7 maja wspominamy Matkę Boską Łaskawą z San Giovanni Rotondo


Otaczany czcią obraz Matki Bożej Łaskawej, który dał wezwanie pierwotnej świątyni klasztornej, pochodzi z XIV wieku. Powstał w środowisku szkoły malarskiej Fra Cesare Turco i Decio Tramontano, działającej w regionie Puglia. Obraz, o wymiarach 150 x 95 cm, wykonany techniką olejną na płótnie, znajduje się w głównym ołtarzu. Przedstawia on Matkę Bożą z Dzieciątkiem szukającym pokarmu i dwa anioły w locie, które unoszą koronę nad głową Maryi. Przed tym wizerunkiem bardzo często modlił się Ojciec Pio.


Tradycja utrzymuje, że ? zanim kapucyni przybyli do San Giovanni Rotondo ? łaskami słynący wizerunek znajdował się w jednej z miejscowych kaplic. Gdy w 1540 roku do San Giovanni Rotondo przybyli kapucyni i wzniesiono budynki klasztorne, obraz został umieszczony w świątyni zakonnej, obok której wiodła droga do sanktuarium w Monte Sant'Angelo. Wielu pielgrzymów wstępowało do klasztornego kościoła, aby pomodlić się przed wizerunkiem Matki Bożej.

Po kasacie klasztoru w 1866 roku obraz przeniesiono do kościoła pw. Świętego Mikołaja. Matka Boża Łaskawa powróciła do zakonnej świątyni w 1909 roku, wraz z powrotem kapucynów do San Giovanni Rotondo.

Obraz od wieków wierni otaczali szczególym kultem. 2 lipca 1959 roku kard. Federico Tedeschini ukoronował go papieskimi koronami.

KORONKA DO MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ Z SAN GIOVANNI ROTONDO

 

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na maj '2013



Papieska intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.

Papieska intencja misyjna: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

Intencja Grup Modlitwy: Aby siostry i bracia z Grup Modlitwy dojrzewali w wierze na wzór Ojca Pio, by ostatecznie stać się ?przekonanymi świadkami Chrystusa?.

Chrzest bramą do wiary - spotkanie formacyjne na kwiecień 2013 roku


W tym miesiącu podejmiemy temat początku naszej drogi ku zbawieniu. Ojciec Pio podpowiada nam jak przeżywać chrzest, który niczym brama otwiera nam drogę ku Bogu.

Czytaj więcej...

Intencje modlitwy na kwiecień 2013 roku



Papieska intencja ogólna: Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.

Papieska intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania.

Intencja Grup Modlitwy: Aby systematyczne otwieranie się na łaskę chrztu świętego wspierało nas w pogłębianiu zjednoczenia z Chrystusem.




Życzenia wielkanocne z racji Świąt Paschy: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa '2013

"Ponieważ nadchodzi piękny dzień, 
w którym Jezus Chrystus odkupił nas  
i zdobył nas dla Ojca Niebieskiego...
 
  Z tego powodu niech Bóg zachowa Cię w swej łasce 
  i da nam wspólne zadowolenie z przeświadczenia, 
 
że ciągle wzrastasz w świętej miłości". (Ojciec Pio)


resur


Fot. Chrystus zmartwychwstały z XV stacji w San Giovanni Rotondo 
 

Drodzy Siostry i Bracia rozmiłowani w św. Ojcu Pio!

Niech Jezus, który swoim uniżeniem i cierpieniem pokonał grzech, śmierć i szatana

napełni Was przekonaniem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych

i uczyni Was radosnymi ewangelizatorami w waszym środowisku.



W niedzielę Zmartwychwstania Chrystusa celebrowałem za Was Eucharystię o godz. 6.00


Z wdzięczną modlitwą - ks. Krzysztof Śliczny +   

   
  
  

Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego - spotkanie formacyjne: marzec' 2013


Ojciec Pio żyjący Ewangelią na co dzień - to temat aktualnego spotkania Grup Modlitwy Ojca Pio. Ojciec Bogusław Piechuta OFMCap zaprasza nas do pogłębiania naszej wiary naśladując Stygmatyka w uważnym słuchaniu Słowa Bożego. 

Czytaj więcej...

Habemus Papam: mamy Ojca Świętego - Franciszka. Bogu dzięki !!!

