Grupy Modlitwy Ojca Pio – medytacja

{gallery}padrepi.jpg{/gallery}
OJCIEC PIO I GRUPY MODLITWY
Świadkowie duchowości Ewangelii

Szkoły wiary, ogniska miłości, w których sam Chrystus przebywa za każdym razem, gdy ich członkowie gromadzą się na modlitwie i braterskiej uczcie miłości pod kierownictwem swych Pasterzy i Kierowników Duchowych. To siła modlitwy jednoczy wszystkie dobre dusze, porusza świat, odnawia sumienia, wspiera ”Dom”, pociesza cierpiących, uzdrawia chorych, uświęca prace, podnosi poziom opieki zdrowotnej, dodaje siły moralnej i chrześcijańskiej akceptacji ludzkiego cierpienia, obdarza uśmiechem i błogosławieństwem Bożym każdą niemoc i słabość.  /Padre Pio/


GRUPY MODLITWY, SZAFARZE POCIESZENIA

Nauczanie pasterskie Księdza Arcybiskupa Matteo Zuppi, Metropolity Bolonii


Grupy Modlitwy są duszą życia duszpasterskiego i narzędziami ewangelizacji. Od początku swojego pontyfikatu, Papież Franciszek wezwał nas do ewangelizacji naszych peryferii, zachęca nas do rozpoczęcia konkretnego procesu, konkretnego działania osobistego. Nasze wyjście do potrzebujących w sposób indywidualny powinno nieść pomoc w zrozumieniu prawdy, która pozwoli dotrzeć do serc.

Dzisiaj ludzie, którzy żyją z dala od Jezusa, stawiają czoła cierpieniu w coraz bardziej tragiczny sposób, czując się zagubieni i niepotrzebni do tego stopnia, iż uważają, że ich życie dobiegło końca, więc byłoby lepiej go zakończyć na zawsze.

Jak w takich tragicznych sytuacjach Grupy Modlitwy mogą prowadzić ewangelizację?

Mają być miejscami stworzonymi do towarzyszenia w pomocy akceptacji drogi cierpienia. Grupy Modlitwy muszą stać się miejscem prawdziwego pocieszenia; nie można tylko powiedzieć ”modlę się za ciebie, ”trzeba okazać również uczucia, bliskość. Trzeba walczyć z ideą bezużyteczności, która pojawia się w umyśle tych, którzy cierpią i działać z prawdziwą siłą jaką mają chrześcijanie: siłą serca.

Przyjaźń, którą żyjemy i która jest między nami w chwili modlitwy, musimy zabrać poza Kościół. Ludzie rozpoznają nas na modlitwie, ale przede wszystkim w sposobie życia w miłości, bo modlić się znaczy kochać się nawzajem. Modlitwa jest najważniejszym momentem w życiu chrześcijańskim.

Jest tak wiele cierpienia pozostawionego samemu sobie, a samotność sprawia, że jest ono nie do zniesienia. Naszym celem jest sprawić, aby to cierpienie było lżejsze. Nie trzeba zbyt wielu gestów, czy też wielu słów; cierpienie potrzebuje obecności drugiej osoby, w wielu przypadkach słowa nie są potrzebne. Zrezygnujmy z niepotrzebnych konwersacji, zanieśmy cierpiącemu nasze serce, Słowo Boże, modlitwę. Mamy być szafarzami pocieszenia. Starajmy się przywrócić miłość, piękno i nadać sens życia tym, którzy cierpią w samotności. Modlitwą przekazujemy nadzieję, ”świętą obojętność”, która nie jest rezygnacją ale zaufaniem komuś. Nie jest poddawaniem się lecz zaakceptowaniem bezsilności i własnych ograniczeń, jest zostawieniem miejsca do działania Panu, ponieważ mam pewność że On mi pomoże.

Modlitwa żywi się Słowem Bożym. Modlitwa jest komunią. Grupy Modlitwy nie tylko mają się modlić, ale zapraszać do modlitwy, mają nieść pocieszenie i nadzieję tym, którzy są samotni, mają jawić się jako kij i laska pasterska tym, którzy przechodzą przez ciemną dolinę.

Osoby cierpiące potrzebują bliskości tych, którzy naprawdę kochają. Wszyscy mamy moc do przezwyciężania samotności.

Wszyscy wiemy, że Ojciec Pio był człowiekiem prostolinijnym, bardzo bezpośrednim, unikał trywialnych i powierzchownych rzeczy, nie zawsze udzielał rozgrzeszenia podczas spowiedzi. My również, jak Ojciec Pio, musimy przekazywać prawdziwe pocieszenie poprzez modlitwę, upomnienie, wizytę, bliskość, troskę. Musimy nieść Ewangelię z radością, wpisywać w serce naszego bliźniego najpiękniejszą rzecz: Jezus Cię kocha.

Z Ewangelii Św. Mateusza MT 18, 19-20 Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam Ja jestem pośród nich.


Medytacja na temat Grup Modlitwy

Refleksja Ojca Pio

W Grupach, gdy moje dzieci zgromadzą się na modlitwie, Jezus będzie wśród nich; również będzie Matka Jezusa; również ja będę obecny w duchu i zjednoczony w modlitwie. Pamiętajcie, że modlitwa jest potężną bronią w rękach Kościoła i wiernych. Jeden słaby człowiek nie może zrobić nic lub bardzo niewiele, ale łącząc się z innymi zyskuje na sile. Modlitwa i wzywanie pomocy Jezusa jednej duszy jest słabe, jeśli jednak więcej dusz łączy się w modlitwie stanowią one potężną siłę umocnioną przez Chrystusa.


Refleksja Giovanni Gigliozzi

Żyjcie w waszej Grupie Modlitwy! Bądźcie zaczynem! Żyjcie przy boku swojego kapłana i swojego biskupa. Bądźcie prawdziwymi apostołami w waszych parafiach. Grupa to nie małe poletko. Obdarowujcie, bądżcie hojni dla wszystkich w waszym środowisku, w waszej rodzinie. Wartości, które Ojciec Pio chciał przekazać Grupom Modlitwy mają przede wszystkim charakter duchowy – rozszerzając impet miłości, zapoczątkowany przez Ojca Pio, kapłana Chrystusowego, rozprzestrzeniajcie go we wszystkich środowiskach, w których przebywacie.


Modlitwa św. Jana Pawła II do św. Ojca Pio

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: Prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa. Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania. Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen


Jedna odpowiedź

  1. Ojcze Pio. Proszę pobłogosław moją córką Anię aby urodziła zdrowe dziecko. Czas nieubłaganie mija i ona traci nadzieję. Niech będzie wola Twoja Panie!

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email