Adwent z Ojcem Pio


Rozważania adwentowe z Ojcem Pio zostały podzielone na cztery tematyczne części. Każdy tydzień adwentu przyporządkowano innym medytacjom: pierwszy ? tajemnicy światła, drugi ? pokoju i oczekiwania, trzeci ? radości, a czwarty ? miłości.

CZYTAJ MEDYTACJE OJCA PIO NA POSZCZEGÓLNE DNI ADWENTU