"Wyznanie wiary z Ojcem Pio" część 7 - audycja ks. Krzysztofa Ślicznego


Rok wiary - napisał Benedykt XVI w "Porta fidei" - powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pragnę wraz z wami pochylać się przez 12 kolejnych miesięcy 2013 roku, aby rozważyć nasze Credo - 12 artykułów Składu Apostolskiego poszerzone o wybrane myśli św. Ojca Pio.

Skład Apostolski - Artykuł 7:
"Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych"ŁAGIEWNIKI 2013: Nabożeństwo "soli" - audio!


Spotkanie łagiewnickie z Ojcem Pio były oprócz Eucharystii czasem przeżywania liturgii nabożeństwa "soli". Nabożeństwo miało za zadanie przypomnieć nam naszą misję - "Wy jesteście solą ziemi..."
/Mt 5,13/. Był to czas słuchania Słowa Bożego zaczerpniętego ze Starego Testamentu i Ewangelii, dawania świadectwa, modlitwy celebransa i wiernych. Nabożeństwo zakończyło się wspólnym wyznaniem wiary (także w formie prośby), oraz obrzędem błogosławieństwa zebranych i przyjęciem poświęconej soli jako symbolu naszej chrześcijańskiej tożsamości w świecie.

Nabożeństwo "soli" - cz. 1
Nabożeństwo "soli" - cz. 2

ŁAGIEWNIKI 2013: homilia o. Nazario - posłuchajmy!

Gromadzimy się w tę niedzielę, w tym sanktuarium - mówił w homilii o. Nazario - w 11. rocznicę ogłoszenia przez bł. Jana Pawła II świętym pokornego stygmatyka - Ojca Pio. Zachęcam do rozważenia wraz z gościem z Włoch Słowa Bożego podczas niedzieli czuwania w Łagiewnikach.

Homilia o. Nazario Vasciarelli OFMCap. z Rzymu


ŁAGIEWNIKI 2013: posłuchaj świadectw o działaniu Boga

Ostatnie czuwanie czcicieli świętego Ojca Pio było również czasem składania świadectw o działaniu Boga w życiu. Posłuchajmy jak przyznają się do Boga świeccy z franciszkańskiej wspólnoty "Dom Boży": Wiesław i Monika.
 
Świadectwo Wiesława - posłuchaj!
Świadectwo Moniki - posłuchaj!

ŁAGIEWNIKI 2013: konferencja o. Nazario - posłuchaj!

Zapraszam do wysłuchania konferencji głównego gościa łagiewnickiego czuwania - ojca Nazario Vasciarelli OFMCap. Ten kapucyn w latach 1998-2007 był gwardianem klasztoru w Pietrelcinie i w San Giovanni Rotondo. Jest również autorem książki o Ojcu Pio jako nauczycielu wiary dla młodych. 

Konferencja o. Nazario do uczestników czuwania GMOP w Łagiewnikach'2013

"Wyznanie wiary z Ojcem Pio" część 6 - audycja ks. Krzysztofa Ślicznego


Rok wiary - napisał Benedykt XVI w "Porta fidei" - powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pragnę wraz z wami pochylać się przez 12 kolejnych miesięcy 2013 roku, aby rozważyć nasze Credo - 12 artykułów Składu Apostolskiego poszerzone o wybrane myśli św. Ojca Pio.

Skład Apostolski - Artykuł 6:
"Jezus wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego"
Nabożeństwo rachunku sumienia. Ojcze Pio ucz nas wdzięczności !!!


Często przygotowując się do sakramentu pokuty i pojednania, skupiamy uwagę wyłącznie na naszych słabościach i grzechach. Zanika w nas poczucie wdzięczności, która powinna w nas trwać wobec Boga
i naszych bliźnich.

Zapraszam do wysłuchania rozważań z nabożeństwa poprowadzonego w liturgiczne wspomnienia św. Ojca Pio, 23 września 2011 r. w Radiu "Rodzina"

Słodkie Serce Jezusa w Tobie pokładam nadzieję - audycja


"Niech Serce Jezusa Chrystusa stanowi centrum wszystkich twoich pomysłów".
Niech te słowa Ojca Pio zachęcą nas do ufnej adoracji Serca Jezusa, które tak bardzo nas ukochało.

Audycja ks. Krzysztofa: "Św. Ojciec Pio o Najświętszym Sercu Pana Jezusa"

"Wyznanie wiary z Ojcem Pio" część 5 - audycja ks. Krzysztofa Ślicznego


Rok wiary - napisał Benedykt XVI w "Porta fidei" - powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pragnę wraz z wami pochylać się przez 12 kolejnych miesięcy 2013 roku, aby rozważyć nasze Credo - 12 artykułów Składu Apostolskiego poszerzone o wybrane myśli św. Ojca Pio.

Skład Apostolski - Artykuł 5:
"Jezus Chrystus zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał"Naprotechnologia - o naturalnym leczeniu płodności...


NaProTECHNOLOGY? to nowa metoda diagnostyki i leczenia, w pełni współpracująca z indywidualnym dla każdej kobiety cyklem zmian hormonalnych, która ma na celu rozwiązanie problemu obniżonej płodności. NaProTECHNOLOGY? to leczenie zachowawcze i chirurgiczne, oparte na osiągnięciach medycyny współczesnej, stale rozwijane przez Instytut papieża Pawła VI w Omaha (Nebraska, USA), The American Academy of FertilityCare Professionals z siedzibą w St.Louis i założony w roku 2000 International Institute of Restorative Reproductive Medicine z siedzibą w Londynie. Jest skuteczne w konkretnych problemach np. w niepłodności, nawykowych poronieniach, zespole napięcia przedmiesiączkowego, depresjach poporodowych, nawracających torbielach jajnikowych i wielu innych.

Rozmowa z p. dr n. med. Tadeuszem Wasilewskim, położnikiem, ginekologiem oraz naprotechnologiem - dzięki Radiu Maryja

Wykład ks. dr hab. Piotra Kiniewicza - dzięki Radiu Rodzina Kalisz

Słowo p. Agnieszki Pietrusińskiej, instruktorki naprotechnologii - RR Kalisz