Propozycja spotkania biblijnego na maj 2014 roku


"Jezus posyła swoich uczniów" to kolejny temat, który ma Grupy Modlitwy Ojca Pio zachęcić do rozważenia Słowa Pana i odkrycia w Ewangelii misji, która posyła każdego z nas do bycia apostołem w świecie. Zapraszam do wejścia w Słowo Boże i dziękuję oo. kapucynom za ich troskę o naszą formację.

Czytaj więcej...

Kardynał Joachim Meisner z Kolonii w Kaliszu i Jego świadectwo o św. Józefie


5 maja 2014 roku, Katedra św. Mikołaja i Bazylika św. Józefa w Kaliszu zgromadziły wielką liczbę kapłanów naszej diecezji na Dniu Świętości Kapłańskiej. Kapłanami, którzy kształtowali nasze serca byli: ks. kardynał Joachim Meisner, emerytowany arcybiskup Koloniii (Niemcy) oraz ks. dr hab. Michał Kieling, delegat biskupa kaliskiego ds. życia konsekrowanego. Zapraszam do wsłuchania się w materiały zarejestrowane przez "Radio Rodzina Kalisz".

Homilia ks. kard. Joachima Meisnera (z tłumaczeniem na język polski) - Bazylika św. Józefa
Konferencja ks. dra hab. Michała Kielinga - Katedra św. Mikołaja

Intencje modlitewne na maj 2014 roku


Papieska intencja ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.

Papieska intencja misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy umieli widzieć w Maryi Matkę wszelkiej dobroci i uczyć się od niej szacunku dla każdej matki, szczególnie dla tych, które całe swoje życie poświęcają niepełnosprawnym dzieciom. 
 

Życzenia z racji Świąt Paschy Jezusa Chrystusa '2014


zmartwych1

Kochane dzieci świętego Ojca Pio!

Jezus odpowiedział Piotrowi:
"Ty teraz tego nie rozumiesz, co Ja robię, ale potem zrozumiesz."
(Por. J, 13, 7)
Te słowa Jezusa wypowiedziane do Kefasa odczytuję w ostatnim czasie bardzo osobiście.
 
Drodzy! Niech Pan życia da Wam odczuć swoją miłość,
która poprzez krzyż Chrystusa daje się nam w Kościele i Jego sakramentach.
Niech napełni serca pokojem, który jest darem Jego zmartwychwstania.

Ogarniam Was i Wasze rodziny modlitwą
z wiarą, że On żyje i troszczy się o swoje dzieci!
 
ks. Krzysztof ŚlicznyChrystus chwalebny - konspekt spotkania formacyjnego na kwiecień 2014 roku

 
W tym miesiącu nasze wspólnoty zaproszone zostały, aby spotkać się poprzez medytację biblijną z Jezusem chwalebnym. Niech to spotkanie ze zmartwychwstałym Panem napełni nas odwagą i pokojem serca.

Czytaj więcej...

Rozważania Drogi krzyżowej ze świętym Ojcem Pio


Ojciec Pio zachęcał swoje duchowe dzieci, aby (nie tylko w czasie Wielkiego Postu) często rozważały Mękę Jezusa Chrystusa. Zapraszam do skorzystania z tekstów rozważań:
1 propozycja oraz 2 propozycja.


Intencje modlitewne na kwiecień 2014 roku


Papieska intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę stworzonego świata i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

Papieska intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca ludzi doświadczanych przez ból i chorobę.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy otwarli się na Bożą łaskę umacniającą nas w dawaniu świadectwa Ewangelii codziennym życiem wobec naszych bliźnich, gdziekolwiek jesteśmy.

Święty Michał Archanioł z groty objawień w Gargano zawitał do naszej diecezji


W niedzielny wieczór, 30 marca 2014 roku, w kościele w Pogorzeli uczestniczyłem w modlitwie przy kopii cudownej figury św. Michała Archanioła z Gargano (w pobliżu San Giovanni Rotondo). O godz. 18.00 celebrowałem Eucharystię w intencjach Grup Modlitwy Ojca Pio z diecezji kaliskiej i wszystkich czcicieli Stygmatyka ofiarując - przez wstawiennictwo Archanioła - Wasze prośby o modlitwę zamieszczane na naszej stronie internetowej. Polecałem w Ofierze eucharystycznej szczególnie osoby zniewolone, uzależnione, strapione i ciężko chore.    
błogosławię +
ks. Krzysztof

 

Konspekt spotkania formacyjnego na marzec 2014 roku


W czasie Wielkiego Postu bracia kapucyni odpowiedzialni za formację Grup Modlitwy Ojca Pio proponują nam wpatrywanie się w krzyż Jezusa. Stygmatyk z adoracji miłości Bożej wyrażonej w krzyżu Pana Jezusa Chrystusa uczynił centrum swojego życia i posługiwania. Zapraszam do pasyjnych spotkań biblijnych w naszych Grupach Modlitwy.

Czytaj więcej...

Spontaniczne, ale bardzo miłe spotkanie modlitewne w Wilkowyi


W przeddzień środy popielcowej (4 marca 2014 r.), miałem radość uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym w Parafii św. Wojciecha w Wilkowyi. Licznie zebranych czcicieli św. Ojca Pio powitał na rozpoczęcie Eucharystii ks. Waldemar Wiertelak, wikariusz parafii. Kazanie okolicznościowe skierowałem do wiernych na temat "Ojciec Pio - nauczyciel modlitwy", a po Mszy świętej oddaliśmy cześć relikwiom Stygmatyka. W tej parafii od wielu lat istnieje zarejestrowana w San Giovanni Rotondo Grupa Modlitwy Ojca Pio, aktywnie angażująca się w formację podczas różnych spotkań diecezjalnych. Opiekunem wspólnoty jest ks. kanonik Tadeusz Malchrowicz, który podczas spotkania jednał ludzi z Bogiem, celebrując sakrament pokuty i pojednania. Ks. Proboszczowi serdecznie dziękuję za zaproszenie.
   

