Słuchaj Boga również w Internecie


Tutaj możesz wysłuchać świadectw spotkania z Jezusem, nawrócenia, nowego życia z Bogu:

1 propozycja - "Wielki post po męsku"

2 propozycja - "Wiara zaraża" 

3  propozycja - "360 sekund na pustyni"

4 propozycja - "Przyjmij Słowo - daj wiarę"

5 propozycja - "Rekolekcje o życiu bardziej"
 
 

"Mów Panie bo sługa Twój słucha" (1 Sm 3, 3b-10.19)
 
 

Włącz się w modlitwę Kościoła o trzeźwość naszych rodzin


W niedzielę 10 lutego br. we wszystkich parafiach Kościoła katolickiego w Polsce rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku towarzyszy mu hasło: Ojciec - świadek wiary i trzeźwości. Tydzień Modlitw trwać będzie do soboty 16 lutego.

Czytaj więcej...

Ojciec Pio ikoną Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego - konspekt na luty 2013 roku


Tak brzmi temat kolejnego spotkania formacyjnego Grup Modlitwy Ojca Pio. Niech Rok Wiary będzie dla nas okazją, by w naszych wspólnotach rozmiłować się w rozważanym wspólnie Słowie Bożym. W tym momencie serdecznie dziękujemy o. Tomaszowi Duszycowi i o. Bogusławowi Piechucie za ich troskę o nasz duchowy rozwój i przygotowanie materiałów formacyjnych.

Czytaj więcej...

Zatopić się w matczynych dłoniach Maryi - mój pobyt na Jasnej Górze


W niedzielę, 3 lutego 2013 roku miałem radość przebywać w domu naszej Matki i Królowej w Częstochowie. Podczas Eucharystii, którą celebrowałem przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej o godzinie 17.00 za Was Drodzy Czciciele Grup Modlitwy Ojca Pio oraz w intencjach, które zanosicie poprzez naszą stronę. Każdego miesiąca odprawiam Msze święte za Was i codziennie o Was pamiętam, szczególnie podczas modlitwy różańcowej.

Wspomóż budowę stacjonarnego Hospicjum św. Ojca Pio w Smardach Górnych

Zapraszam Państwa do przekazania 1% podatku
na budowę Hospicjum stacjonarnego św. Ojca Pio
w Smardach Górnych k/ Kluczborka.

KRS: 0000168645

hospsmar


Tutaj możesz zobaczyć, co już się udało zrobić przy budowie hospicjum 
ZOBACZ FILM


Proszę też, aby to dzieło służenia troską chorym w naszej kaliskiej diecezji  
(to budynek mojej Szkoły Podstawowej do której uczęszczałem przez osiem lat)
otworzyło nas na modlitwę w intencji chorych,
za przyczyną św. Ojca Pio - patrona powstającego hospicjum. 


Pozdrawiam w Panu i dziękuję za wszelkie wsparcie powstającego hospicjum 
ks. Krzysztof Śliczny   


Strona internetowa hospicjum św. Ojca Pio w Smardach Górnych 

"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili" - powiedział Jezus.
(Mt 25,31-46) Intencje modlitewne na luty 2013 roku


Papieska intencja ogólna:
Aby rodziny imigrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieka? w trudnos?ciach.


Papieska intencja misyjna: Aby ludnos?c? obszarów obje?tych wojnami i konfliktami mogła zacza?c? budowac? pokojowa? przyszłos?c?.

Intencja Grup Modlitwy: O łaske? odwaz?nej odpowiedzi wyraz?aja?cej sie? s?wiadectwem ż?ycia w wierze i wiernos?ci Bogu oraz szczerą? postawę miłos?ci wobec braci i sióstr w naszych rodzinach, we wspólnotach zakonnych i narodowych, a takz?e wobec kaz?dego człowieka ż?yja?cego na ziemi.

Bóg przez ludzi zawierzenia umacnia wątpiących - spotkanie formacyjne na styczeń 2013 r.


Tematem naszych rozważań w Roku Wiary są sprawy z nią związane. Spoglądamy na ludzi zawierzenia, którzy uczą nas jak od zwątpienia przejść ku pełnemu zawierzeniu Bogu. Styczniowe spotkanie formacyjne przygotowane przez ojców kapucynów, odpowiedzialnych za rozwój Grup Modlitwy kieruje nasze myśli na temat: "Ojciec Pio wzorem absolutnego zawierzenia Bogu".

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na styczeń 2013 roku


Papieska intencja ogólna: Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnice Chrystusa i z radością dawać świadectwo daru wiary w Niego.

Papieska intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy zawierzyli Bożej Miłości całe swoje życie, nie wątpili w Boże Miłosierdzie, a wzorem Ojca Pio mieli oczy szeroko otwarte i pomagali naszym bliźnim przejrzeć i widzieć wszystkich w prawdzie.


Eucharystia dziękczynna na zakończenie roku


Kochani Czciciele Ojca Pio, drodzy Bracia i Siostry!

W Waszych intencjach i w sprawach o które prosicie Boga za wstawiennictwem św. Ojca Pio poprzez naszą stronę internetową, w ostatni dzień roku celebrowałem Eucharystię.
"Niech Bóg Wam błogosławi i Was strzeże!"

ks. Krzysztof


Życzenia diecezjalnego asystenta Grup Modlitwy Ojca Pio na Boże Narodzenie i Nowy Rok' 2013


 KOCHANI CZCICIELE ŚWIĘTEGO OJCA PIO!
 
