Kongres odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio w Częstochowie już wnet !


15. Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio odbędzie się w dniach 25-28 września 2014 roku na Jasnej Górze w Częstochowie pod hasłem „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię" i wprowadzi nas w kolejny rok pracy oparty na aktualnym, czteroletnim programie duszpasterskim Kościoła w Polsce „Przez wiarę i chrzest do świadectwa".Spotkanie biblijne Grup Modlitwy Ojca Pio na wrzesień 2014 roku - scenariusz


""Wiara w Jezusa w szkole Maryi" - to temat reflekcji w miesiącu wrześniu. Ojciec Pio, był wielkim czcicielem Maryi, uczył nas zaufania Bogu na wzór Maryi. Scena biblijna Cudu w Kanie Galilejskiej jest tematem naszych rozważań w gronie czcicieli świętego stygmatyka. Dziękuję braciom kapucynom za przygotowanie materiałów tego spotkania.

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na wrzesień 2014 roku

 
Papieska intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują do godnego życia.

Papieska intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

Intencja Grup Modlitwy: Aby kapłani umieli cieszyć się z realizacji swojego powołania do szczególnej odpowiedzialności za człowieka.


Konspekt spotkania biblijnego na sierpień '2014

 

Modlitwa osobista to bardzo osobiste, intymne trwanie przy Bogu, to zdolność odnajdywania Jezusa w codzienności. Zapraszam do wejścia w SŁOWO, aby nabrać ŻYCIA. Dziękujemy braciom kapucynom za przygotowanie materiałów do medytacji.

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na sierpień 2014 roku

 
Papieska intencja ogólna: Aby uchodźcy zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy znaleźli wielkoduszną gościnę, a ich prawa były chronione.

Papieska intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.

Intencja Grup Modlitwy: Aby ludzie zagubieni duchowo dzięki naszej postawie wiary i wzajemnej miłości odnaleźli drogę powrotu do życia w nadziei, że dzięki zawierzeniu Jezusowi wszystko, co dobre, piękne i szlachetne, jest możliwe do osiągnięcia.
 

Czuwanie GMOP w Krakowie - Łagiewnikach 14/15 VI 2014 - relacja uczestniczki na wózku


Nasza Grupa Modlitwy z Krotoszyna wyruszyła, aby czuwać w intencji rodzin w krakowskich Łagiewnikach, ale po drodze odwiedziliśmy najpierw Matkę Miłosiernego Jezusa w Gidlach i Leśniowie, prosząc, by nasze czuwanie było owocne i miłe Bogu.

Czytaj więcej...

Diecezja kaliska ma nowego biskupa pomocniczego - prośba o modlitwę


Ojciec Święty Franciszek mianował o. Łukasza Buzuna OSPPE, przeora jasnogórskiego klasztoru ojców paulinów, biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej. Święcenia biskupie miały miejsce na Jasnej Górze, 16 sierpnia 2014 roku. Proszę Was kochani czciciele Ojca Pio o codzienną modlitwę w intencji Biskupa Łukasza.

módlmy się razem +
ks. Krzysztof

Intencje modlitewne na lipiec 2014 roku


Papieska intencja ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.

Papieska intencja misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

Intencja Grup Modlitwy: Aby nasze częste i pełne uczestnictwo we mszy świętej było dla wątpiących i przeżywających trudności życiowe wsparciem mobilizującym do powierzenia siebie Jezusowi obecnemu w Eucharystii.

Spotkanie biblijne Grup Modlitwy Ojca Pio na czerwiec 2014 roku - scenariusz


"Jezus w swoim Mistycznym Ciele - Kościele" to temat miesięcznego spotkania formacyjnego GMOP. Spotkanie najlepiej przeprowadzić nie w kościele, ale w salce, gdzie panuje bardziej swobodna atmosfera, ułatwiająca dzielenie i rozmowę. Niesłychanie ważna jest obecność kapłana, który osobiście może prowadzić spotkanie, bądź też powierzyć prowadzenie spotkania świeckiemu animatorowi, samemu będąc obecnym i czuwając nad wszystkim. Przebieg spotkania może być następujący.

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na czerwiec 2014 roku

 
Papieska intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.