Intencje modlitewne na marzec 2014 roku

 
Papieska intencja ogólna: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.

Papieska intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy wpatrując się w Jezusa cierniem ukoronowanego i zranionego cierniem Ojca Pio, umieli z pokorą zanosić modlitwy za bliźnich i wspierać słowa darem akceptacji zranienia naszej duszy i ciała. 


Zmarł ojciec Gracjan Majka - wybitny znawca i czciciel świętego Ojca Pio


23 lutego 2014 roku w krakowskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w wieku 77 lat odszedł do Pana o. Gracjan Majka OFMCap, znany propagator kultu św. Ojca Pio, tłumacz i autor książek o Stygmatyku z Gargano. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę 26 lutego 2014 roku w Krakowie w kościole przy ul. Loretańskiej 11, następnie ciało złożono w grobowcu na cmentarzu rakowickim. Niech Pan przyjmie śp. o. Gracjana do swojego Królestwa!

Słowo ojca Gracjana Majki OFMCap podczas uroczystości 50-lecia kapłaństwa
(Kraków, 23 IX 2012)

Życiorys o. Gracjana Majki OFMCap
Homilia podczas Mszy pogrzebowej o. Gracjana ? br. Jacek Waligóra OFMCap ? prowincjał
[Nagrania dźwiękowe zamieszczone dzięki portalowi www.kapucyni.pl]

Spotkanie formacyjne na luty 2014 roku


"Jezus słodki Oblubieniec" to temat spotkania biblijnego w obecnym miesiącu. Zachęcam Grupy Modlitwy, by pochylały się wspólnie nad Słowem Bożym, jednocześnie dziękuję braciom kapucynom za przygotowywania przykładowych materiałów do comiesięcznych medytacji.

Czytaj więcej...

Zamyślenia poetki na wózku inwalidzkim na temat cierpienia - przeczytaj


17 lutego w Monachium p. Sabina z naszej krotoszyńskiej GMOP przeszła kolejną już operację. Informacja od p. Sabiny: "Zabieg się udał - nie było żadnych " sensacji" jak do tej pory. Na tą chwilę lekarze stwierdzili, że nowotwór kości został zahamowany, ale kolejne badania  dopiero mogą to potwierdzić. Nastomiast badania  które zostały zrobione ujawniły że nowotór kręgosłupa zajął 3/4 opłucnej - ma się zebrać konsylium i zastanowią się czy da się coś zrobić, bo jest to nieoperacyjny guz. Nadal proszę o wsparcie modlitewne".

Proszę Was kochani nadal o modlitwę w jej intencji i za wszystkich chorych i cierpiących. Poniżej zamieściłem refleksje i wiersze p. Sabiny dotyczące tajmemnicy cierpienia, które mailowo otrzymałem od autorki.

Czytaj więcej...

Modlitwa płynąca z Krakowa...


W piątek, 14 lutego 2014 roku, w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie przy ul. Loretańskiej 11, gdzie są początki polskich Grup Modlitwy Ojca Pio (za tydzień 30. rocznica powstania tejże grupy) celebrowałem Eucharystię w intencjach GMOP z diecezji kaliskiej i w intencjach, które zamieszczacie na naszej stronie.

Św. Ojcze Pio - wyproś dla nas u Pana najbardziej upragnione łaski!

ks. Krzysztof Śliczny


GMOP z Wołczyna ma nowy zarząd, przeczytaj sprawozdanie i podziękowanie z San G. Rotondo


20 października 2013 roku minęła 5-letnia kadencja działania Zarządu GMOP z Wołczyna w składzie:
1. Elżbieta Szyporta - Animator
2. Czesława Fic - Wiceanimator
3. Maria Matolicz - Sekretarz
Elżbieta Szyporta zakończyła swoją 10-letnią posługę animatora Grupy Modlitwy Ojca Pio w Wołczynie. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem działania GMOP nie mogła już kandydować w wyborach do nowego Zarządu.

Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:
1. Henryk Domagała - Animator
2. Ewa Hrynowiecka - Wiceanimator
3. Małgorzata Krzyształowicz - Sekretarz

Zapraszam do przeczytania wzorcowego sprawozdania działania Grupa Modlitwy Ojca Pio z Wołczyna za lata 2008-2013.

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na luty 2014 roku


Intencja ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.

Intencja misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy, pamiętali, że nic nie ma za darmo i uczyli się od Ojca Pio wykorzystywać w naszych relacjach z Bogiem nie tylko dobre i piękne słowa, ale również bolesne doświadczenia i upokorzenia, a także ofiarną służbę bliźnim.


Konspekt spotkania formacyjnego na styczeń 2014 roku


"Jezus w centrum" to temat styczniowego spotkania biblijnego rozpoczynającego nowy rok formacji Grup Modlitwy Ojca Pio w temacie "Pan mój i Bóg mój". Zapraszam do korzystania z materiałów przygotowanych w naszym kapucyńskim centrum czcicieli Padre Pio.

Czytaj więcej...