Bóg przez ludzi zawierzenia umacnia wątpiących - spotkanie formacyjne na styczeń 2013 r.


Tematem naszych rozważań w Roku Wiary są sprawy z nią związane. Spoglądamy na ludzi zawierzenia, którzy uczą nas jak od zwątpienia przejść ku pełnemu zawierzeniu Bogu. Styczniowe spotkanie formacyjne przygotowane przez ojców kapucynów, odpowiedzialnych za rozwój Grup Modlitwy kieruje nasze myśli na temat: "Ojciec Pio wzorem absolutnego zawierzenia Bogu".

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na styczeń 2013 roku


Papieska intencja ogólna: Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnice Chrystusa i z radością dawać świadectwo daru wiary w Niego.

Papieska intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy zawierzyli Bożej Miłości całe swoje życie, nie wątpili w Boże Miłosierdzie, a wzorem Ojca Pio mieli oczy szeroko otwarte i pomagali naszym bliźnim przejrzeć i widzieć wszystkich w prawdzie.


Eucharystia dziękczynna na zakończenie roku


Kochani Czciciele Ojca Pio, drodzy Bracia i Siostry!

W Waszych intencjach i w sprawach o które prosicie Boga za wstawiennictwem św. Ojca Pio poprzez naszą stronę internetową, w ostatni dzień roku celebrowałem Eucharystię.
"Niech Bóg Wam błogosławi i Was strzeże!"

ks. Krzysztof


Życzenia diecezjalnego asystenta Grup Modlitwy Ojca Pio na Boże Narodzenie i Nowy Rok' 2013


 KOCHANI CZCICIELE ŚWIĘTEGO OJCA PIO!
 
"Chociaż w stajence Panna Syna rodzi, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi..." 

Niech te słowa znanej kolędy obudzą w nas wiarę, rozpalą miłość
i nade wszystko umocnią nadzieję, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 

Powtarzajmy często jako nasze akty strzeliste:
Boże, oddaję Tobie moje ciało i duszę, całe moje życie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
rozum, uczucia, zmysły, pragnienia, wolę i wolność moją.
Uznaję Ciebie jedynym Panem mojego życia! 
 
Wyrzekam się zła i tego, co do zła prowadzi, demonów i wszelkich ich spraw,
pychy, samowystarczalności, nienawiści, nieczystości i egoizmu. 
Jezu, ufam Tobie!

Łączę się we wdzięcznej modlitwie i błogosławię +
ks. Krzysztof Śliczny


Życzenia na Boże Narodzenie'2012 - posłuchajIntencje modlitewne na grudzień 2012 roku


Intencja ogólna: Aby migranci na całym świecie byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością.

Intencja misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem
i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Intencja Grup Modlitwy: Aby nasze Grupy Modlitwy i rodziny promieniowały dobrocią serca, wzajemną serdecznością wobec ludzi doświadczonych zagubieniem i brakiem atmosfery domu rodzinnego.

Zmarł ks. proboszcz Marek Kulawinek, l. 44 - polecajmy Go Bogu w naszych modlitwach


Ks. Marek Kulawinek był od wakacji proboszczem dwóch parafii: w Szczurach i Górznie (okolice Ostrowa Wielkopolskiego). Poprzednio duszpasterzował w parafii w Brzeziu, gdzie założył Grupę Modlitwy Ojca Pio. W nowej parafii również pragnął gromadzić wiernych w tej wspólnocie modlitwy, w tym też celu poprosił mnie, abym od 16 grudnia poprowadził w jego parafiach rekolekcje adwentowe o św. Ojcu Pio. W czwartek, 22 XI został poddany operacji guza na mózgu. W sobotę, 24 XI nad ranem zmarł w szpitalu w Bydgoszczy. Pogrzeb śp. Księdza Marka odbył się w 28 listopada 2012 roku w kościele parafialnym w Godzieszach Wielkich. Módlmy się o niebo dla śp. Księdza Marka: "Dobry Jezu, a nasz Panie..."

Konspekt spotkania formacyjnego na listopad 2012 roku


"Miłosierdzie jako sposób ewangelizacji" - do pochylenia sie nad takim tematem zachęcają nas odpowiedzialni za nasza formację. Jako obraz do listopadowej medytacji proponują nam biblijną perykopę o "Miłosiernym Samarytaninie". Odkryjmy we wspólnym rozważaniu tego tekstu propozycję dla Grup Modlitwy, by ewangelizować niosąc miłość miłosierną.

Czytaj więcej...

Intencje modlitwy na listopad 2012 roku


Papieska intencja ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.

Papieska intencja misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.

Intencja Grup Modlitwy: Aby w naszych Grupach zapanował prawdziwy klimat wdzięczności wobec osób zaangażowanych w działalność charytatywną i życzliwą pomoc potrzebującym duchowego wsparcia.

"W świecie, ale nie z tego świata" - Konspekt spotkania formacyjnego na październik 2012


Jezus przyszedł na ziemię, aby człowieka udreczonego wyzwolić z jarzma grzechu i śmierci. Powiedział: "Moje królestwo nie jest z tego świata..." Prośmy Jezusa, aby dał nam odwagę żyć w świecie, ale nie czerpać wzorców z tego świata. Zapraszam do przeprowadzenia spotkania formacyjnego w Grupach Modlitwy według zaproponowanego tekstu.

Czytaj więcej...

Intencje modlitwy na październik 2012 roku


Papieska intencja ogólna:
O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków chrześcijańskich.

Papieska intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło ewangelizacji.

