Adorujmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie razem z Papieżem Franciszkiem

adoracja

Ojciec Święty Franciszek będzie przewodniczył godzinnej Adoracji eucharystycznej w bazylice św. Piotra w Watykanie, w łączności ze wszystkimi biskupami i ich wspólnotami diecezjalnymi na całym świecie. Rozpocznie się ona w niedzielę 2 czerwca o godz. 17.00

Czytaj więcej...

Bóg z ciała i krwi - historia cudu eucharystycznego w Lanciano

lanciano3

Na małym ołtarzu we włoskim kościele w 700 roku po konsekracji ludzkim oczom ukazało się pięć kropli krwi i tkanka mięśnia sercowego ? Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. W 1971 roku zespół naukowców ogłosił publicznie: cudowne Ciało jest cząstką ludzkiego ciała, a cudowna Krew jest ludzką krwią.

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na czerwiec 2013 roku


Papieska intencja ogólna: Aby wśród ludów przeważała kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.

Papieska intencja misyjna: Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.

Intencja Grup Modlitwy: Aby systematyczny udział w niedzielnej Eucharystii wypływał nie z poczucia obowiązku, ale był wyrazem naszej głębokiej wiary w rzeczywistą obecność Jezusa wśród wiernych, gdy gromadzą się w Jego Imię i posilają Jego ciałem eucharystycznym. 


Jak działa Duch Święty? Przeczytaj dobry artykuł!


W człowieku może działać Duch Święty lub fantazja, wybujałe ambicje, wyobraźnia czy nawet zły duch. Okazuje się to dopiero po krytycznym sprawdzeniu... O roli Ducha Świętego w życiu chrześcijanina, charyzmatach i rozeznawaniu natchnień z ks. biskupem profesorem Andrzejem Siemieniewskim rozmawia Robert Krawiec OFMCap.

Czytaj więcej...

"Dojrzewanie w wierze" - konspekt spotkania biblijnego na maj 2013 roku


Majowe zamyślenie biblijne dotyczyć będzie tematu wiary, a dokładniej nakieruje nas na refleksję, że wiara jest drogą, etapem, który mamy zadany. Ojciec Pio niech nam podpowiada jak owocnie współpracować z Bogiem, unikając próżności i złudzeń.

Czytaj więcej...

7 maja wspominamy Matkę Boską Łaskawą z San Giovanni Rotondo


Otaczany czcią obraz Matki Bożej Łaskawej, który dał wezwanie pierwotnej świątyni klasztornej, pochodzi z XIV wieku. Powstał w środowisku szkoły malarskiej Fra Cesare Turco i Decio Tramontano, działającej w regionie Puglia. Obraz, o wymiarach 150 x 95 cm, wykonany techniką olejną na płótnie, znajduje się w głównym ołtarzu. Przedstawia on Matkę Bożą z Dzieciątkiem szukającym pokarmu i dwa anioły w locie, które unoszą koronę nad głową Maryi. Przed tym wizerunkiem bardzo często modlił się Ojciec Pio.


Tradycja utrzymuje, że ? zanim kapucyni przybyli do San Giovanni Rotondo ? łaskami słynący wizerunek znajdował się w jednej z miejscowych kaplic. Gdy w 1540 roku do San Giovanni Rotondo przybyli kapucyni i wzniesiono budynki klasztorne, obraz został umieszczony w świątyni zakonnej, obok której wiodła droga do sanktuarium w Monte Sant'Angelo. Wielu pielgrzymów wstępowało do klasztornego kościoła, aby pomodlić się przed wizerunkiem Matki Bożej.

Po kasacie klasztoru w 1866 roku obraz przeniesiono do kościoła pw. Świętego Mikołaja. Matka Boża Łaskawa powróciła do zakonnej świątyni w 1909 roku, wraz z powrotem kapucynów do San Giovanni Rotondo.

Obraz od wieków wierni otaczali szczególym kultem. 2 lipca 1959 roku kard. Federico Tedeschini ukoronował go papieskimi koronami.