 

francesco
 
Nowym papieżem wybrany został Argentyńczyk, kard. Jorge Mario Bergoglio, jezuita, arcybiskup Buenos Aires. Przyjął imię Franciszek.


Był arcybiskupem Buenos Aires. Ukończył studia na kierunku chemia, po czym rozpoczął swoją formację w seminarium. W 1958 roku wstąpił jednak do zakonu jezuitów, tam też kontynuował naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: filozofię, literaturę i psychologię. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Śluby wieczyste złożył cztery lata później.

W Villa Barilari był mistrzem nowicjatu. Uczył też na Wydziale Teologii.
Był również rektorem kolegium w San Miguel, członkiem konsulty prowincji zakonnej
w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny.
Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat.
Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora duchownego w Colegio del Salvador
w Cordobie, a później rektora Kolegio Maximo San José w San Miguel.


W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a po śmierci 
kard. Quarraciono objął tę diecezję. Jednocześnie pełnił też funkcję ordynariusza
dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie.
Był także Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny
oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.
Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie.


Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku.
Podczas konklawe w 2005 roku był w gronie papabile.
W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.

Módlmy się za naszego Papieża Franciszka i za cały Kościół  Chrystusowy!!!   

 

Intencje modlitewne na marzec 2013 roku


Papieska intencja ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przyrody i świadomość, że całe stworzenie jest dziełem Boga powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.

Papieska intencja misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy mieli dar wytrwałości w codziennym sięganiu do Pisma Świętego i otwierali się na jego mądrość w kształtowaniu naszej miłości do Boga i człowieka.

Słuchaj Boga również w Internecie


Tutaj możesz wysłuchać świadectw spotkania z Jezusem, nawrócenia, nowego życia z Bogu:

1 propozycja - "Wielki post po męsku"

2 propozycja - "Wiara zaraża" 

3  propozycja - "360 sekund na pustyni"

4 propozycja - "Przyjmij Słowo - daj wiarę"

5 propozycja - "Rekolekcje o życiu bardziej"
 
 

"Mów Panie bo sługa Twój słucha" (1 Sm 3, 3b-10.19)
 
 

Włącz się w modlitwę Kościoła o trzeźwość naszych rodzin


W niedzielę 10 lutego br. we wszystkich parafiach Kościoła katolickiego w Polsce rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku towarzyszy mu hasło: Ojciec - świadek wiary i trzeźwości. Tydzień Modlitw trwać będzie do soboty 16 lutego.

Czytaj więcej...

Ojciec Pio ikoną Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego - konspekt na luty 2013 roku


Tak brzmi temat kolejnego spotkania formacyjnego Grup Modlitwy Ojca Pio. Niech Rok Wiary będzie dla nas okazją, by w naszych wspólnotach rozmiłować się w rozważanym wspólnie Słowie Bożym. W tym momencie serdecznie dziękujemy o. Tomaszowi Duszycowi i o. Bogusławowi Piechucie za ich troskę o nasz duchowy rozwój i przygotowanie materiałów formacyjnych.

Czytaj więcej...

Zatopić się w matczynych dłoniach Maryi - mój pobyt na Jasnej Górze


W niedzielę, 3 lutego 2013 roku miałem radość przebywać w domu naszej Matki i Królowej w Częstochowie. Podczas Eucharystii, którą celebrowałem przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej o godzinie 17.00 za Was Drodzy Czciciele Grup Modlitwy Ojca Pio oraz w intencjach, które zanosicie poprzez naszą stronę. Każdego miesiąca odprawiam Msze święte za Was i codziennie o Was pamiętam, szczególnie podczas modlitwy różańcowej.

Wspomóż budowę stacjonarnego Hospicjum św. Ojca Pio w Smardach Górnych

Zapraszam Państwa do przekazania 1% podatku
na budowę Hospicjum stacjonarnego św. Ojca Pio
w Smardach Górnych k/ Kluczborka.

KRS: 0000168645

hospsmar


Tutaj możesz zobaczyć, co już się udało zrobić przy budowie hospicjum 
ZOBACZ FILM


Proszę też, aby to dzieło służenia troską chorym w naszej kaliskiej diecezji  
(to budynek mojej Szkoły Podstawowej do której uczęszczałem przez osiem lat)
otworzyło nas na modlitwę w intencji chorych,
za przyczyną św. Ojca Pio - patrona powstającego hospicjum. 


