Życzenia o. Marii Carla Laborde, sekretarza generalnego GMOP


Kochani, w czasie adwentu przeżywanego w jedności z całym Kościołem, poprzez liturgię i uważne słuchanie słowa Bożego, przygotowywaliśmy się na przyjęcie Pana, który przychodzi, aby nas zbawić. Dziś świętujemy Boże Narodzenie w radości i zachwycie serca, wzruszeni i wdzięczni za ten akt głębokiej pokory i niewypowiedzianej miłości Syna Bożego do nas!

Czytaj więcej...

Adwentowa poezja pani Sabiny z Krotoszyna - poczytaj!!!


Adwent to czas tęsknoty, czekania, przygotowania... To czas nadziei. Czas zapraszania Jezusa do naszych serc. Niech w tym pomoże nam poezja p. Sabiny, zapraszam do lektury wierszy.

Czytaj więcej...

Pojedyncze zdjęcia z Wołczyna i poetycka relacja p. Sabiny


Spotkanie czcicieli Ojca Pio w Wołczynie '2014 to okazja by kolejny raz zatrzymać się przy Stygmatyku z Gargano i uwielbić dobroć Boga. Zdjęcia połączonej grupy krotoszyńsko-zdunowskiej.


Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na grudzień 2014

 
Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.

Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy umieli kroczyć drogą troski o rozwój każdego życia, zarówno tego biologicznego poczętego w łonie matki, jak i duchowego rodzącego się w każdym człowieku.

Intencje modlitewne na listopad 2014 roku


Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.

Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

Intencja Grup Modlitwy: O tę łaskę osobistego nawrócenia w naszych wspólnotach błagajmy rozważając trzecią tajemnicę naszego różańca: Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia.

Halloween jako celebracja okultyzmu i satanizmu - artykuł i dwa filmy


Coraz więcej dzieci, młodzieży, a także studentów jest zniewolonych duchowo. Korzystają z pomocy egzorcystów pomiędzy jedną a drugą lekcją lub bezskutecznie wałęsają się po klinikach psychiatrycznych, spotykając się ze szczerą bezradnością psychiatrów i terapeutów. Tymczasem liberałowie (w tym lewicujący, powierzchowni i niedouczeni katolicy), ateiści, wolnomularze, materialiści i sataniści ? wszyscy zgodnie i od lat z uporem maniaka, jak nakręceni ? serwują naszym dzieciom (w tym coraz częściej przedszkolakom) okultystyczne i satanistyczne rytuały, które w uproszczonej i szczątkowej formie kultywowane są podczas strasznego i niebezpiecznego "święta" Halloween, wywodzącego się z pogańskiego celtyckiego święta ku czci boga śmierci ? Samhaina.
 

Czytaj więcej...

Program VIII Spotkania Czcicieli i Grup Modlitwy Ojca Pio w Wołczynie - 11 X 2014:

 
Kościół św. Teresy

9.30 Modlitwa na rozpoczęcie spotkania i powitanie przybyłych
 
10.00 Modlitwa różańcowa w intencji rodzin w łączności z rzymskim synodem
/o. Bogusław Piechuta OFMCap i grupy z Brąszewic i Burzenina/

11.00 EUCHARYSTIA /Formularz o św. Ojcu Pio, czytania z dnia/
przewodniczenie i homilia: ks. Krzysztof Śliczny, asystent diecezjalny GMOP

Gimnazjum św. Jana Pawła II

12.00 - 13.30 Gorący posiłek /stoisko z książkami wyd. "Serafin"/

13.30 Konferencja: "Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię" - o. Tomasz Duszyc OFMCap,
asystent krajowy GMOP, członek zarządu generalnego GMOP w San Giovanni Rotondo 

14.15 Sugestie do pracy w grupach i parafiach na nowy rok duszpasterski

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i oddanie czci relikwiom o. Pio

Proszę o zgłoszenie przyjazdu grup do 7 X u ks. Krzysztofa. Dziękujemy!