KORONKA DO MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ Z SAN GIOVANNI ROTONDO

 

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na maj '2013Papieska intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.

Papieska intencja misyjna: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

Intencja Grup Modlitwy: Aby siostry i bracia z Grup Modlitwy dojrzewali w wierze na wzór Ojca Pio, by ostatecznie stać się ?przekonanymi świadkami Chrystusa?.

Chrzest bramą do wiary - spotkanie formacyjne na kwiecień 2013 roku


W tym miesiącu podejmiemy temat początku naszej drogi ku zbawieniu. Ojciec Pio podpowiada nam jak przeżywać chrzest, który niczym brama otwiera nam drogę ku Bogu.

Czytaj więcej...

Intencje modlitwy na kwiecień 2013 rokuPapieska intencja ogólna: Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.

Papieska intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania.

Intencja Grup Modlitwy: Aby systematyczne otwieranie się na łaskę chrztu świętego wspierało nas w pogłębianiu zjednoczenia z Chrystusem.
Życzenia wielkanocne z racji Świąt Paschy: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa '2013

"Ponieważ nadchodzi piękny dzień, 
w którym Jezus Chrystus odkupił nas  
i zdobył nas dla Ojca Niebieskiego...
 
  Z tego powodu niech Bóg zachowa Cię w swej łasce 
  i da nam wspólne zadowolenie z przeświadczenia, 
 
że ciągle wzrastasz w świętej miłości". (Ojciec Pio)


resur


Fot. Chrystus zmartwychwstały z XV stacji w San Giovanni Rotondo 
 

Drodzy Siostry i Bracia rozmiłowani w św. Ojcu Pio!

Niech Jezus, który swoim uniżeniem i cierpieniem pokonał grzech, śmierć i szatana

napełni Was przekonaniem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych

i uczyni Was radosnymi ewangelizatorami w waszym środowisku.W niedzielę Zmartwychwstania Chrystusa celebrowałem za Was Eucharystię o godz. 6.00


Z wdzięczną modlitwą - ks. Krzysztof Śliczny +   

   
  
  

Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego - spotkanie formacyjne: marzec' 2013


Ojciec Pio żyjący Ewangelią na co dzień - to temat aktualnego spotkania Grup Modlitwy Ojca Pio. Ojciec Bogusław Piechuta OFMCap zaprasza nas do pogłębiania naszej wiary naśladując Stygmatyka w uważnym słuchaniu Słowa Bożego. 

Czytaj więcej...

Habemus Papam: mamy Ojca Świętego - Franciszka. Bogu dzięki !!!

 

francesco
 
Nowym papieżem wybrany został Argentyńczyk, kard. Jorge Mario Bergoglio, jezuita, arcybiskup Buenos Aires. Przyjął imię Franciszek.


Był arcybiskupem Buenos Aires. Ukończył studia na kierunku chemia, po czym rozpoczął swoją formację w seminarium. W 1958 roku wstąpił jednak do zakonu jezuitów, tam też kontynuował naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: filozofię, literaturę i psychologię. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Śluby wieczyste złożył cztery lata później.

W Villa Barilari był mistrzem nowicjatu. Uczył też na Wydziale Teologii.
Był również rektorem kolegium w San Miguel, członkiem konsulty prowincji zakonnej
w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny.
Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat.
Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora duchownego w Colegio del Salvador
w Cordobie, a później rektora Kolegio Maximo San José w San Miguel.


W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a po śmierci 
kard. Quarraciono objął tę diecezję. Jednocześnie pełnił też funkcję ordynariusza
dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie.
Był także Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny
oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.
Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie.


Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku.
Podczas konklawe w 2005 roku był w gronie papabile.
W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.

Módlmy się za naszego Papieża Franciszka i za cały Kościół  Chrystusowy!!!   

 

Intencje modlitewne na marzec 2013 roku


Papieska intencja ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przyrody i świadomość, że całe stworzenie jest dziełem Boga powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.