Papieska intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy umieli otwierać się na moc i dary Ducha Świętego i odważnie szli do bliźnich, niosąc im pokój i dobro całym swoim życiem.

Kalisz'2014: Dzień skupienia odpowiedzialnych za GMOP w diecezji kaliskiej - relacja uczestniczki


III Dzień Skupienia Odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio w diecezji kaliskiej odbył się w sobotę, 17 maja 2014 r. w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, a zatytułowany był: ?Między ziemią, a niebem".

Czytaj więcej...

Propozycja spotkania biblijnego na maj 2014 roku


"Jezus posyła swoich uczniów" to kolejny temat, który ma Grupy Modlitwy Ojca Pio zachęcić do rozważenia Słowa Pana i odkrycia w Ewangelii misji, która posyła każdego z nas do bycia apostołem w świecie. Zapraszam do wejścia w Słowo Boże i dziękuję oo. kapucynom za ich troskę o naszą formację.

Czytaj więcej...

Kardynał Joachim Meisner z Kolonii w Kaliszu i Jego świadectwo o św. Józefie


5 maja 2014 roku, Katedra św. Mikołaja i Bazylika św. Józefa w Kaliszu zgromadziły wielką liczbę kapłanów naszej diecezji na Dniu Świętości Kapłańskiej. Kapłanami, którzy kształtowali nasze serca byli: ks. kardynał Joachim Meisner, emerytowany arcybiskup Koloniii (Niemcy) oraz ks. dr hab. Michał Kieling, delegat biskupa kaliskiego ds. życia konsekrowanego. Zapraszam do wsłuchania się w materiały zarejestrowane przez "Radio Rodzina Kalisz".

Homilia ks. kard. Joachima Meisnera (z tłumaczeniem na język polski) - Bazylika św. Józefa
Konferencja ks. dra hab. Michała Kielinga - Katedra św. Mikołaja

Intencje modlitewne na maj 2014 roku


Papieska intencja ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.

Papieska intencja misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy umieli widzieć w Maryi Matkę wszelkiej dobroci i uczyć się od niej szacunku dla każdej matki, szczególnie dla tych, które całe swoje życie poświęcają niepełnosprawnym dzieciom. 
 

Życzenia z racji Świąt Paschy Jezusa Chrystusa '2014


zmartwych1

Kochane dzieci świętego Ojca Pio!

Jezus odpowiedział Piotrowi:
"Ty teraz tego nie rozumiesz, co Ja robię, ale potem zrozumiesz."
(Por. J, 13, 7)
Te słowa Jezusa wypowiedziane do Kefasa odczytuję w ostatnim czasie bardzo osobiście.
 
Drodzy! Niech Pan życia da Wam odczuć swoją miłość,
która poprzez krzyż Chrystusa daje się nam w Kościele i Jego sakramentach.
Niech napełni serca pokojem, który jest darem Jego zmartwychwstania.

Ogarniam Was i Wasze rodziny modlitwą
z wiarą, że On żyje i troszczy się o swoje dzieci!
 
ks. Krzysztof ŚlicznyChrystus chwalebny - konspekt spotkania formacyjnego na kwiecień 2014 roku

 
W tym miesiącu nasze wspólnoty zaproszone zostały, aby spotkać się poprzez medytację biblijną z Jezusem chwalebnym. Niech to spotkanie ze zmartwychwstałym Panem napełni nas odwagą i pokojem serca.

Czytaj więcej...

Rozważania Drogi krzyżowej ze świętym Ojcem Pio


Ojciec Pio zachęcał swoje duchowe dzieci, aby (nie tylko w czasie Wielkiego Postu) często rozważały Mękę Jezusa Chrystusa. Zapraszam do skorzystania z tekstów rozważań:
1 propozycja oraz 2 propozycja.


Intencje modlitewne na kwiecień 2014 roku


Papieska intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę stworzonego świata i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.

Papieska intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca ludzi doświadczanych przez ból i chorobę.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy otwarli się na Bożą łaskę umacniającą nas w dawaniu świadectwa Ewangelii codziennym życiem wobec naszych bliźnich, gdziekolwiek jesteśmy.