Słowa zaproszenia sekretarza generalnego do Domu Ulgi w CIerpieniu w SGR


Drodzy bracia i siostry,
we wrześniu nasze myśli są skierowane do Ojca Pio. Grupy Modlitwy, jego duchowe dzieci i czciciele jednoczą się duchowo, a wielu z nich gromadzi się w San Giovanni Rotondo, aby przygotować się do rocznicy błogosławionej śmierci tego pokornego Brata.
 
Od rozpoczęcia nowenny aż do samego wspomnienia zapowiadają się nam dni bogate w modlitwę i refleksję. Będziemy mieć możliwość wzywać Pana, kierować ku Niemu naszą modlitwę, by prosić o wszelkie łaski, których potrzebujemy, wspierani wstawiennictwem naszego Świętego, który nadal z nieba wstawia się za wszystkie swoje duchowe dzieci.
 
Najdrożsi, jeśli kochamy Ojca Pio, kochamy również jego Dzieło, znak który nam zostawił, aby wzbudzać w nas miłość bliźniego: Dom Ulgi w Cierpieniu. Byłoby pięknie, gdyby wszystkie Grupy i wszyscy pielgrzymi, którzy przybywają do San Giovanni Rotondo, nawiedzając relikwie Świętego, poznali również Dom Ulgi w Cierpieniu – jego żywe dziedzictwo, miejsce, które on nadal podtrzymuje orędując za cierpiącą ludzkością. Dobrze byłoby wybrać się w duchową pielgrzymkę od modlitwy u grobu Ojca Pio do tego właśnie miejsca, w tajniki jego gorejącego kapłańskiego serca. Aby poznać Ojca Pio, aby przeżywać jego duchowość służby nie możemy pominąć tej pielgrzymki. Ojciec Pio pragnął zająć się człowiekiem w sposób integralny: jego duszą i ciałem.

W ciągu dnia liczne godziny spędzał przy ołtarzu i w konfesjonale, by potem wieczorami i nocą poświęcać czas na korespondencję z duchowymi dziećmi i nieustającą modlitwę za tych którzy polecali się jego wstawiennictwu. Niczego nie zatrzymywał w życiu dla siebie, ale z wszystkiego potrafił uczynić dar dla innych, aż do ofiarowania siebie jako daniny za zbawienie innych, uczestnicząc w tajemniczy sposób w Chrystusowej ofierze.

Do tej ofiary dołączali się i dołączają nadal osoby cierpiące. Świętość osoby cierpiącej była dla Ojca Pio tak oczywista, że stawała się prawdziwym objawieniem się Boga. Według tego pokornego Stygmatyka cierpiącemu człowiekowi trzeba ulżyć, dlatego z całych sił zaangażował się w duszpasterstwo ulgi w cierpieniu. Człowiek powinien być leczony i jeśli to możliwe, wyleczony. Wszystko złożone jest w rekach Bożych i w medycznych kompetencjach lekarzy, również w możliwościach, jakie dają najnowocześniejsze urządzenia medyczne, które służą chorym. Niech w czasie nowenny i w obchodach wspomnienia św. Ojca Pio towarzyszą nam te właśnie intencje i jedność we wspólnocie miłości, podtrzymując naszą modlitwę i dobre czyny.


o. Carlo Maria Laborde,
sekretarz generalny Grup Modlitwy Ojca Pio


Kongres odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio w Częstochowie już wnet !


15. Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio odbędzie się w dniach 25-28 września 2014 roku na Jasnej Górze w Częstochowie pod hasłem „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię" i wprowadzi nas w kolejny rok pracy oparty na aktualnym, czteroletnim programie duszpasterskim Kościoła w Polsce „Przez wiarę i chrzest do świadectwa".Spotkanie biblijne Grup Modlitwy Ojca Pio na wrzesień 2014 roku - scenariusz


""Wiara w Jezusa w szkole Maryi" - to temat reflekcji w miesiącu wrześniu. Ojciec Pio, był wielkim czcicielem Maryi, uczył nas zaufania Bogu na wzór Maryi. Scena biblijna Cudu w Kanie Galilejskiej jest tematem naszych rozważań w gronie czcicieli świętego stygmatyka. Dziękuję braciom kapucynom za przygotowanie materiałów tego spotkania.