"Chociaż w stajence Panna Syna rodzi, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi..." 

Niech te słowa znanej kolędy obudzą w nas wiarę, rozpalą miłość
i nade wszystko umocnią nadzieję, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 

Powtarzajmy często jako nasze akty strzeliste:
Boże, oddaję Tobie moje ciało i duszę, całe moje życie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
rozum, uczucia, zmysły, pragnienia, wolę i wolność moją.
Uznaję Ciebie jedynym Panem mojego życia! 
 
Wyrzekam się zła i tego, co do zła prowadzi, demonów i wszelkich ich spraw,
pychy, samowystarczalności, nienawiści, nieczystości i egoizmu. 
Jezu, ufam Tobie!

Łączę się we wdzięcznej modlitwie i błogosławię +
ks. Krzysztof Śliczny


Życzenia na Boże Narodzenie'2012 - posłuchajIntencje modlitewne na grudzień 2012 roku


Intencja ogólna: Aby migranci na całym świecie byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością.

Intencja misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem
i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Intencja Grup Modlitwy: Aby nasze Grupy Modlitwy i rodziny promieniowały dobrocią serca, wzajemną serdecznością wobec ludzi doświadczonych zagubieniem i brakiem atmosfery domu rodzinnego.

Zmarł ks. proboszcz Marek Kulawinek, l. 44 - polecajmy Go Bogu w naszych modlitwach


Ks. Marek Kulawinek był od wakacji proboszczem dwóch parafii: w Szczurach i Górznie (okolice Ostrowa Wielkopolskiego). Poprzednio duszpasterzował w parafii w Brzeziu, gdzie założył Grupę Modlitwy Ojca Pio. W nowej parafii również pragnął gromadzić wiernych w tej wspólnocie modlitwy, w tym też celu poprosił mnie, abym od 16 grudnia poprowadził w jego parafiach rekolekcje adwentowe o św. Ojcu Pio. W czwartek, 22 XI został poddany operacji guza na mózgu. W sobotę, 24 XI nad ranem zmarł w szpitalu w Bydgoszczy. Pogrzeb śp. Księdza Marka odbył się w 28 listopada 2012 roku w kościele parafialnym w Godzieszach Wielkich. Módlmy się o niebo dla śp. Księdza Marka: "Dobry Jezu, a nasz Panie..."

Konspekt spotkania formacyjnego na listopad 2012 roku


"Miłosierdzie jako sposób ewangelizacji" - do pochylenia sie nad takim tematem zachęcają nas odpowiedzialni za nasza formację. Jako obraz do listopadowej medytacji proponują nam biblijną perykopę o "Miłosiernym Samarytaninie". Odkryjmy we wspólnym rozważaniu tego tekstu propozycję dla Grup Modlitwy, by ewangelizować niosąc miłość miłosierną.

Czytaj więcej...

Intencje modlitwy na listopad 2012 roku


Papieska intencja ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.

Papieska intencja misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.

Intencja Grup Modlitwy: Aby w naszych Grupach zapanował prawdziwy klimat wdzięczności wobec osób zaangażowanych w działalność charytatywną i życzliwą pomoc potrzebującym duchowego wsparcia.

"W świecie, ale nie z tego świata" - Konspekt spotkania formacyjnego na październik 2012


Jezus przyszedł na ziemię, aby człowieka udreczonego wyzwolić z jarzma grzechu i śmierci. Powiedział: "Moje królestwo nie jest z tego świata..." Prośmy Jezusa, aby dał nam odwagę żyć w świecie, ale nie czerpać wzorców z tego świata. Zapraszam do przeprowadzenia spotkania formacyjnego w Grupach Modlitwy według zaproponowanego tekstu.

Czytaj więcej...

Intencje modlitwy na październik 2012 roku


Papieska intencja ogólna:
O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich.

Papieska intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło ewangelizacji.

Intencja Grup Modlitwy: Aby zaangażowanie w działalność misyjną wzorem Ojca Pio umacniało nas w służbie dziełu lokalnego apostolstwa misyjnego wobec rodaków.

Intencje modlitewne na wrzesień 2012 roku


Papieska intencja ogólna:
Aby postępowanie polityków cechowały zawsze uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.


Papieska intencja misyjna: Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Kościołom uboższym.

Intencja Grup Modlitwy: Aby polskie Grupy Modlitwy Ojca Pio z pokorną miłością wspierały darem modlitwy serca i szczodrych rąk działalność misjonarzy z rodziny franciszkańskiej na wszystkich kontynentach.

Konspekt spotkania formacyjnego na sierpień


"Kościół wspólnotą wspólnot" to kolejny temat-propozycja naszych spotkań formacyjnych. Grupy Modlitwy pragną ciągle trwać w Kościele i dla Kościoła poprzez modlitwe i zaangażowanie naśladując swojego patrona św. Ojca Pio.

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na sierpień 2012 roku


Intencja ogólna: Aby więźniowie byli traktowani w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej godności.

Intencja misyjna: Aby kontynent afrykański znalazł w Chrystusie siłę, by wejść na drogę pojednania i sprawiedliwości, wskazaną przez ii Synod Biskupów poświęcony Afryce.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy z godnością człowieka wiary szanowali siebie w naszej ziemskiej rodzinie, w rodzinie synów duchowych i córek ojca Pio, w wielkiej rodzinie Kościoła.