Intencja Grup Modlitwy: Aby zaangażowanie w działalność misyjną wzorem Ojca Pio umacniało nas w służbie dziełu lokalnego apostolstwa misyjnego wobec rodaków.

Intencje modlitewne na wrzesień 2012 roku


Papieska intencja ogólna:
Aby postępowanie polityków cechowały zawsze uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.


Papieska intencja misyjna: Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Kościołom uboższym.

Intencja Grup Modlitwy: Aby polskie Grupy Modlitwy Ojca Pio z pokorną miłością wspierały darem modlitwy serca i szczodrych rąk działalność misjonarzy z rodziny franciszkańskiej na wszystkich kontynentach.

Konspekt spotkania formacyjnego na sierpień


"Kościół wspólnotą wspólnot" to kolejny temat-propozycja naszych spotkań formacyjnych. Grupy Modlitwy pragną ciągle trwać w Kościele i dla Kościoła poprzez modlitwe i zaangażowanie naśladując swojego patrona św. Ojca Pio.

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na sierpień 2012 roku


Intencja ogólna: Aby więźniowie byli traktowani w sposób sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej godności.

Intencja misyjna: Aby kontynent afrykański znalazł w Chrystusie siłę, by wejść na drogę pojednania i sprawiedliwości, wskazaną przez ii Synod Biskupów poświęcony Afryce.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy z godnością człowieka wiary szanowali siebie w naszej ziemskiej rodzinie, w rodzinie synów duchowych i córek ojca Pio, w wielkiej rodzinie Kościoła. 
  

Intencje modlitewne na lipiec 2012 roku


Intencja ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.

Intencja misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze na terenach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy więcej czasu poświęcali na zbliżenie się z naszymi rodzinami, szczególnie tymi, które ostatnio nie znajdowały się w kręgu naszych zainteresowań, a które oczekują naszego nawiedzenia, naszych odwiedzin.

Nowy Regulamin dla Grup Modlitwy Ojca Pio - zapowiedź nowego dokumentu


Grupy Modlitwy Ojca Pio otrzymały nowy Regulamin. Jest on wspólny dla wszystkich tych grup, których istnieje obecnie ponad 3 tys. w 60 krajach świata. Najliczniejsze (2580) są oczywiście we Włoszech, ojczyźnie św. Ojca Pio z Pietrelciny. Drugie miejsce zajmują Stany Zjednoczone (103), a zaraz po nich Polska, gdzie jest ponad 81 takich grup. 26 lat temu otrzymały one Statut, zatwierdzony przez ówczesnego kardynała sekretarza stanu Agostino Casarolego. Zgodnie z nim każda grupa mogła ułożyć własny regulamin wewnętrzny. Obecnie, jako uzupełnienie nadal obowiązującego Statutu sprzed ponad ćwierć wieku, powstał wspólny dla nich wszystkich Regulamin. Kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone przekazał go Grupom Modlitwy, spotykając się z nimi 16 czerwca w 10. rocznicę kanonizacji Ojca Pio.

Czytaj więcej...

A może Bóg chce, abyś został Jego kapłanem?

seminarium

W tym czasie, w którym maturzyści rozeznają, którą drogą pójść,
proszę o żarliwą modlitwę, aby młodzi poruszeni działaniem Ducha Świętego
odważnie odpowiedzieli na Jezusowy głos powołania.

Boże, powołaj nam "szaleńców",
którzy poświęcą się bez reszty,
którzy zapomną o sobie,
którzy kochają inaczej niż tylko przez słowa,
którzy oddają się prawdzie aż do ostatka.
Potrzebni są nam ?szaleńcy"
bezinteresowni,
ofiarni,
gotowi na wszystko,
nieznani ? otwarci na potrzeby bliźnich.
Potrzebni są nam ?szaleńcy"
od zaraz,
zauroczeni prostym życiem,
kochający pokój,
czyści w swoich intencjach,
zdecydowani nigdy nie zdradzić,
miłujący ?
gotowi przyjąć każde zadanie,
wyjechać dokądkolwiek bądź;
posłuszni,
żywiołowi i wytrwali,
cisi i niestrudzeni.
Boże, powołaj nam ?szaleńców".
AMEN


"Ocalona z piekła" - świadectwo nawróconej modelki za przyczyną Ojca Pio


Nastoletnia Ania Golędzinowska, przyciągnięta ofertą pracy w agencji modelek, w 1999 roku wyjechała do Włoch. Na miejscu okazało się, że dostała się w ręce międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej handlującej żywym towarem. Choć już w na warszawskim Żoliborzu poznała życie ulicy i narkotyki, postanowiła stamtąd uciec. Ucieczka się udała, a przestępcy zostali postawieni przed sądem. Przeczytaj historię dziewczyny i obejrzyj ROZMOWĘ Z ANIĄ I JEJ PRZYGODĘ Z OJCEM PIO

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na czerwiec 2012 roku


Intencja ogólna: Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Europie odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii.

Intencja Grup Modlitwy: Aby nasze rodziny stawały się doskonałą szkołą wychowania młodego pokolenia do wierności Ewangelii.

Kardynał Dziwisz z wizytą pasterską u św. Ojca Pio - tekst


W 25. rocznicę wizyty duszpasterskiej Jana Pawła II (23 maja 1987) i w 10. rocznicę kanonizacji Ojca Pio (16 czerwca 2002) do San Giovanni Rotondo przybył kard. Stanisław Dziwisz. Polecam prześledzenie głównych myśli dotyczących podobieństw Jana Pawła II i Ojca Pio, a wypowiedzianych przez krakowskiego kardynała w homilii u grobu świętego Stygmatyka.


Czytaj więcej...