Życzenia ks. Krzysztofa na Boże Narodzenie 2014 i Nowy Rok

 
Czas Bożego Narodzenia to czas Boga i człowieka, czas jedności i czas życzeń.
Czas tworzenia nowego i doceniania tego co sprawdzone i dobre...
 
Życzenia ks. Krzysztofa, diecezjalnego asystenta GMOP