Spotkania formacyjne Grup Modlitwy Ojca Pio w diecezji kaliskiej


Grupy Modlitwy spotykają się w wyznaczonych przez siebie terminach.

Jeśli pragniesz dołączyć do takiej wspólnoty, to wybierz grupę i dowiedz się, kiedy i gdzie się spotyka.

Istnieje możliwość, aby na Wasze spotkanie formacyjne przyjechał ksiądz Krzysztof Śliczny, asystent Grup Modlitwy Ojca Pio w diecezji kaliskiej.

Ponadto grupy są zaproszone, aby formowały się duchowo i tworzyły szersze wspólnoty modlitwy podczas spotkań diecezjalnych i krajowych. To wspaniała okazja, by lepiej poznać duchowość Ojca Pio, która zaprowadziła Go do świętości.


Oto najbliższe terminy spotkań

w Roku Jubileuszowym

100-lecia otrzymania stygmatów św. Ojca Pio

i 50. lecia śmierci Ojca Pio:16/17 czerwca 2018 roku:
Czuwanie z Ojcem Pio w Krakowie-Łagiewnikach

20-22 września 2018 roku:
19. Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio w Częstochowie

10 października 2018 roku:
Spotkanie Grup Modlitwy Ojca Pio z Papieżem Franciszkiem w Rzymie

12 i 13 października 2018 roku:
Pielgrzymka narodowa polskich GMOP do San Giovanni Rotondo

 27 października 2018 roku:
11. Diecezjalne Spotkanie Czcicieli i Grup Modlitwy Ojca Pio w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
(w tym roku wyjątkowo nie w Wołczynie)


ZAPRASZAMY!