Papieska intencja misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy mieli dar wytrwałości w codziennym sięganiu do Pisma Świętego i otwierali się na jego mądrość w kształtowaniu naszej miłości do Boga i człowieka.

Słuchaj Boga również w Internecie


Tutaj możesz wysłuchać świadectw spotkania z Jezusem, nawrócenia, nowego życia z Bogu:

1 propozycja - "Wielki post po męsku"

2 propozycja - "Wiara zaraża" 

3  propozycja - "360 sekund na pustyni"

4 propozycja - "Przyjmij Słowo - daj wiarę"

5 propozycja - "Rekolekcje o życiu bardziej"
 
 

"Mów Panie bo sługa Twój słucha" (1 Sm 3, 3b-10.19)
 
 

Włącz się w modlitwę Kościoła o trzeźwość naszych rodzin


W niedzielę 10 lutego br. we wszystkich parafiach Kościoła katolickiego w Polsce rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku towarzyszy mu hasło: Ojciec - świadek wiary i trzeźwości. Tydzień Modlitw trwać będzie do soboty 16 lutego.

Czytaj więcej...

Ojciec Pio ikoną Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego - konspekt na luty 2013 roku


Tak brzmi temat kolejnego spotkania formacyjnego Grup Modlitwy Ojca Pio. Niech Rok Wiary będzie dla nas okazją, by w naszych wspólnotach rozmiłować się w rozważanym wspólnie Słowie Bożym. W tym momencie serdecznie dziękujemy o. Tomaszowi Duszycowi i o. Bogusławowi Piechucie za ich troskę o nasz duchowy rozwój i przygotowanie materiałów formacyjnych.

Czytaj więcej...

Zatopić się w matczynych dłoniach Maryi - mój pobyt na Jasnej Górze


W niedzielę, 3 lutego 2013 roku miałem radość przebywać w domu naszej Matki i Królowej w Częstochowie. Podczas Eucharystii, którą celebrowałem przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej o godzinie 17.00 za Was Drodzy Czciciele Grup Modlitwy Ojca Pio oraz w intencjach, które zanosicie poprzez naszą stronę. Każdego miesiąca odprawiam Msze święte za Was i codziennie o Was pamiętam, szczególnie podczas modlitwy różańcowej.

Wspomóż budowę stacjonarnego Hospicjum św. Ojca Pio w Smardach Górnych

Zapraszam Państwa do przekazania 1% podatku
na budowę Hospicjum stacjonarnego św. Ojca Pio
w Smardach Górnych k/ Kluczborka.

KRS: 0000168645

hospsmar


Tutaj możesz zobaczyć, co już się udało zrobić przy budowie hospicjum 
ZOBACZ FILM


Proszę też, aby to dzieło służenia troską chorym w naszej kaliskiej diecezji  
(to budynek mojej Szkoły Podstawowej do której uczęszczałem przez osiem lat)
otworzyło nas na modlitwę w intencji chorych,
za przyczyną św. Ojca Pio - patrona powstającego hospicjum. 


Pozdrawiam w Panu i dziękuję za wszelkie wsparcie powstającego hospicjum 
ks. Krzysztof Śliczny   


Strona internetowa hospicjum św. Ojca Pio w Smardach Górnych 

"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili" - powiedział Jezus.
(Mt 25,31-46) Intencje modlitewne na luty 2013 roku


Papieska intencja ogólna:
Aby rodziny imigrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieka? w trudnos?ciach.


Papieska intencja misyjna: Aby ludnos?c? obszarów obje?tych wojnami i konfliktami mogła zacza?c? budowac? pokojowa? przyszłos?c?.

Intencja Grup Modlitwy: O łaske? odwaz?nej odpowiedzi wyraz?aja?cej sie? s?wiadectwem ż?ycia w wierze i wiernos?ci Bogu oraz szczerą? postawę miłos?ci wobec braci i sióstr w naszych rodzinach, we wspólnotach zakonnych i narodowych, a takz?e wobec kaz?dego człowieka ż?yja?cego na ziemi.