16 czerwca br. dniem zjednoczonej modlitwy GMOP !!!


Międzynarodowe Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo wzywa wszystkie Grupy na całym świecie do zjednoczenia się w modlitwie 16 czerwca 2015 roku.

Czytaj więcej...

Kongresowe spotkanie z kard. Piero Marinim, ceremoniarzem i świadkiem życia Jana Pawła II

piero
 

Z racji trwającego Kongresu Eucharystycznego do naszej diecezji przyjeżdża gość specjalny
 
Ks. Arcybiskup Piero Marini z Rzymu,

przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych,

były Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych, świadek życia św. Jana Pawła II.

Miejsce spotkania - Kalisz, Parafia Opatrzności Bożej (ul. Polna 8)

Czas - 3 czerwca 2015 r. (środa przed Bożym Ciałem)

Zaproszenie - różne wspólnoty modlitewne z diecezji kaliskiej


Program spotkania:

17.00 Konferencja abpa Piero Mariniego

18.00 Eucharystia z udziałem Gościa i wspólnot

20.00 Koncert Filharmonii Kaliskiej i chórów

z racji Kongresu Eucharystycznego /kościół garnizonowy/

 

Zapraszam wszystkie Grupy Modlitwy Ojca Pio

do udziału w tym modlitewnym spotkaniu

(tym bardziej, że w tym roku nie udało nam się spotkać

w dniu skupienia odpowiedzialnych za GMOP w Kaliszu)

ks. Krzysztof Śliczny

 
 

Poświęcenie nowego obrazu Ojca Pio w Brąszewicach - foto i opis


W czasie rekolekcji wielkopostnych w Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brąszewicach, przeprowadzonych w dniach od 22 do 24 marca 2015 roku, poświęcony został nowy obraz „Modlitwa Ojca Pio".

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na maj 2015


Papieska intencja ogólna: Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa.
 
Intencja Grup Modlitwy: Aby członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio potrafili zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo dobrym słowem i czynem wspierać bliźnich doświadczających różnego rodzaju cierpienia.Intencje modlitewne na marzec '2015


Papieska intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie prowadzący badania naukowe stawiali sobie za cel służenie integralnemu dobru człowieka.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby coraz częściej uznawano specyficzny wkład kobiety w życie Kościoła.

Intencja Grup Modlitwy: O potrzebne łaski dla wszystkich spowiedników i kierowników duchowych.

Intencje modlitewne na luty '2015


Papieska intencja ogólna: Aby więźniowie, szczególnie młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego życia.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby małżonkowie, którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we wspólnocie chrześcijańskiej.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy umieli dostrzec to, co mamy czynić na drodze wierności Ewangelii.


Intencje modlitewne na styczeń '2015


Papieska intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim.

Intencja Grup Modlitwy: By ludzie zagubieni duchowo odnaleźli drogę do Boga.


Życzenia o. Marii Carla Laborde, sekretarza generalnego GMOP


Kochani, w czasie adwentu przeżywanego w jedności z całym Kościołem, poprzez liturgię i uważne słuchanie słowa Bożego, przygotowywaliśmy się na przyjęcie Pana, który przychodzi, aby nas zbawić. Dziś świętujemy Boże Narodzenie w radości i zachwycie serca, wzruszeni i wdzięczni za ten akt głębokiej pokory i niewypowiedzianej miłości Syna Bożego do nas!

Czytaj więcej...

Adwentowa poezja pani Sabiny z Krotoszyna - poczytaj!!!


Adwent to czas tęsknoty, czekania, przygotowania... To czas nadziei. Czas zapraszania Jezusa do naszych serc. Niech w tym pomoże nam poezja p. Sabiny, zapraszam do lektury wierszy.

Czytaj więcej...

Pojedyncze zdjęcia z Wołczyna i poetycka relacja p. Sabiny


Spotkanie czcicieli Ojca Pio w Wołczynie '2014 to okazja by kolejny raz zatrzymać się przy Stygmatyku z Gargano i uwielbić dobroć Boga. Zdjęcia połączonej grupy krotoszyńsko-zdunowskiej.


Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na grudzień 2014

 
Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.

Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy umieli kroczyć drogą troski o rozwój każdego życia, zarówno tego biologicznego poczętego w łonie matki, jak i duchowego rodzącego się w każdym człowieku.

Intencje modlitewne na listopad 2014 roku


Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.

Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

Intencja Grup Modlitwy: O tę łaskę osobistego nawrócenia w naszych wspólnotach błagajmy rozważając trzecią tajemnicę naszego różańca: Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia.

Halloween jako celebracja okultyzmu i satanizmu - artykuł i dwa filmy


Coraz więcej dzieci, młodzieży, a także studentów jest zniewolonych duchowo. Korzystają z pomocy egzorcystów pomiędzy jedną a drugą lekcją lub bezskutecznie wałęsają się po klinikach psychiatrycznych, spotykając się ze szczerą bezradnością psychiatrów i terapeutów. Tymczasem liberałowie (w tym lewicujący, powierzchowni i niedouczeni katolicy), ateiści, wolnomularze, materialiści i sataniści ? wszyscy zgodnie i od lat z uporem maniaka, jak nakręceni ? serwują naszym dzieciom (w tym coraz częściej przedszkolakom) okultystyczne i satanistyczne rytuały, które w uproszczonej i szczątkowej formie kultywowane są podczas strasznego i niebezpiecznego "święta" Halloween, wywodzącego się z pogańskiego celtyckiego święta ku czci boga śmierci ? Samhaina.
 

