Spotkania formacyjne Grup Modlitwy Ojca Pio w diecezji kaliskiej


Grupy Modlitwy spotykają się w wyznaczonych przez siebie terminach.

Jeśli pragniesz dołączyć do takiej wspólnoty, to wybierz grupę i dowiedz się, kiedy i gdzie się spotyka.

Istnieje możliwość, aby na Wasze spotkanie formacyjne przyjechał ksiądz Krzysztof Śliczny, asystent Grup Modlitwy Ojca Pio w diecezji kaliskiej.

Ponadto grupy są zaproszone, aby formowały się duchowo i tworzyły szersze wspólnoty modlitwy podczas spotkań diecezjalnych i krajowych. To wspaniała okazja, by lepiej poznać duchowość Ojca Pio, która zaprowadziła Go do świętości.

Oto najbliższe terminy:

13-16 października 2016 roku:
XVII Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio w Tenczynie.
"Ojciec Pio - prorok i kapłan miłosierdzia"

10/11 czerwca 2017 roku:
Czuwanie GMOP w Krakowie Łagiewnikach

7 października 2017 roku:
XI Czuwanie GMOP diecezji kaliskiej w Wołczynie
Grupa Modlitwy Ojca Pio ze Zdun reprezentantem nas wszystkich u Papieża Franciszka


U progu Wielkiego Postu, w sobotę 6 lutego 2016 roku na Placu św. Piotra w Rzymie papież Franciszek spotkał się z Grupami Modlitwy Ojca Pio z całego świata i z personelem Domu Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. W spotkaniu uczestniczyło 70 tysięcy osób. Przybyli przedstawiciele 800 grup modlitwy z całego świata, przede wszystkim z Włoch. Było 15 grup z Polski i 14 z Argentyny , a także z Singapuru, Meksyku i wielu innych krajów.

Papież przejechał w papa mobile pomiędzy sektorami pozdrawiając i błogosławiąc wiernych. Następnie skierował do wszystkich swoje słowo. Mówił: "Zachęcam Was, by Grupy Modlitwy były "centralami miłosierdzia": zawsze otwartymi i aktywnymi, które mocą pokornej modlitwy będą dostarczać światło Boże dla świata i energię miłości dla Kościoła". Audiencję zakończyła krótka modlitwa. Z tego też powodu i trwającego Roku Miłosierdzia papież Franciszek zapragnął,a by ciała znanych kapucyńskich spowiedników, apostołów miłosierdzia - św. Ojca Pio i św. Leopolda Mandicia - były dostępne przez kilka dni do nawiedzenia w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

Z naszej diecezji udali się przedstawiciele Grup Modlitwy Ojca Pio z Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Zdunach ze swoim proboszczem - ks. Krzysztofem Ślicznym, diecezjalnym asystentem GMOP, którzy swoje pielgrzymowanie ubogacili zwiedzaniem miejsc związanych z życiem św. Franciszka, św. Rity i św. Antoniego oraz nawiedzeniem cysterskiego opactwa Heiligenkreuz oraz Kahlenbergu w Austrii. 

IX Spotkanie GMOP w Wołczynie '2015 w fotograficznej relacji


"Ojciec Pio - Sługa Bożego Miłosierdzia" - tak brzmiało hasło tegorocznego spotkania GMOP w Wołczynie. Na początku w modlitwie prowadzonej przez o. Bogdana Kordka, proboszcza z Wołczyna oddaliśmy czas spotkania modlitewnego Panu Bogu. Po powitaniu ponad 350 czcicieli Ojca Pio i prawie 30 kapłanów z kaliskiej diecezji z 25 parafii trwaliśmy na modlitwie różańcowej z Maryją, Matką Miłosierdzia. Mszy przewodniczył o . Tomasz Duszyc, kończący posługę 5-letnią asystenta krajowego GMOP, a homilię wygłosił o. Krzysztof Czeczko, kapucym i red. naczelny Głosu Ojca Pio z Krakowa. Pod koniec Eucharystii przedstawiciele GMOP z Parafii Najświętszgo Zbawiciela w Pleszewie złożyli obietnicę codziennej modlitwy (margaretki) za ks. Krzysztofa Ślicznego. Po obiedzie i czasie na nabycie książek z duchowości Ojca Pio trwający w auli Gimnazjum JP2 wysłuchali konferencji o. Romana Ruska, asystenta krajowego GMOP (w miejsce o. Tomasza) nt. "Ojciec Pio - sługą miłosierdzia". Po Koronce i błogosłaieństwie Najświętszym Sakramentem wierni oddali cześć relikwiom świętego Stygmatyka i udali się w droge powrotną do swoich domów. Bogu niech będą dzieki za ten czas łaski.IX Spotkanie Czcicieli i Grup Modlitwy Ojca Pio - Wołczyn, 10 X 2015 (sobota) - program

Kościół św. Teresy

9.30 Modlitwa na rozpoczęcie - o. Bogdan Kordek OFMCap (Wołczyn)
       i powitanie uczestników

10.00 Nabożeństwo różańcowe "Miłosierdzie Maryi" - ks. Krzysztof Śliczny
         i sakrament pojednania
 
11.00 EUCHARYSTIA (o św. Ojcu Pio) w int. śp. o. Bogusława Piechuty OFMCap
                                Przewodniczenie: o. Tomasz Duszyc OFMCap (Wrocław
                                Homilia: o. Krzysztof Czeczko OFMCap (Kraków
                                

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II

12.30 Obiad (oraz możliwość nabycia publikacji Wydawnictwa "Serafin")

14.00 "Miłosierdzie pochylania się nad cierpiącym" - głos o Hospicjum św. Ojca Pio w Smardach Górnych - p. Sławomir Kołecki, prezes i p. Janusz Cholewiński, lekarz

14.45 Konferencja: "Oblicza miłosierdzia Ojca Pio"
         - o. Roman Rusek OFMCap (Tenczyn)

15.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Godzinie Miłosierdzia i zakończenie spotkania


Planowaną liczbę osób z grupy, które mają zamiar przyjechać do Wołczyna,
proszę zgłosić do środy, 7 października włącznie
pod numer tel. 602-306-494, albo mailem przez KONTAKT.  

Serdecznie zapraszany i oczekujemy Waszego przybycia +
ks. Krzysztof Śliczny oraz o. Bogdan Kordek ze wspólnotą wołczyńską


KALISZ: III Dzień skupienia odpowiedzialnych za GMOP w diecezji kaliskiej - fotorelacja


Nasze spotkanie w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu było pełne pięknych spotkań z Panem na modlitwie i z sobą wzajemnie. Nie brakowało czasu na zamyślenia, wymianę doświadczeń i świadectw poszukiwania Boga w Grupach Modlitwy. Zapraszam do obejrzenia zdjęć ze spotkania w Kaliszu.