Rowerowa majówka Grupy Modlitwy Ojca Pio z Kępna - foto


Grupa kępińska w niedzielę 24 maja zaprosiła wszystkich chętnych na rowerową "Majówkę". W grupie liczącej 28 osób udaliśmy się do Słupi p/Kępnem, gdzie dzięki uprzejmości ks. Tomasza Hojeńskiego mogliśmy gościć w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Pogoda i humor wszystkim dopisywał. Spotkanie nasze rozpoczęliśmy nabożeństwem majowym, któremu przewodniczył jak zawsze nasz ks. proboszcz Marek Otręba.

Po ubogaceniu duchowym miło spędzaliśmy czas przy ognisku, kiełbaskach, herbatce, kawie, słodyczach, no i oczywiście na wesoło, śpiewając wspólnie piosenki i przyśpiewki ludowe. Co będziemy robili w okresie wakacji? O tym zapewne napiszę w kolejnej informacji z Kępna.
Życzymy wszystkim wspaniałego odpoczynku! Dołączam kilka fotografii z naszego wyjazdu.
Pokój i dobro! Szczęść Boże! W imieniu Grupy Ojca Pio z Kępna - Helena Nowak

 

Z Ojcem Pio prośmy o Ducha Świętego, byśmy żyli Słowem Bożym każdego dnia


Duch Święty niech prowadzi Twój umysł
niech pozwoli Ci odkrywać ukryte prawdy
zawarte w księdze Pisma Świętego
i niech rozpali Twoją wolę,
byś je wprowadzał(a) w życie.
Niech Pan Ci błogosławi i niech Cię strzeże+

16 czerwca br. dniem zjednoczonej modlitwy GMOP !!!


Międzynarodowe Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo wzywa wszystkie Grupy na całym świecie do zjednoczenia się w modlitwie 16 czerwca 2015 roku.

Czytaj więcej...

Kongresowe spotkanie z kard. Piero Marinim, ceremoniarzem i świadkiem życia Jana Pawła II

piero
 

Z racji trwającego Kongresu Eucharystycznego do naszej diecezji przyjeżdża gość specjalny
 
Ks. Arcybiskup Piero Marini z Rzymu,

przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych,

były Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych, świadek życia św. Jana Pawła II.

Miejsce spotkania - Kalisz, Parafia Opatrzności Bożej (ul. Polna 8)

Czas - 3 czerwca 2015 r. (środa przed Bożym Ciałem)

Zaproszenie - różne wspólnoty modlitewne z diecezji kaliskiej


Program spotkania:

17.00 Konferencja abpa Piero Mariniego

18.00 Eucharystia z udziałem Gościa i wspólnot

20.00 Koncert Filharmonii Kaliskiej i chórów

z racji Kongresu Eucharystycznego /kościół garnizonowy/

 

Zapraszam wszystkie Grupy Modlitwy Ojca Pio

do udziału w tym modlitewnym spotkaniu

(tym bardziej, że w tym roku nie udało nam się spotkać

w dniu skupienia odpowiedzialnych za GMOP w Kaliszu)

ks. Krzysztof Śliczny

 
 

Poświęcenie nowego obrazu Ojca Pio w Brąszewicach - foto i opis


W czasie rekolekcji wielkopostnych w Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brąszewicach, przeprowadzonych w dniach od 22 do 24 marca 2015 roku, poświęcony został nowy obraz „Modlitwa Ojca Pio".

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na maj 2015


Papieska intencja ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.
 
Intencja Grup Modlitwy: Aby członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio potrafili zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo dobrym słowem i czynem wspierać bliźnich doświadczających różnego rodzaju cierpienia.Intencje modlitewne na marzec '2015


Papieska intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby coraz częściej uznawano specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.

Intencja Grup Modlitwy: O potrzebne łaski dla wszystkich spowiedników i kierowników duchowych.

Intencje modlitewne na luty '2015


Papieska intencja ogólna: Aby więźniowie, szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy umieli dostrzec to, co mamy czynić na drodze wierności Ewangelii.


Intencje modlitewne na styczeń '2015


Papieska intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

Intencja Grup Modlitwy: By ludzie zagubieni duchowo odnaleźli drogę do Boga.


Życzenia o. Marii Carla Laborde, sekretarza generalnego GMOP


Kochani, w czasie adwentu przeżywanego w jedności z całym Kościołem, poprzez liturgię i uważne słuchanie słowa Bożego, przygotowywaliśmy się na przyjęcie Pana, który przychodzi, aby nas zbawić. Dziś świętujemy Boże Narodzenie w radości i zachwycie serca, wzruszeni i wdzięczni za ten akt głębokiej pokory i niewypowiedzianej miłości Syna Bożego do nas!

Czytaj więcej...

Adwentowa poezja pani Sabiny z Krotoszyna - poczytaj!!!


Adwent to czas tęsknoty, czekania, przygotowania... To czas nadziei. Czas zapraszania Jezusa do naszych serc. Niech w tym pomoże nam poezja p. Sabiny, zapraszam do lektury wierszy.

Czytaj więcej...

Pojedyncze zdjęcia z Wołczyna i poetycka relacja p. Sabiny


Spotkanie czcicieli Ojca Pio w Wołczynie '2014 to okazja by kolejny raz zatrzymać się przy Stygmatyku z Gargano i uwielbić dobroć Boga. Zdjęcia połączonej grupy krotoszyńsko-zdunowskiej.


Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na grudzień 2014

 
Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.

Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy umieli kroczyć drogą troski o rozwój każdego życia, zarówno tego biologicznego poczętego w łonie matki, jak i duchowego rodzącego się w każdym człowieku.

Intencje modlitewne na listopad 2014 roku


Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.

Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

Intencja Grup Modlitwy: O tę łaskę osobistego nawrócenia w naszych wspólnotach błagajmy rozważając trzecią tajemnicę naszego różańca: Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia.

Halloween jako celebracja okultyzmu i satanizmu - artykuł i dwa filmy


Coraz więcej dzieci, młodzieży, a także studentów jest zniewolonych duchowo. Korzystają z pomocy egzorcystów pomiędzy jedną a drugą lekcją lub bezskutecznie wałęsają się po klinikach psychiatrycznych, spotykając się ze szczerą bezradnością psychiatrów i terapeutów. Tymczasem liberałowie (w tym lewicujący, powierzchowni i niedouczeni katolicy), ateiści, wolnomularze, materialiści i sataniści ? wszyscy zgodnie i od lat z uporem maniaka, jak nakręceni ? serwują naszym dzieciom (w tym coraz częściej przedszkolakom) okultystyczne i satanistyczne rytuały, które w uproszczonej i szczątkowej formie kultywowane są podczas strasznego i niebezpiecznego "święta" Halloween, wywodzącego się z pogańskiego celtyckiego święta ku czci boga śmierci ? Samhaina.
 

Czytaj więcej...