"Hymn o miłości" wyśpiewany ze św. Ojcem Pio


"Pieśń o miłości" zawarta w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian (1 Kor 13, 1-13) ukazuje doświadczenie miłości chrześcijańskiej przez Apostoła Narodów po nawróceniu pod Damaszkiem. Opisuje cechy miłości, takiej pięknej -w Bogu. W naszej refleksji w ten hymn zostało wplecione życie św. Ojca Pio, wiernego świadka Bożej miłości. 

Wsłuchajmy się w audycję ks. Krzysztofa pt.: "Hymn o miłości" odczytany wraz z Ojcem Pio


Wspaniały portal kapucyński, a w nim homilia o. Pawła Teperskiego o Ojcu Pio - audycja


Warto zatrzymać się przy tym, co dobre i piękne. Czymś takim jest z pewnością strona Braci Mniejszych Kapucynów w Polsce. Zapraszamy do odwiedzenia portalu.
kap

Zapraszam do wsłuchania się w homilię br. Pawła Teperskiego o Ojcu Pio

Homilia Padre Ricardo Fabbiano - Tenczyn 2011 - audycja


Przypowieść Jezusa o zaproszonych na ucztę jest wezwaniem Boga skierowanym do każdego z nas. Zapraszam do wysłuchania homilii o. Ricardo Fabbiano, którą skierował podczas Eucharystii do odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio w Polsce w czasie XII Kongresu w Tenczynie, 9 X 2011 r.

Posłuchaj homilii

W Nowy Rok z Bożym błogosławieństwem - audycja o szczęściu


Postanowienia noworoczne? Co wybrać? Jakich wartości trzymać się planując nasze starania o lepszy rok? Może warto żyć Bożym błogosławieństwem i stawać się szczęśliwym człowiekiem. Zasadniczą część tej audycji stanowi homilia wygłoszona przez ks. Krzysztofa podczas Eucharystii 8 października 2011 r. w czasie trwania XII Ogólnopolskiego Kongresu Odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio w Tenczynie koło Krakowa.

Zapraszam do wysłuchania audycji

Kolejne świadectwo kapłańskiego życia - "Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?" - audycja


Zbliżające się dni otwierają nam serca na doświadczenie prawdy, że Bóg stał się człowiekiem, aby nas zbawić. Niewątpliwie znaczącą rolę w dotarciu ludzi do Boga mają kapłani. Polecam trzecie już świadectwo, tym razem ks. Marcina Sandoka wypowiedziane w Krakowie-Łagiewnikach na Czuwaniu Grup Modlitwy Ojca Pio w czerwcu 2010 roku.

"I my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina".
/z kolędy "Wśród nocnej ciszy..."/

Posłuchajmy świadectwa ks. Marcina

Być szkołą wiary i ogniskiem miłości - audycja


Ojciec Pio wyznaczył jasny program dla gromadzacych się przy nim Grup Modlitwy, aby byli "szkołami wiary i ogniskami miłości". Jak te słowa dzisiaj należy rozumieć?

Zapraszamy do wysłuchania audycji naszego księdza koordynatora

 

Spektakl o "przesłuchaniu" Ojca Pio - posłuchaj


Spektakl powstał na podstawie materiałów zebranych przez ks. Francesco Castelli w książce "Przesłuchanie Ojca Pio. Odtajnione archiwa Watykanu". Trzy lata po otrzymaniu stygmatów przez Ojca Pio (w 1921 r.) z Watykanu do San Giovanni Rotondo przybywa inkwizytor Świętego Oficjum, by zbadać, które ze sprzecznych informacji na temat Pio są prawdziwe. Tym kapłanem jest młody biskup Carlo Rafaello Rossi, który przybywa tam, by przez 8 dni, przesłuchać Ojca Pio i i jego współbraci. Warto zaznaczyć, że obecnie toczy się proces beatyfikacyjny tego bardzo dociekliwego biskupa.

Posłuchajmy tego, co przedstawili nam artyści z Krakowa w 2009 r.

Kapłan świadkiem Bożej miłości - audycja


Zapraszam do wysłuchania drugiej konferencji wypowiedzianej podczas Czuwania Czcicieli Ojca Pio w Krakowie - Łagiewnikach w 2010 roku. Świadectwo do nas skierował o. Piotr Ferfecki, kapucyn.

Przejmujące świadectwo życia kapłańskiego pod opieką Ojca Pio - ks. Antoni Koza


Ojciec Pio troszczył się o wszystkich. W sposób szczególny otaczał swoją modlitwą i opieką duchową kapłanów, prosząc Boga, by byli dobrymi pasterzami na wzór Jezusa. Świadectwo ks. Antoniego, które złożył w Krakowie - Łagiewnikach podczas Ogólnopolskiego Czuwania Grup Modlitwy Ojca Pio w czerwcu 2010 roku (w 100. rocznicę święceń kapłańskich Ojca Pio) jest tak przejmiujące, że nie potrzeba już więcej słów wstępu.

Zapraszam do wysłuchania świadectwa ks. Antoniego
 

Kontakt Ojca Pio z duszami czyśćcowymi - audycja ks. Krzysztofa


Pio napisał do swego kierownika duchowego: ?Kiedy dusza cierpi, chętnie wziąłbym na siebie wszystkie jej utrapienia byle tylko zobaczyć ją zbawioną"! Te dusze błagają o naszą pomoc, a gdy dzięki naszym modlitwom zostaną uwolnione z czyśćca pozostają nam wdzięczne i za nas zanoszą modlitwy do Boga. O. Pio, który ofiarował swoje bóle, modlitwy i cierpienia za uwolnienie dusz będących w stanie oczyszczenia, doznawał ich wielkiej wdzięczności.
My również wspierajmy zmarłych naszymi modlitwami, Eucharystią, ofiarowanymi za ich zbawienie odpustami i postami.

Posłuchaj audycji