via crucis C0Rh9fPXEAArogh

Droga krzyżowa z Ojcem Pio – pierwsza propozycja rozważania

Święty Ojciec Pio swoim duchowym synom i córkom polecał szczególnie do rozważania Mękę Pana Jezusa. Sam dzięki Bożemu wybraniu w niej uczestniczył i pragnął, aby każdy z nas nieustannie stawał się Cyrenejczykiem.

Droga Krzyżowa z Ojcem Pio

1. Pierwsza stacja
Jezus na śmierć skazany

Z Ewangelii wg św. Mateusza (27, 24-26)
Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz”. A cały lud zawołał: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”.

Medytacja św. Ojca Pio

Jeśli cierpisz, rezygnując z własnej woli na rzecz woli Boga, to nie obrażasz Go, ale kochasz. Twoje serce dozna wielkiej pociechy, jeśli będziesz pamiętać, że w godzinie cierpienia sam Jezus Chrystus cierpi w tobie i dla ciebie. Nie opuścił cię, kiedy uciekałeś od Niego. Dlaczego miałby cię opuścić teraz, kiedy w okresie męczeństwa twej duszy dajesz Mu dowody miłości?

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

2. Druga stacja
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Z Ewangelii wg św. Łukasza (9, 23-24)

Jezus mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z Mego powodu, ten je zachowa”.

Medytacja św. Ojca Pio

Wiem, że cierpisz, ale czy to cierpienie nie jest znakiem wyróżniającym każdą duszę, która za „swą część i dziedzictwo” wybrała Boga i to Boga ukrzyżowanego? Wiem, że twój duch jest pogrążony w ciemnościach próby, ale niech ci wystarczy to, że wiesz, iż Pan Jezus jest z Tobą i w Tobie.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

3. Trzecia stacja
Jezus upada po raz pierwszy

Z Księgi Lamentacji (1, 12)

Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się i patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem wybuchnął”.

Medytacja św. Ojca Pio

Cierpię i to bardzo. Jednakże dzięki dobremu Panu Jezusowi czuję, że mam jeszcze trochę siły. A do czego nie jest zdolne stworzenie, któremu pomaga Chrystus Pan? Pan Jezus nie żąda, aby z Nim dźwigać krzyż przez całe życie, ale aby nieść mały kawałek Jego krzyża kawałek, w którym mieszczą się ludzkie cierpienia.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

4. Czwarta stacja
Jezus spotyka swoją Matką

Z Ewangelii wg św. Łukasza (2, 34-35.51)

Symeon błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: ?Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na postanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.
A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Medytacja św. Ojca Pio

Przypomnij sobie, co działo się w sercu Matki Bożej, gdy stała u stóp krzyża. Z powodu nadmiernego cierpienia stała jakby skamieniała przed ukrzyżowanym Synem, ale nie możesz powiedzieć, że była przez Niego opuszczona. Więcej: w chwili tego cierpienia tak bardzo Go kochała, że nawet nie była w stanie płakać.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

5. Piąta stacja
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Z Ewangelii wg św. Łukasza (23, 26)

Gdy wyprowadzili Jezusa, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem”.

Medytacja św. Ojca Pio

Nie chciejmy zaprzeczać, że cierpienie jest koniecznie potrzebne naszej duszy i że krzyż powinien być naszym codziennym chlebem. Jak ciało potrzebuje pokarmu, tak dusza potrzebuje krzyża ? dzień do dniu ? aby oczyszczać się i odrywać od stworzeń. Chciejmy zrozumieć, że Bóg nie chce i nie może nas ani zbawić, ani uświęcić bez krzyża. Im bardziej pociąga do siebie jakąś duszę, tym bardziej ją oczyszcza przez krzyż.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

6. Szósta stacja
Weronika ociera twarz Jezusowi

Z Księgi proroka Izajasza (53, 2-3)

Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.

Medytacja św. Ojca Pio

Cierpisz, to prawda, ale jesteś rozpogodzona. Cierpisz, ale się nie lękaj, ponieważ Pan Bóg jest z tobą i nie obrażasz Go, lecz Go kochasz. Cierpisz, ale uwierz, że to sam Pan Jezus cierpi w tobie i dla ciebie, i z tobą. Chrystus Pan nie opuścił cię, kiedy uciekałaś od Niego, tym bardziej nie opuści cię ani teraz, ani później, skoro starasz się Go kochać.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

7. Siódma stacja
Jezus upada po raz drugi

Z Księgi proroka Izajasza (53, 6-7)

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.

