo o charyzmacie modlitwy


Bardzo ważne jest, aby każda grupa kościelna żyła i pogłębiała swój charyzmat poprzez spotkania wspólnotowe, formację, misję i działalność charytatywną. Trzeba jednak bardzo uważać, aby dar (=charyzmat) nie doprowadził
grupy do zamknięcia się w sobie, do przeżywania wspaniałych rzeczy bez ofiarowania ich Kościołowi.

Nasze Grupy mają charyzmat modlitwy i miłosierdzia wobec chorych, ale muszą go przeżywać we wspólnocie
Kościoła; czasami – być może – będą musiały zrezygnować z jakichś własnych projektów, będą musiały „mniej zwracać
na siebie uwagę”, aby zjednoczyć się z innymi, nie zawsze będą mogły mieć „swoje własne uroczystości”. Jeśli w tym
czasie będą wytrwałe i wierne swojemu powołaniu, będą mogły również odczuć, że są żywą i aktywną częścią ludu
Bożego i dadzą wyraźny dowód na prawdziwość swoich wyborów.

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email