KONGRES Grup Modlitwy Ojca Pio w Częstochowie 2013 - medytacja o Marii i Marcie

 
Kto z nas nie zna opowieści biblijnej o siostrach Łazarza: pracowitej Marcie i zasłuchanej w Słowo Gościa Marii. Ojciec Jan Kania, kapucyn z Częstochowy podczas kongresu pomógł nam na nowo odkryć bogactwo Bożej myśli na czas naszego życia w codzienności.
 
Zapraszam do wysłuchania wprowadzenia do medytacji o. Jana Kanii OFMCap
 

Różaniec ulubioną modlitwą Ojca Pio - audycja


Świadkowie życia Stygmatyka jednogłośnie potwierdzają, że Ojciec Pio z różańcem się nie rozstawał. Ofiarował tę modlitwę w intencjach tych, którzy go prosili o wsparcie duchowe oraz za swoje duchowe dzieci. Wołał: "Odmawiajcie różaniec zawsze!" Biorąc różaniec mówił: "Idę teraz postrzelać do szatana". Naśladujmy naszego Ojca i chętnie chwytajmy się różańca wzywając w naszym życiu orędownictwa Maryi. W dalszej części artykułu można przeczytać o tym, jak w Kościele wprowadzono wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, a w audycji - o sile różańca w życiu Stygmatyka z Gargano.

Audycja ks. Krzysztofa o modlitwie różańcowej w życiu Ojca Pio - Radio Rodzina (2 X 2008)

Czytaj więcej...

Rola Anioła Stróża w życiu Ojca Pio - posłuchaj audycji


Opiekun, pomocnik, wybawca, obrońca, czy tłumacz? Zapraszamy do wsłuchania się konferencję
o Aniele Stróżu i jego bliskości z naszym Stygmatykiem z San Giovanni.

Audycja ks. Krzysztofa o Aniele Stróżu (Radio Rodzina 103, 1 FM - Archiwalne, 6 XII 2007)

"Wyznanie wiary z Ojcem Pio" część 9 - audycja ks. Krzysztofa Ślicznego


Rok wiary - napisał Benedykt XVI w "Porta fidei" - powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pragnę wraz z wami pochylać się przez 12 kolejnych miesięcy 2013 roku, aby rozważyć nasze Credo - 12 artykułów Składu Apostolskiego poszerzone o wybrane myśli św. Ojca Pio.

Skład Apostolski - Artykuł 9:
"Wierzę w święty Kościół powszechny"

 

Dożynkowa homilia ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego - posłuchaj


W niedzielę, 1 września 2013 roku na Jasnej Górze zgromadzili się Polacy, by dziękować Bogu za chleb. Homilię podczas Mszy świętej skierował do zebranych ks. biskup Józef Zawitkowski, łowicki biskup pomocniczy. Słowa biskupa-literata w piękny, a zarazem konkretny i stanowczy sposób zachęciły pielgrzymów do owocnego życia w posłuszeństwie Bogu i miłości do bliźnich.
 
Homilia ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego wygłoszona podczas jasnogórskich dożynek' 2013
 

"Wyznanie wiary z Ojcem Pio" część 8 - audycja ks. Krzysztofa Ślicznego


Rok wiary - napisał Benedykt XVI w "Porta fidei" - powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pragnę wraz z wami pochylać się przez 12 kolejnych miesięcy 2013 roku, aby rozważyć nasze Credo - 12 artykułów Składu Apostolskiego poszerzone o wybrane myśli św. Ojca Pio.

Skład Apostolski - Artykuł 8:
"
Wierzę w Ducha Świętego"Ideologia gender jako śmiertelne zagrożenie dla naszej cywilizacji - warto posłuchać!


Gender pochodzi od łac. genus i oznacza rodzaj gramatyczny; ostatnio to słowo oznacza także rolę płciową lub płeć kulturową, w odróżnieniu od ang. sex, które określa płeć biologiczną. Gender podkreśla, że nasza tożsamość płciowa jest przede wszystkim wytworem kultury (umowy społecznej), a nie jest determinowana biologią. Genderyści uważają, że nasza płeć nie jest nam dana w momencie urodzenia, ale jest nam nadawana; nie rodzimy się mężczyzną czy kobietą, ale jest to nam nadawane. 

Zachęcam do wysłuchania audycji na powyższy temat zrealizowanej w Radiu Maryja
z ks. dr hab. Dariuszem Oko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Gender, cz. 1
Gender, cz. 2
Gender, cz. 3

"Wyznanie wiary z Ojcem Pio" część 7 - audycja ks. Krzysztofa Ślicznego


Rok wiary - napisał Benedykt XVI w "Porta fidei" - powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary zawartych w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Pragnę wraz z wami pochylać się przez 12 kolejnych miesięcy 2013 roku, aby rozważyć nasze Credo - 12 artykułów Składu Apostolskiego poszerzone o wybrane myśli św. Ojca Pio.

Skład Apostolski - Artykuł 7:
"Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych"ŁAGIEWNIKI 2013: Nabożeństwo "soli" - audio!


Spotkanie łagiewnickie z Ojcem Pio były oprócz Eucharystii czasem przeżywania liturgii nabożeństwa "soli". Nabożeństwo miało za zadanie przypomnieć nam naszą misję - "Wy jesteście solą ziemi..."
/Mt 5,13/. Był to czas słuchania Słowa Bożego zaczerpniętego ze Starego Testamentu i Ewangelii, dawania świadectwa, modlitwy celebransa i wiernych. Nabożeństwo zakończyło się wspólnym wyznaniem wiary (także w formie prośby), oraz obrzędem błogosławieństwa zebranych i przyjęciem poświęconej soli jako symbolu naszej chrześcijańskiej tożsamości w świecie.

Nabożeństwo "soli" - cz. 1
Nabożeństwo "soli" - cz. 2

ŁAGIEWNIKI 2013: homilia o. Nazario - posłuchajmy!

Gromadzimy się w tę niedzielę, w tym sanktuarium - mówił w homilii o. Nazario - w 11. rocznicę ogłoszenia przez bł. Jana Pawła II świętym pokornego stygmatyka - Ojca Pio. Zachęcam do rozważenia wraz z gościem z Włoch Słowa Bożego podczas niedzieli czuwania w Łagiewnikach.

Homilia o. Nazario Vasciarelli OFMCap. z Rzymu