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na wrzesień 2014 roku

 
Papieska intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują do godnego życia.

Papieska intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

Intencja Grup Modlitwy: Aby kapłani umieli cieszyć się z realizacji swojego powołania do szczególnej odpowiedzialności za człowieka.


Konspekt spotkania biblijnego na sierpień '2014

 

Modlitwa osobista to bardzo osobiste, intymne trwanie przy Bogu, to zdolność odnajdywania Jezusa w codzienności. Zapraszam do wejścia w SŁOWO, aby nabrać ŻYCIA. Dziękujemy braciom kapucynom za przygotowanie materiałów do medytacji.

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na sierpień 2014 roku

 
Papieska intencja ogólna: Aby uchodźcy zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy znaleźli wielkoduszną gościnę, a ich prawa były chronione.

Papieska intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.

Intencja Grup Modlitwy: Aby ludzie zagubieni duchowo dzięki naszej postawie wiary i wzajemnej miłości odnaleźli drogę powrotu do życia w nadziei, że dzięki zawierzeniu Jezusowi wszystko, co dobre, piękne i szlachetne, jest możliwe do osiągnięcia.
 

Czuwanie GMOP w Krakowie - Łagiewnikach 14/15 VI 2014 - relacja uczestniczki na wózku


Nasza Grupa Modlitwy z Krotoszyna wyruszyła, aby czuwać w intencji rodzin w krakowskich Łagiewnikach, ale po drodze odwiedziliśmy najpierw Matkę Miłosiernego Jezusa w Gidlach i Leśniowie, prosząc, by nasze czuwanie było owocne i miłe Bogu.

Czytaj więcej...

Diecezja kaliska ma nowego biskupa pomocniczego - prośba o modlitwę


Ojciec Święty Franciszek mianował o. Łukasza Buzuna OSPPE, przeora jasnogórskiego klasztoru ojców paulinów, biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej. Święcenia biskupie miały miejsce na Jasnej Górze, 16 sierpnia 2014 roku. Proszę Was kochani czciciele Ojca Pio o codzienną modlitwę w intencji Biskupa Łukasza.

módlmy się razem +
ks. Krzysztof

Intencje modlitewne na lipiec 2014 roku


Papieska intencja ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.

Papieska intencja misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

Intencja Grup Modlitwy: Aby nasze częste i pełne uczestnictwo we mszy świętej było dla wątpiących i przeżywających trudności życiowe wsparciem mobilizującym do powierzenia siebie Jezusowi obecnemu w Eucharystii.

Spotkanie biblijne Grup Modlitwy Ojca Pio na czerwiec 2014 roku - scenariusz


"Jezus w swoim Mistycznym Ciele - Kościele" to temat miesięcznego spotkania formacyjnego GMOP. Spotkanie najlepiej przeprowadzić nie w kościele, ale w salce, gdzie panuje bardziej swobodna atmosfera, ułatwiająca dzielenie i rozmowę. Niesłychanie ważna jest obecność kapłana, który osobiście może prowadzić spotkanie, bądź też powierzyć prowadzenie spotkania świeckiemu animatorowi, samemu będąc obecnym i czuwając nad wszystkim. Przebieg spotkania może być następujący.

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na czerwiec 2014 roku

 
Papieska intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.

Papieska intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy umieli otwierać się na moc i dary Ducha Świętego i odważnie szli do bliźnich, niosąc im pokój i dobro całym swoim życiem.

Kalisz'2014: Dzień skupienia odpowiedzialnych za GMOP w diecezji kaliskiej - relacja uczestniczki


III Dzień Skupienia Odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio w diecezji kaliskiej odbył się w sobotę, 17 maja 2014 r. w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, a zatytułowany był: ?Między ziemią, a niebem".

Czytaj więcej...