Pozdrawiam w Panu i dziękuję za wszelkie wsparcie powstającego hospicjum 
ks. Krzysztof Śliczny   


Strona internetowa hospicjum św. Ojca Pio w Smardach Górnych 

"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili" - powiedział Jezus.
(Mt 25,31-46) 



Intencje modlitewne na luty 2013 roku


Papieska intencja ogólna:
Aby rodziny imigrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieka? w trudnos?ciach.


Papieska intencja misyjna: Aby ludnos?c? obszarów obje?tych wojnami i konfliktami mogła zacza?c? budowac? pokojowa? przyszłos?c?.

Intencja Grup Modlitwy: O łaske? odwaz?nej odpowiedzi wyraz?aja?cej sie? s?wiadectwem ż?ycia w wierze i wiernos?ci Bogu oraz szczerą? postawę miłos?ci wobec braci i sióstr w naszych rodzinach, we wspólnotach zakonnych i narodowych, a takz?e wobec kaz?dego człowieka ż?yja?cego na ziemi.

Bóg przez ludzi zawierzenia umacnia wątpiących - spotkanie formacyjne na styczeń 2013 r.


Tematem naszych rozważań w Roku Wiary są sprawy z nią związane. Spoglądamy na ludzi zawierzenia, którzy uczą nas jak od zwątpienia przejść ku pełnemu zawierzeniu Bogu. Styczniowe spotkanie formacyjne przygotowane przez ojców kapucynów, odpowiedzialnych za rozwój Grup Modlitwy kieruje nasze myśli na temat: "Ojciec Pio wzorem absolutnego zawierzenia Bogu".

Czytaj więcej...

Intencje modlitewne na styczeń 2013 roku


Papieska intencja ogólna: Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnice Chrystusa i z radością dawać świadectwo daru wiary w Niego.

Papieska intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.

Intencja Grup Modlitwy: Abyśmy zawierzyli Bożej Miłości całe swoje życie, nie wątpili w Boże Miłosierdzie, a wzorem Ojca Pio mieli oczy szeroko otwarte i pomagali naszym bliźnim przejrzeć i widzieć wszystkich w prawdzie.


Eucharystia dziękczynna na zakończenie roku


Kochani Czciciele Ojca Pio, drodzy Bracia i Siostry!

W Waszych intencjach i w sprawach o które prosicie Boga za wstawiennictwem św. Ojca Pio poprzez naszą stronę internetową, w ostatni dzień roku celebrowałem Eucharystię.
"Niech Bóg Wam błogosławi i Was strzeże!"

ks. Krzysztof


Życzenia diecezjalnego asystenta Grup Modlitwy Ojca Pio na Boże Narodzenie i Nowy Rok' 2013


 KOCHANI CZCICIELE ŚWIĘTEGO OJCA PIO!
 
"Chociaż w stajence Panna Syna rodzi, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi..." 

Niech te słowa znanej kolędy obudzą w nas wiarę, rozpalą miłość
i nade wszystko umocnią nadzieję, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 

Powtarzajmy często jako nasze akty strzeliste:
Boże, oddaję Tobie moje ciało i duszę, całe moje życie, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
rozum, uczucia, zmysły, pragnienia, wolę i wolność moją.
Uznaję Ciebie jedynym Panem mojego życia! 
 
Wyrzekam się zła i tego, co do zła prowadzi, demonów i wszelkich ich spraw,
pychy, samowystarczalności, nienawiści, nieczystości i egoizmu. 
Jezu, ufam Tobie!

Łączę się we wdzięcznej modlitwie i błogosławię +
ks. Krzysztof Śliczny


Życzenia na Boże Narodzenie'2012 - posłuchaj



Intencje modlitewne na grudzień 2012 roku


Intencja ogólna: Aby migranci na całym świecie byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością.

Intencja misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem
i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Intencja Grup Modlitwy: Aby nasze Grupy Modlitwy i rodziny promieniowały dobrocią serca, wzajemną serdecznością wobec ludzi doświadczonych zagubieniem i brakiem atmosfery domu rodzinnego.