Kapłan świadkiem Bożej miłości - audycja


Zapraszam do wysłuchania drugiej konferencji wypowiedzianej podczas Czuwania Czcicieli Ojca Pio w Krakowie - Łagiewnikach w 2010 roku. Świadectwo do nas skierował o. Piotr Ferfecki, kapucyn.

Przejmujące świadectwo życia kapłańskiego pod opieką Ojca Pio - ks. Antoni Koza


Ojciec Pio troszczył się o wszystkich. W sposób szczególny otaczał swoją modlitwą i opieką duchową kapłanów, prosząc Boga, by byli dobrymi pasterzami na wzór Jezusa. Świadectwo ks. Antoniego, które złożył w Krakowie - Łagiewnikach podczas Ogólnopolskiego Czuwania Grup Modlitwy Ojca Pio w czerwcu 2010 roku (w 100. rocznicę święceń kapłańskich Ojca Pio) jest tak przejmiujące, że nie potrzeba już więcej słów wstępu.

Zapraszam do wysłuchania świadectwa ks. Antoniego
 

Kontakt Ojca Pio z duszami czyśćcowymi - audycja ks. Krzysztofa


Pio napisał do swego kierownika duchowego: ?Kiedy dusza cierpi, chętnie wziąłbym na siebie wszystkie jej utrapienia byle tylko zobaczyć ją zbawioną"! Te dusze błagają o naszą pomoc, a gdy dzięki naszym modlitwom zostaną uwolnione z czyśćca pozostają nam wdzięczne i za nas zanoszą modlitwy do Boga. O. Pio, który ofiarował swoje bóle, modlitwy i cierpienia za uwolnienie dusz będących w stanie oczyszczenia, doznawał ich wielkiej wdzięczności.
My również wspierajmy zmarłych naszymi modlitwami, Eucharystią, ofiarowanymi za ich zbawienie odpustami i postami.

Posłuchaj audycji

Konferencja o. Ricardo Fabbiano o doświadczeniu Kościoła w życiu o. Pio - Tenczyn'11


O. Riccardo Fabiano to włoski kapucyn, głoszący rekolekcje o św. Ojcu Pio w Italii i na całym świecie. Ojciec Riccardo jako chłopiec poznał osobiście Ojca Pio i spowiadał się u niego. W zakonie kapucynów pełnił różne posługi, w latach 90-tych ubiegłego wieku był gwardianem w San Giovanni Rotondo. Jest profesorem teologii i kaznodzieją. Aktualnie mieszka w klasztorze kapucynów w Montefusco, gdzie w latach 1908-1909 przebywał młody brat Pio z Pietrelciny, odbywający swoje studia teologiczne.

Konferencja o. Fabiano na temat: "Kościół w pismach i życiu św. Ojca Pio"


Warto rozmawiać... Rozmowa z Ks. Krzysztofem w Radiu "Rodzina" o Grupach Modlitwy


Koordynator to ten, który troszczy się o grupy w diecezji, dba o ich formację modlitewną, dojrzałość osobową. Rozmowę programową z ks. Krzysztofem na temat Grup Modlitwy Ojca Pio i planów na najbliższy rok duszpasterski poprowadził 1 września 2011 r. dyrektor Radia "Rodzina" - ks. prałat Leszek Szkopek.

Zapraszamy do wysłuchania audycji

Konferencja dr Wandy Półtawskiej: Giganci ducha - Ojciec Pio i Jan Paweł II

Gościem VII Czuwania z Ojcem Pio w Krakowie - Łagiewnikach, które odbyło się 20/21 czerwca 2009 roku była pani dr Wanda Półtawska.
Wanda Półtawska ? doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii. Bliska przyjaciółka Jana Pawła II.
Znana jest korespondencja z 1962, skierowana do Ojca Pio przez arcybiskupa Karola Wojtyłę, z prośbą o modlitwę o uleczenie Wandy Półtawskiej z choroby nowotworowej i późniejsze podziękowanie papieża za skuteczną interwencję.

Czytaj więcej oraz posłuchaj świadectwa dr Wandy Półtawskiej

Czytaj więcej...

Konferencja ks. Krzysztofa: Grupy Modlitwy Ojca Pio


"Należę całkowicie do wszystkich. Każdy może powiedziec?: Ojciec Pio należy do mnie. Kocham moich synów duchowych na równi z moją duszą. Odrodziłem ich dla Jezusa w bólu i miłos?ci. Mogę zapomniec? samego siebie, ale nie moje dzieci duchowe. Jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do siebie, to Mu powiem: Panie, ja zaczekam u drzwi nieba, wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci?.


Zapraszamy do wysłuchania audycji ks. Krzysztofa Ślicznego, pt.: "Grupy Modlitwy Ojca Pio" wyemitowanej w Radiu "Rodzina" w Kaliszu, 5 czerwca 2008 roku

Konferencja ks. Krzysztofa: Droga życia i świętości włoskiego Stygmatyka


Audycja ks. Krzysztofa Ślicznego, którą poprowadził 23 września 2007 roku w Radiu "Rodzina" 103,1 FM w Kaliszu. Konferencja ukazuje w ogólnym zarysie życie św. Ojca Pio.

Zapraszamy do wysłuchania audycji