Ojciec Bogusław na ostrowskim Dniu Skupienia GMOP o franciszkańskim rysie Ojca Pio


"Ojciec Pio - wierny naśladowca św. Franciszka z Asyżu" taki tytuł miała konferencja o. Bogusława Piechuty OFMCap., wygłoszona podczas II Dnia Skupienia odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio w diecezji kaliskiej. Nasz Gość opowiadał, jak duch franciszkański wypływający z umiłowania Pisma Świętego i Kościoła kształtował codzienność Stygmatyka z San Giovanni Rotondo.

Zapraszam do wysłuchania konferencji o. Bogusława o franciszkanizmie Padre Pio"Wyznanie wiary z Ojcem Pio" część 3 - audycja ks. Krzysztofa Ślicznego

Rok wiary - napisał Benedykt XVI w "Porta fidei" - powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pragnę wraz z wami pochylać się przez 12 kolejnych miesięcy 2013 roku, aby rozważyć nasze Credo - 12 artykułów Składu Apostolskiego poszerzone o wybrane myśli św. Ojca Pio.

Skład Apostolski - artykuł 3:
"Wierzę w Jezusa Chrystusa, który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny""Wyznanie wiary z Ojcem Pio" część 2 - audycja ks. Krzysztofa Ślicznego


Rok wiary - napisał Benedykt XVI w "Porta fidei" - powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pragnę wraz z wami pochylać się przez 12 kolejnych miesięcy 2013 roku, aby rozważyć nasze Credo - 12 artykułów Składu Apostolskiego poszerzone o wybrane myśli św. Ojca Pio.

Skład Apostolski - artykuł 2:
"Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego" 
 

Dom Ulgi w Cierpieniu - szpital Ojca Pio - audycja


Światowy Dzień Chorego ustanowił papież Jan Paweł II w 1992 r., a obchody tego dnia wyznaczył  na 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes.

Wszystkich chorych powierzamy opiece Matki Bożej z Lourdes, a lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi medycznemu dziękujemy za pełną poświęcenia służbę i zachęcamy Was słowami Ojca Pio: ?Waszym obowiązkiem jest leczyć chorych. Jeśli jednak do łoża chorego nie zaniesiecie miłości, to wątpię, czy zdołacie spełnić swą posługę. Miłość wyrażona słowem nie może być mniejsza od tej wyrażonej w konkretnym czynie. Zanieście więc chorym nadzieję, zanieście chorym Boga". 


Ojciec Pio postanowił, aby dla chorych i cierpiących wybudować wielki szpital obok klasztoru w San Giovanni Rotondo i nowoczesna klinika powstała już za życia Stygmatyka.

Prezentujemy archiwalną audycję ks. Krzysztofa Ślicznego o Domu Ulgi w Cierpieniu

Orędzie Benedykta XVI na XXI Światowy Dzień Chorych - 11 lutego 2013 roku

Czytaj więcej...

Dzień Życia Konsekrowanego: "Ojciec Pio przykładem wiernego zakonnika" - audycja


List Biskupów Polskich na Dzień Życia Konsekrowanego - 2 lutego 2014 roku CZYTAJ CAŁY LIST

Wszystkim Siostrom, Braciom i Ojcom żyjącym ślubami ubóstwa, czystości i posłuszeństwa dziękujemy za nieustanne modlitwy i każdą posługę niesioną ludziom, zwłaszcza chorym, słabym i bezbronnym.

Zapraszamy do wysłuchania audycji księdza Krzysztofa, pt.: "Ojciec Pio - wierny zakonnik"
(Archiwum Radia "Rodzina" - 05.02.2009)

"Wyznanie wiary z Ojcem Pio" część 1 - audycja ks. Krzysztofa Ślicznego


Rok wiary - napisał Benedykt XVI w "Porta fidei" - powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pragnę wraz z wami pochylać się przez 12 kolejnych miesięcy 2013 roku, aby rozważyć nasze Credo - 12 artykułów Składu Apostolskiego poszerzone o wybrane myśli św. Ojca Pio.

Skład Apostolski - artykuł 1:
"Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi"


Grzech nieproszonym gościem "bezPańskiego" człowieka - audycjaSkąd się bierze grzech? Jak się od niego uwolnić? Co zrobić, by grzech nie był częstym mieszkańcem mego serca? Ewangelia według św. Mateusza 12, 43-45 oraz myśli św. Ojca Pio pragną być dla nas drogowskazem, jak żyć Bożym przebaczeniem, unikając jednocześnie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

Audycja ks. Krzysztofa Ślicznego o grzechu - posłuchaj
 

Nicola Fiorentino o badaniach naukowych w szpitalu wzniesionym pomysłem Ojca Pio


Pragnieniem Ojca Pio było, aby szpital w San Giovanni Rotondo był specjalistyczną kliniką spieszącą z pomocą chorym ludziom. Dziś Dom Ulgi w Cierpieniu to bardzo nowoczesny zespół szpitali specjalizujących się w badaniach naukowych m. in. na komórkach macierzystych. Tę sprawę przedstawił nam w Tenczynie pan Nicola Fiorentino, pracownik działu komunikacji "kliniki Ojca Pio".

Nicola Fiorentino opowiada o działaniach naukowych w Domu Ulgi w Cierpieniu

 

Prezentacja nowego Regulaminu Grup Modlitwy Ojca Pio


Ojciec Marciano Morra, sekretarz generalny Grup Modlitwy Ojca Pio w październiku 2012 roku zaprezentował nam w Tenczynie nowy dokument, bardzo istotny dla formacji we wspólnotach noszących imię św. Stygmatyka.

Nowy Regulamin cz. 1 - o. Marciano Morra OFMCap.

Nowy Regulamin cz. 2 - o. Marciano Morra OFMCap.

Wiara konsekwencją przyjęcia Boga otwarym sercem - homilia o. Waldemara Korby OFMCap.


"Czy Ojciec Pio i inni święci uczestniczą w błogosławieństwie Abrahama dlatego, że czynili wiele dobra? Nie! Zdecydowanie nie, ale dlatego, że dali posłuch Bogu, że uwierzyli Bogu. To co czynili później było konsekwencją przyjęcia sercem prawdy, że Jezus za darmo za nich umarł i zmartwychwstał..."

Zapraszam do wysłuchania homilii o. Waldemara z Kongresu w Tenczynie '2012