Medytacja św. Ojca Pio

Czuję się zobowiązany w pierwszym rzędzie powiedzieć, że Jezus potrzebuje takiego człowieka, który wraz z Nim cierpi z powodu ludzkiej bezbożności i dlatego prowadzi mnie drogami cierpienia. Niech zawsze będzie wysławiana Jego miłość, która potrafi mieszać słodkie z gorzkim i przemieniać przejściowe cierpienia życia w wieczną nagrodę.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

8. Ósma stacja
Jezus pociesza płaczące niewiasty

Z Ewangelii wg św. Łukasza

Szło za Jezusem mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: ?Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: ?Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły”. Wtedy zaczną wołać do gór: „Padnijcie na nas”; a do pagórków: „Przykryjcie nas!”. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?”.

Medytacja św. Ojca Pio

Tak, kocham krzyż, tylko krzyż; kocham go dlatego, że widzę go na ramionach Jezusa Chrystusa. Jezus widzi bardzo dobrze to, że całe moje życie i całe moje serce jest złożone na Jego ramionach.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

9. Dziewiąta stacja
Jezus upada po raz trzeci

Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (15, 1-3)

My, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne, dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano: „Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie”.

Medytacja św. Ojca Pio

Należy przyzwyczaić się do cierpień, które Panu Jezusowi podoba się zsyłać na ciebie. Chrystus Pan, który nie potrafi trzymać cię długo w udręce, przyjdzie, aby ci ulżyć i cię wzmocnić, wlewając do twej duszy nową odwagę.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

10. Dziesiąta stacja
Jezus z szat obnażony

Z Ewangelii wg św. Jana (19, 23-24)

Żołnierze, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: „Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć”. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: „Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię”. To właśnie uczynili żołnierze”.

Medytacja św. Ojca Pio

Nigdy nie zmęczę się błaganiem Pana Jezusa. Prawdą jest, że moje modlitwy zasługują raczej na karę niż na nagrodę, ponieważ zbyt wiele przykrości sprawiłem Panu Jezusowi moimi niezliczonymi grzechami. Jednak w końcu Pan Jezus zlituje się nade mną.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

11. Jedenasta stacja
Jezus przybity do krzyża

Z Ewangelii wg św. Łukasza (23, 33-34)

Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jezusa i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: ?Ojcze, przebacz im, bo niewiedza, co czynią”.

Medytacja św. Ojca Pio

Tylko sam Pan Jezus może zrozumieć, jaką mękę przeżywam, gdy jawi się przede mną bolesna scena Kalwarii. Podobnie nie można pojąć pociechy, którą sprawia się Panu Jezusowi, gdy nie tylko współczuje się Jego cierpieniom, ale także gdy znajdzie On duszę, która nie prosi Go o pocieszenie, ale o to, aby stała się uczestniczką Jego boleści.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

12. Dwunasta stacja
Jezus umiera na krzyżu

Z Ewangelii wg św. Marka (15, 33-37)

Gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani”, to znaczy: „Boże mój, Bożej mój, czemuś Mnie opuścił?”. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: „Patrz, woła Eliasza”. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: ?Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża”. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha”.

Medytacja św. Ojca Pio

Życie jest Kalwarią, ale dobrze jest wchodzić na nią z radością. Moje cierpienia sprawiają mi przyjemność. Cierpię tylko wówczas, gdy nie cierpię.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

13. Trzynasta stacja
Jezus zdjęty z krzyża

Z Ewangelii wg św. Łukasza (23, 50-53)

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany”.

Medytacja św. Ojca Pio

Gdzie dusza znajdzie Tego, który jest zwycięzcą śmierci i który wprowadzi ją do wiecznej radości?

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

14. Czternasta stacja
Jezus złożony do grobu

Z Ewangelii wg św. Mateusza (27, 59-60)

Józef zabrał ciało Jezusa, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł”.

Medytacja św. Ojca Pio

W gmatwaninie namiętności i przeciwieństw losu niech nas podtrzymuje wielka nadzieja, pokładana w niewyczerpanej głębi miłosierdzia Bożego. Pełni zaufania biegnijmy do trybunału pokuty, gdzie z ojcowskim zatroskaniem Bóg oczekuje na nas w każdej chwili. Chociaż mamy świadomość naszej niewypłacalności wobec Niego, to jednak nie powątpiewajmy w uroczyście ogłoszone przebaczenie naszych błędów. Połóżmy na nich, jak to zrobił Pan, kamień grobowy!

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

10 odpowiedzi

  1. Panie Jeżu tak mnie złam tak mnie skrusz tak mnie wypal byś został tylko Ty byś został tylko Ty Panie mój w moim życiu

Twoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email