16 czerwca br. dniem zjednoczonej modlitwy GMOP !!!

{gallery}padrep.jpg{/gallery}

Międzynarodowe Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo wzywa wszystkie Grupy na całym świecie do zjednoczenia się w modlitwie 16 czerwca 2015 roku.

Do wszystkich Grup Modlitwy Ojca Pio we Włoszech i na całym świecie.

Najdrożsi asystenci duchowi, animatorzy i członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio,
5 maja 1966 roku, z okazji dziesiątej rocznicy otwarcia Domu Ulgi w Cierpieniu, zwracając się w ojcowskim słowie do Grup Modlitwy rozpowszechnionych po całym świecie, Ojciec Pio stwierdził, że złączone z Domem Ulgi, są one, podobnie jak dzisiaj, „wysuniętymi przyczółkami tej Twierdzy miłości, szkołami wiary i ogniskami miłości, w których sam Chrystus jest obecny, kiedy gromadzą się na modlitwę i Eucharystyczną Agapę”. „To właśnie modlitwa, – kontynuował Ojciec Pio – ta siła zgromadzona we wszystkich dobrych duszach, porusza cały świat, pobudza sumienia, wspiera „Dom”, pokrzepia cierpiących, uzdrawia chorych, uświęca pracę, udoskonala opiekę lekarską, obdarza siłą moralną i zdolnością do chrześcijańskiego przyjęcia ludzkiego cierpienia oraz rozsiewa uśmiech i Boże błogosławieństwo nad każdą słabością i niemocą”. I tak zakończył: „Módlcie się gorąco moje dzieci, módlcie się zawsze, bez przestanku, bo właśnie modlitwie powierzam to Dzieło, które Bóg zechciał i które będzie trwać i rozwijać się tylko dzięki pomocy Bożej Opatrzności i udziałowi w duchu i miłości wszystkich dusz, które się modlą”.

Z tej racji, biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie obecnej chwili, Grupa Modlitwy Ojca Pio przy Domu Ulgi w Cierpieniu, za zgodą Dyrektora Generalnego Grup Modlitwy, bpa Michele Castoro, jego zastępcy, doktora Leandro Cascavilla i Sekretarza Generalnego, ojca Carlo Laborde zaprasza wszystkie Grupy Modlitwy Ojca Pio rozsiane po całym świecie, aby 16 czerwca 2015 roku, w 13. rocznicę kanonizacji Ojca Pio, spotkały się, każda w swoim miejscu, jeśli to możliwe o godz. 19.00, aby zanieść do Pana, przez wstawiennictwo Matki Bożej Łaskawej i św. Ojca Pio, szczerą modlitwę w następujących intencjach:

– za papieża Franciszka, za Kościół i za chrześcijan prześladowanych na całym świecie;
– za biskupa Michele Castoro, Dyrektora Generalnego Grup Modlitwy Ojca Pio i Domu Ulgi w Cierpieniu;
– za wszystkie Grupy Modlitwy, aby zgodnie z pragnieniem Ojca Pio stawały się „źródłami światła w świecie, szkołami wiary i ogniskami miłości”;
– o pokój i nawrócenie serc, za rodziny na całym świecie, za rządzących państwami;
– za Dom Ulgi w Cierpieniu, aby coraz bardziej stawał się „świątynią modlitwy i nauki”, za jego administratorów i pracowników medycznych;
– o uzdrowienie duchowe i fizyczne wszystkich chorych;
– o powołania zakonne i w intencjach szczególnych każdej z Grup.
 

Jesteśmy przekonani, że szczera modlitwa, zanoszona w jednym duchu do Pana, z wiarą i całkowitym zawierzeniem wstawiennictwu Matki Bożej Łaskawej i Ojca Pio, przyniesie obfitość łask i błogosławieństw niebieskich dla nas wszystkich i dla całego świata.

Pokój i dobro wszystkim.
Międzynarodowe Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio
San Giovanni Rotondo, 8 czerwca 2015 rokuTwoja intencja

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email