O stygmatach św. Ojca Pio w 100 rocznicę ich otrzymania


Konferencja ks. Krzysztofa Ślicznego nt. stygmatów Ojca Pio wygłoszona podczas
XVI Ogólnopolskiego Czuwania GMOP w Krakowie-Łagiewnikach - 16/17 czerwca 2018