bra

Grupa Modlitwy Ojca Pio w Brąszewicach świętowała 10-lecie… – fotorelacja z wydarzenia

Po odbytych rekolekcjach adwentowych w 2004 roku przeprowadzonych przez Ojca Bogusława Piechutę, który podczas spotkań rekolekcyjnych przybliżył wiernym postać Św. Ojca Pio 8 grudnia w naszej parafii została założona Grupa Modlitwy Ojca Pio. W chwili założenia grupa liczyła 20 osób, na dzień dzisiejszy 26 osób. Mamy też kilka osób, które są czcicielami Ojca Pio.  

Nasza grupa gromadzi się raz w miesiącu każdego 23 na wspólnej eucharystii i katechezie.. Moderator naszej grupy ks. Stanisław Pietruszewski w słowie kierowanym do nas przybliża nam życie i działalność Św. Ojca Pio. Katechezę prowadzi animator grupy. Fundamentem działalności naszej Grupy jest modlitwa. Modlimy się wyznaczoną na dane miesięczne spotkanie, cząstką różańca i innymi modlitwami. Członkowie grupy intencje, które są wyznaczone na dany miesiąc, a także te które są zgłoszone przez wiernych mają wydrukowane na kartkach i otrzymują je do indywidualnych modlitw w domu.

Nasza grupa przez 10 lat istnienia uczestniczyła w życiu duchowym parafii. Prowadziliśmy w październiku różaniec, w Wielkim Poście Drogę Krzyżową. Uczestniczyliśmy w Adoracjach przy Ciemnicy i Grobie Pańskim, w liturgii mszy świętych. Z zaprzyjaźnioną GMOP z Burzenina 3 razy byliśmy na rekolekcjach wyjazdowych w Trawnej na terenie Czech i 1 raz w Bierach. Rekolekcje prowadzone przez Ojca Bogusława dostarczały nam niezapomnianych duchowych przeżyć. Rekolekcje połączone były ze zwiedzaniem miejsc związanych z kultem religijnym, a także podziwianiem pięknej polskiej i czeskiej przyrody. Braliśmy 2 razy udział w Czuwaniu Jasnogórskim Grupy Modlitwy Ojca Pio i jeden raz byliśmy na nocnym czuwaniu w Łagiewnikach. Od 2007 roku uczestniczymy w spotkaniach GMOP w Wołczynie.   Od 2005 roku mamy Relikwie św. Ojca Pio.

Do centralnego Rejestru GMOP w San Giowani Rotondo zostaliśmy wpisani w 2009 roku. Od 2008 roku działa w naszej parafii Caritas prowadzony przez członków GMOP. Obejmuje on pomocą około 300 osób. Trzykrotnie zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży używanej dla tych najbardziej potrzebujących pomocy, po wielkiej powodzi, która nawiedziła nasz kraj. Grupa nasza pod przewodnictwem ks. proboszcza zorganizowała zbiórkę odzieży nowej, używanej, środków czystości, materiałów chemicznych, żywności dla Sandomierza.

Niesiemy indywidualną pomoc materialną i pieniężną dla tych, którzy takiej pomocy potrzebują. Członkowie grupy pomagają osobom starszym, samotnym, nie radzącym sobie w życiu. Na plebanii jest biblioteka parafialna, która ma księgozbiór liczący ponad 1200 książek. Na początku działalności /lata 2002r./ było dość dużo czytelników. Dziś jest ich bardzo mało. Książka przegrywa z nowoczesnymi środkami przekazu. Prowadzi bibliotekę członkini GMOP.   W 5 rocznicę /2009/ powstania naszej grupy został objęty Margaretką, nasz moderator, proboszcz ks. Stanisław Pietruszewski, a w 2012 roku w 10 rocznicę święceń kapłańskich Margaretką został objęty nasz rodak ks. Mirosław Lipka, który obecnie jest wikarym w naszej parafii.

Grupa Modlitwy Ojca Pio bierze udział w pracach porządkowych w kościele, związanych z różnymi uroczystościami kościelnymi, parafialnymi – nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej – robiliśmy dekoracje wokół kościoła, rozprowadzane były dewocjonalia związane z tą uroczystością. Dwie osoby z grupy dbają o czystość szat liturgicznych i estetykę kościoła. Przygotowują aktualne gazetki związane z ważnymi wydarzeniami roku liturgicznego, pomagają w przygotowaniu świątyni do Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, czy innych ważnych wydarzeń w życiu Kościoła.

Pod opieką GMOP jest również kaplica cmentarna. Wspomagamy modlitwą i ofiarą pieniężną kościół w Znamieńsku w Rosji.   Animator naszej grupy z moderatorem i jeszcze jedną osobą brali udział w Kongresach GMOP, które odbywały się w Tenczynie, a obecnie w Częstochowie. W wyjazdach do miejsc kultu religijnego – Sanktuarium św. Faustyny, Kraków, Płock, Studzianna, które organizował ks. proboszcz, uczestniczyli też członkowie naszej grupy.

 

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email