Spotkania modlitewne GMOP w Krotoszynie


Wspólnota czcicieli św. Ojca Pio z Krotoszyna cieszyła się podwójną okolicznością: po pierwsze z imienin ks. Piotra Woźniaka, kapelana szpitala w Krotoszynie, gdzie Grupa Modlitwy co tydzień modli się w intencji i z chorymi, imieniny ks. Rolanda Kraski, asystenta wspólnoty z "klasztorku". Drugą okazją była uroczystość 25. lecia święceń kapłańskich o. Wojciecha Minty, werbisty pracującego na misjach w Togo (Afryka). Za każde dobro - Bogu niech będą dzieki!