Czytaj więcej...

Program VIII Spotkania Czcicieli i Grup Modlitwy Ojca Pio w Wołczynie - 11 X 2014:

 
Kościół św. Teresy

9.30 Modlitwa na rozpoczęcie spotkania i powitanie przybyłych
 
10.00 Modlitwa różańcowa w intencji rodzin w łączności z rzymskim synodem
/o. Bogusław Piechuta OFMCap i grupy z Brąszewic i Burzenina/

11.00 EUCHARYSTIA /Formularz o św. Ojcu Pio, czytania z dnia/
przewodniczenie i homilia: ks. Krzysztof Śliczny, asystent diecezjalny GMOP

Gimnazjum św. Jana Pawła II

12.00 - 13.30 Gorący posiłek /stoisko z książkami wyd. "Serafin"/

13.30 Konferencja: "Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię" - o. Tomasz Duszyc OFMCap,
asystent krajowy GMOP, członek zarządu generalnego GMOP w San Giovanni Rotondo 

14.15 Sugestie do pracy w grupach i parafiach na nowy rok duszpasterski

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i oddanie czci relikwiom o. Pio

Proszę o zgłoszenie przyjazdu grup do 7 X u ks. Krzysztofa. Dziękujemy!


Słowa zaproszenia sekretarza generalnego do Domu Ulgi w CIerpieniu w SGR


Drodzy bracia i siostry,
we wrześniu nasze myśli są skierowane do Ojca Pio. Grupy Modlitwy, jego duchowe dzieci i czciciele jednoczą się duchowo, a wielu z nich gromadzi się w San Giovanni Rotondo, aby przygotować się do rocznicy błogosławionej śmierci tego pokornego Brata.
 
Od rozpoczęcia nowenny aż do samego wspomnienia zapowiadają się nam dni bogate w modlitwę i refleksję. Będziemy mieć możliwość wzywać Pana, kierować ku Niemu naszą modlitwę, by prosić o wszelkie łaski, których potrzebujemy, wspierani wstawiennictwem naszego Świętego, który nadal z nieba wstawia się za wszystkie swoje duchowe dzieci.
 
Najdrożsi, jeśli kochamy Ojca Pio, kochamy również jego Dzieło, znak który nam zostawił, aby wzbudzać w nas miłość bliźniego: Dom Ulgi w Cierpieniu. Byłoby pięknie, gdyby wszystkie Grupy i wszyscy pielgrzymi, którzy przybywają do San Giovanni Rotondo, nawiedzając relikwie Świętego, poznali również Dom Ulgi w Cierpieniu – jego żywe dziedzictwo, miejsce, które on nadal podtrzymuje orędując za cierpiącą ludzkością. Dobrze byłoby wybrać się w duchową pielgrzymkę od modlitwy u grobu Ojca Pio do tego właśnie miejsca, w tajniki jego gorejącego kapłańskiego serca. Aby poznać Ojca Pio, aby przeżywać jego duchowość służby nie możemy pominąć tej pielgrzymki. Ojciec Pio pragnął zająć się człowiekiem w sposób integralny: jego duszą i ciałem.

W ciągu dnia liczne godziny spędzał przy ołtarzu i w konfesjonale, by potem wieczorami i nocą poświęcać czas na korespondencję z duchowymi dziećmi i nieustającą modlitwę za tych którzy polecali się jego wstawiennictwu. Niczego nie zatrzymywał w życiu dla siebie, ale z wszystkiego potrafił uczynić dar dla innych, aż do ofiarowania siebie jako daniny za zbawienie innych, uczestnicząc w tajemniczy sposób w Chrystusowej ofierze.

Do tej ofiary dołączali się i dołączają nadal osoby cierpiące. Świętość osoby cierpiącej była dla Ojca Pio tak oczywista, że stawała się prawdziwym objawieniem się Boga. Według tego pokornego Stygmatyka cierpiącemu człowiekowi trzeba ulżyć, dlatego z całych sił zaangażował się w duszpasterstwo ulgi w cierpieniu. Człowiek powinien być leczony i jeśli to możliwe, wyleczony. Wszystko złożone jest w rekach Bożych i w medycznych kompetencjach lekarzy, również w możliwościach, jakie dają najnowocześniejsze urządzenia medyczne, które służą chorym. Niech w czasie nowenny i w obchodach wspomnienia św. Ojca Pio towarzyszą nam te właśnie intencje i jedność we wspólnocie miłości, podtrzymując naszą modlitwę i dobre czyny.


o. Carlo Maria Laborde,
sekretarz generalny Grup Modlitwy Ojca Pio